Chào mừng bạn đến với các trang web hoặc ứng dụng di động của Luật Dân Việt. Các tài sản thuộc sở hữu và điều hành của Luật Dân Việt bao gồm: luatdanviet.com và luatdanviet.com.vn, luatdanviet.net, Công ty luật Dân Việt. Các điều khoản và điều kiện sau đây sẽ đưa chi tiết giúp người truy cập hiểu và đảm bảo được quyền lợi khi truy cập vào các trang web hoặc ứng dụng thuộc sở hữu của Luật Dân Việt.

Các trang web của Luật Dân Việt, bao gồm luatdanviet.com và luatdanviet.com.vn, luatdanviet.net (gọi chung là các trang web trực tuyến trên mạng). Nói chung, Trang web và ứng dụng được gọi là Dịch vụ. Khi sử dụng, bạn có thể được cung cấp các Điều khoản sử dụng bổ sung, dành riêng cho trang web hoặc ứng dụng đó. Các điều khoản bổ sung như vậy (nếu có) sẽ được đưa vào các Điều khoản sử dụng này và cùng với các Điều khoản sử dụng này sẽ chi phối việc bạn sử dụng ở Website đó.

Vui lòng đọc kỹ các Điều khoản sử dụng này trước khi bạn bắt đầu sử dụng dịch vụ.

CÁC DỊCH VỤ TƯ VẤN HIỆN NAY LUẬT DÂN VIỆT

NỘI DUNG

Nội dung như văn bản, đồ họa, hình ảnh, thông tin thu được từ những người soạn thảo của Luật Dân Việt và các tài liệu khác có trên trang web, ứng dụng, bản tin và sản phẩm (chỉ có nội dung). Nội dung và dịch vụ không nhằm thay thế cho tư vấn, chẩn đoán hoặc điều trị y tế chuyên nghiệp.

Chúng tôi tìm kiếm lời khuyên của những chuyên gia, luật sư tư vấn hàng đầu trong lĩnh vực luật để có thể giải đáp được những thắc mắc của bạn một cách tốt nhất.

Các văn bản pháp lý được dẫn nguồn theo quy định của hệ thống pháp Luật Việt Nam (http://vanban.chinhphu.vn/) , https://moj.gov.vn/

Hỗ trợ tư vấn cá nhân, doanh nghiệp nắm bắt được quy định pháp luật cách đúng đắn nhất, căn cứ trên những vấn đề khách hàng đang gặp phải.

CHẤP NHẬN SỬ DỤNG

Bạn bị cấm vi phạm hoặc cố gắng vi phạm các biện pháp bảo mật trên Website của Luật Dân Việt trong các trường hợp:

Sử dụng mật khẩu sai hoặc mật khẩu thuộc về người dùng khác hoặc truy cập dữ liệu không dành cho người dùng hoặc đăng nhập vào máy chủ hoặc tài khoản mà người dùng đó không được phép truy cập

Tiết lộ mật khẩu hoặc cho phép bên thứ ba sử dụng mật khẩu hoặc không thông báo cho chúng tôi nếu mật khẩu bị xâm phạm

Cố gắng thăm dò, quét hoặc kiểm tra lỗ hổng của hệ thống hoặc mạng hoặc vi phạm các biện pháp bảo mật hoặc xác thực mà không có sự cho phép thích hợp

Cố gắng can thiệp vào dịch vụ cho bất kỳ người dùng, máy chủ hoặc mạng nào, bao gồm, nhưng không giới hạn, thông qua các phương tiện quá tải, “ngập lụt, ném bom thư”, hoặc “đâm”

Gửi email không mong muốn hoặc tin nhắn điện tử thương mại, bao gồm các chương trình khuyến mãi và / hoặc quảng cáo sản phẩm hoặc dịch vụ

Giả mạo bất kỳ tiêu đề gói TCP / IP hoặc bất kỳ phần nào của thông tin tiêu đề trong bất kỳ email hoặc nhóm tin đăng nào; hoặc là

Chiếm đoạt tất cả hoặc bất kỳ phần nào của Dịch vụ hoặc Nội dung; xóa hoặc thay đổi bất kỳ Dịch vụ hoặc Nội dung nào; triển khai tin nhắn hoặc quảng cáo bật lên, chạy hoặc hiển thị Dịch vụ hoặc Nội dung trong

khung hoặc thông qua các phương tiện tương tự trên một trang web khác; hoặc liên kết đến Dịch vụ hoặc Nội dung mà không có sự cho phép bằng văn bản cụ thể của chúng tôi.

QUY TẮC CHUNG

Bạn đồng ý chỉ sử dụng Nội dung và Dịch vụ cho mục đích hợp pháp và chỉ cho mục đích cá nhân, phi thương mại của riêng bạn. Bạn không được sử dụng Dịch vụ để truyền, đăng, tải xuống, phân phối, sao chép, hiển thị công khai, lưu trữ hoặc hủy tài liệu vi phạm bất kỳ luật hoặc quy định hiện hành nào, theo cách vi phạm bản quyền, bằng sáng chế, nhãn hiệu, bí mật thương mại hoặc quyền sở hữu trí tuệ khác của người khác, hoặc vi phạm quyền riêng tư hoặc công khai hoặc các quyền cá nhân khác của người khác, hoặc bị bôi nhọ, tục tĩu, xúc phạm, đe dọa, nói xấu, lạm dụng hoặc hận thù.

Chúng tôi có toàn quyền quyết định xem liệu bất kỳ việc sử dụng nào có vi phạm các quy tắc này hay không và hành động như chúng tôi thấy phù hợp trong trường hợp có bất kỳ vi phạm nào. Vi phạm hệ thống hoặc an ninh mạng có thể dẫn đến trách nhiệm dân sự hoặc hình sự. Chúng tôi sẽ điều tra các sự cố có thể liên quan đến các vi phạm đó và có thể liên quan, hợp tác và tiết lộ cho các cơ quan thực thi pháp luật trong việc xác định và truy tố những người dùng có liên quan đến các vi phạm đó.

ĐẠI DIỆN NỘI DUNG TRÊN TRANG WEB KHÁC

Bất kỳ Nội dung nào được đặt trên trang web của bạn phải được công nhận cho Trang web hiện hành, với các liên kết được đặt cho bài viết gốc trên Trang web hiện hành. Bạn được phép hiển thị các mục sau trên trang web của mình, miễn là bạn làm như vậy theo cách cung cấp tín dụng đầy đủ cho chúng tôi với tư cách là nhà xuất bản ban đầu và không làm tổn hại danh tiếng của chúng tôi hoặc lợi dụng nó:

Tuy nhiên:

Bạn không được đặt hoặc sử dụng bất kỳ phần mềm nào để đặt bất kỳ bài viết hoàn chỉnh nào từ Trang web hiện hành trên trang web của bạn, trừ khi bạn đã liên hệ với chúng tôi trước và nhận được sự cho phép bằng văn bản của chúng tôi để đặt toàn bộ bài viết trực tuyến – những điều khoản sử dụng đầy đủ này sẽ được áp dụng.
Bạn không được thiết lập liên kết từ bất kỳ trang web nào không thuộc sở hữu của bạn.

Sử dụng bất kỳ và tất cả các logo Luật Dân Việt đều không được phép.

Luatdanviet.com.vn cung cấp Nội dung miễn phí và bạn không được tính phí người dùng cụ thể khi truy cập Nội dung của Luật Dân Việt, cũng như không cố gắng bán Nội dung của chúng tôi dưới bất kỳ hình thức nào.

Luật Dân Việt có quyền hạn chế, đình chỉ hoặc chấm dứt bất kỳ Nội dung nào, quyền truy cập vào Nội dung của bạn, tính khả dụng của Nội dung hoặc các Điều khoản sử dụng này bất cứ lúc nào mà không phải chịu trách nhiệm pháp lý. Bạn đồng ý xóa tất cả Nội dung khỏi trang web của mình sau khi nhận được thông báo chấm dứt từ Luật Dân Việt. Bạn có thể chấm dứt các Điều khoản sử dụng này bất cứ lúc nào bằng cách xóa tất cả Nội dung khỏi trang web của bạn và hủy tất cả các bản sao Nội dung của chúng tôi mà bạn sở hữu.

QUẢNG CÁO, TÌM KIẾM VÀ LIÊN KẾT VỚI CÁC TRANG WEB KHÁC

Luatdanviet.com.vn có thể chọn một số trang web làm phản hồi ưu tiên cho các cụm từ tìm kiếm bạn nhập và Luật Dân Việt có thể đồng ý cho phép các nhà quảng cáo phản hồi các cụm từ tìm kiếm nhất định với quảng cáo hoặc nội dung được tài trợ.

Luật Dân Việt không khuyến nghị và không xác nhận nội dung trên bất kỳ trang web của bên thứ ba nào. Luatdanviet.com không chịu trách nhiệm về nội dung của các trang web bên thứ ba được liên kết, các trang web được đóng khung trong Dịch vụ, các trang web của bên thứ ba được cung cấp dưới dạng kết quả tìm kiếm hoặc quảng cáo của bên thứ ba và không đưa ra bất kỳ tuyên bố nào về nội dung hoặc tính chính xác của chúng.

Việc bạn sử dụng các trang web của bên thứ ba có nguy cơ của riêng bạn và tuân theo các điều khoản sử dụng cho các trang web đó. Luật Dân Việt không xác nhận bất kỳ sản phẩm nào được quảng cáo trên Nội dung hoặc Dịch vụ.

BÌNH LUẬN

Tất cả các nhận xét, phản hồi, đề xuất, ý tưởng và các nội dung gửi khác được tiết lộ, gửi hoặc cung cấp cho Luatdanviet.com.vn trên hoặc bởi Nội dung và / hoặc Dịch vụ hoặc được tiết lộ, gửi hoặc cung cấp theo cách khác liên quan đến việc bạn sử dụng Nội dung và / hoặc Dịch vụ sẽ vẫn là tài sản của Luatdanviet.com.

THÔNG BÁO BÁO CÁO VÀ KIẾM YÊU CẦU XÁC NHẬN BẢN QUYỀN

Chính sách này nhằm tuân thủ các yêu cầu của Đạo luật giới hạn trách nhiệm vi phạm bản quyền trực tuyến và Đạo luật bản quyền thiên niên kỷ kỹ thuật số.

Luật Dân Việt sẽ điều tra các thông báo về vi phạm bản quyền và thực hiện các hành động thích hợp theo Đạo luật bản quyền kỹ thuật số thiên niên kỷ (trên DMCA,). Nếu bạn tin rằng tác phẩm của bạn đã được sao chép theo cách cấu thành vi phạm bản quyền, vui lòng cung cấp cho đại lý bản quyền Luatdanviet.com thông tin bằng văn bản được chỉ định bên dưới:

Chữ ký điện tử hoặc chữ ký trên giấy của người được ủy quyền hành động thay mặt cho chủ sở hữu quyền lợi bản quyền.

Mô tả về tác phẩm có bản quyền mà bạn cho là đã bị vi phạm.

Mô tả về nơi tài liệu mà bạn khiếu nại vi phạm được đặt trên Dịch vụ.

địa chỉ, số điện thoại và địa chỉ email của bạn.

Một tuyên bố của bạn rằng bạn có niềm tin tốt rằng việc sử dụng tranh chấp không được chủ sở hữu bản quyền, đại lý hoặc luật pháp cho phép.

Một tuyên bố của bạn, được đưa ra theo hình phạt khai man, rằng thông tin trên trong thông báo của bạn là chính xác và bạn là chủ sở hữu bản quyền hoặc được ủy quyền hành động thay mặt chủ sở hữu bản quyền.

Theo DMCA, thông báo bằng văn bản về vi phạm bản quyền đã được yêu cầu phải được gửi đến đại lý được chỉ định sau đây cho các Trang web này:

Luật Dân Việt

Số 14/27/381 Nguyễn Khang, Cầu Giấy , Hà Nội

Email: tuvanluatdanviet@gmail.com

KẾT THÚC

Bạn có thể ngừng sử dụng Dịch vụ bất cứ lúc nào (theo các điều khoản còn tồn tại được nêu trong tài liệu này). Luật Dân Việt cũng có thể chấm dứt các Điều khoản sử dụng và / hoặc Dịch vụ này bất cứ lúc nào và có thể thực hiện ngay mà không cần thông báo trước. Theo đó, Luatdanviet.com.vn có thể từ chối bạn truy cập Dịch vụ, nếu theo quyết định riêng của Luật Dân Việt, bạn không tuân thủ bất kỳ điều khoản hoặc quy định nào trong Điều khoản sử dụng.

THÔNG TIN LIÊN LẠC

Cảm ơn bạn đã hợp tác của bạn. Chúng tôi hy vọng bạn thấy Dịch vụ của chúng tôi hữu ích và thuận tiện để sử dụng. Câu hỏi hoặc nhận xét liên quan đến các Dịch vụ này, bao gồm mọi báo cáo về các liên kết không hoạt động, nên được chuyển đến:

Luật Dân Việt

Số 14/27/381 Nguyễn Khang, Cầu Giấy , Hà Nội

Email: Tuvanluatdanviet@gmail.com