Tạm ngừng kinh doanh Công ty Cổ phần

Sau một thời gian hoạt động doanh nghiệp, vì một số lý do khách quan hoặc chủ quan nào đó dẫn tới việc công ty cổ phần phải dừng hoạt động kinh doanh để tổ chức và sắp xếp lại bộ máy doanh nghiệp.

Công ty Cổ phần muốn tạm ngừng kinh doanh phải thông báo bằng văn bản cho cơ quan đăng ký kinh doanh và cơ quan thuế chậm nhất 15 ngày trước khi tạm ngừng kinh doanh.

Trình tự thực hiện:

Bước 1: Tiếp nhận hồ sơ:

– Doanh nghiệp: nộp hồ sơ tại Bộ phận “một cửa”, nộp phí, lệ phí (nếu có) và nhận giấy biên nhận-hẹn trả kết quả giải quyết hồ sơ.

– Sở KH&ĐT: tiếp nhận hồ sơ, trả giấy hẹn cho Doanh nghiệp.

Bước 2: Giải quyết hồ sơ:

+ Phòng Đăng ký kinh doanh thụ lý hồ sơ, xin ý kiến của các cơ quan liên quan (nếu cần) trong quá trình giải quyết.

+ Hoàn tất kết quả giải quyết hồ sơ và chuyển cho Bộ phận một cửa để trả cho doanh nghiệp.

Bước 3: Trả kết quả giải quyết hồ sơ:

+ Doanh nghiệp nhận kết quả giải quyết hồ sơ tại bộ phận “một cửa”.

Hồ sơ tạm ngưng kinh doanh công ty cổ phần:

  1. Thông báo về việc tạm ngừng kinh doanh của công ty cổ phần
  2. Quyết định và bản sao Biên bản họp của Đại hội cổ đông công ty về việc tạm ngừng kinh doanh.
  3. Văn bản xác nhận của cơ quan thuế về việc doanh nghiệp đã hoàn thành nghĩa vụ thuế trước khi tạm ngừng kinh doanh.

Sau khi nhận được thông báo tạm ngừng đăng ký kinh doanh, Cơ quan thuế và phòng đăng ký kinh doanh sẽ ra Văn bản chấp thuận hoặc không chấp thuận việc tạm ngừng đăng ký kinh doanh của Doanh nghiệp

Những yêu cầu cần thực hiện trong thời hạn tạm ngừng kinh doanh

– Doanh nghiệp phải nộp đủ số thuế còn nợ;

– Tiếp tục thanh toán các khoản nợ, hoàn thành việc thực hiện hợp đồng đã ký với khách hàng và người lao động, trừ trường hợp doanh nghiệp chủ nợ, khách hàng và người lao động có thoả thuận khác

Share:

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on pinterest
Pinterest
Share on linkedin
LinkedIn
Luật Dân Việt

Luật Dân Việt

Luôn đồng hành và hỗ trợ tư vấn pháp lý tới mọi người !

Tin mới

Bài viết liên quan