Cổ đông là gì theo quy định? Cổ đông tiếng Anh là gì?

Để thành lập công ty cổ phần, cá nhân, tổ chức cần nắm được những quy định, thuật ngữ có liên quan. Trong đó, “cổ đông” là thuật ngữ không thể bỏ qua. Vậy cổ đông là gì? Cổ đông tiếng Anh là gì? Hãy cùng Luật Dân Việt làm rõ qua nội dung bài viết này.

Để thành lập công ty cổ phần, cá nhân, tổ chức cần nắm được những quy định, thuật ngữ có liên quan. Trong đó, “cổ đông” là thuật ngữ không thể bỏ qua. Vậy cổ đông là gì? Cổ đông tiếng Anh là gì? Hãy cùng Luật Dân Việt làm rõ qua nội dung bài viết này.

Cổ đông là gì?

Cổ đông là người nắm giữ một hay nhiều cổ phần, tức nắm giữ phần vốn điều lệ công ty cổ phần được chia ra nhiều phần bằng nhau. Cổ đông có quyền sở hữu với các phần cổ phần này, gắn liền với sự sống còn của công ty của công ty cổ phần, được hưởng quyền lợi, ưu đãi hay chịu những tổn thất gắn liền với phần cổ phần mình sở hữu.

Cổ đông của công ty cổ phần tùy thuộc vào loại cổ phần mà họ sở hữu sẽ được chia ra loại cổ đông như sau: cổ đông sáng lập, cổ đông phổ thông, và cổ đông sở hữu cổ phần ưu đãi khác như cổ đông ưu đãi cổ tức, cổ đông ưu đãi biều quyết, cổ đông ưu đãi hoàn lại.

Một công ty cổ phần phải có ít nhất 3 cổ đông trở lên, và có quyền hạn trong phạm vi sở hữu cổ phần của mình, và có thể thực hiện chuyển nhượng phần vốn góp mình sở hữu trong phạm vi theo quy định pháp luật.

Cổ đông tiếng Anh là gì?

Cổ đông tiếng Anh là Shareholder.

Cổ đông tiếng Anh được dịch nghĩa như sau:

A shareholder is the holder of one or more shares, that is, the shareholding in the charter capital of a joint stock company is divided into equal parts. Shareholders have the right to own these shares, associated with the survival of the company of the joint-stock company, enjoy benefits, incentives or suffer losses associated with the shares they own.

A shareholder of a joint stock company, depending on the type of shares they own, will be divided into the following types of shareholders: founding shareholders, ordinary shareholders, and other preference shareholders like shareholders dividend preference, voting preference shareholders, preferential shareholders return.

A shareholding company must have at least 3 shareholders and have rights within the scope of ownership of its shares, and can transfer its contributed capital within the scope prescribed by law.

Cụm từ khác liên quan cổ đông tiếng Anh là gì?

Công ty cổ phần trong tiếng Anh có nghĩa là Joint stock company.

Cổ phần trong tiếng Anh có nghĩa là Share.

Cổ phiếu trong tiếng Anh có nghĩa là Stock.

Cổ tức trong tiếng Anh có nghĩa là Dividend.

Vốn góp trong tiếng Anh có nghĩa là Capital.

Cổ đông sáng lập trong tiếng Anh có nghĩa là Founding partner.

Cổ đông phổ thông trong tiếng Anh có nghĩa là Ordinary shareholders.

Cổ đông ưu đãi cố tức trong tiếng Anh có nghĩa là Shareholders preferred dividends.

Cổ đông ưu đãi biểu quyết trong tiếng Anh có nghĩa là Voting preference shareholders.

Cổ đông ưu đãi hoàn lại trong tiếng Anh có nghĩa là Preferential shareholders refund.

Xem thêm:

Công ty cổ phần tiếng Anh là gì?

Doanh Nghiệp Tư Nhân Tiếng Anh Là Gì?

Ví dụ cụm từ sử dụng cổ đông tiếng anh viết như thế nào?

Cổ đông là gì? – Vấn đề mà bất kỳ ai khi dự định thành lập công ty cổ phần, hoặc những người đang muốn tìm hiểu thông tin về công ty cổ phần đều phải quan tâm, chú trọng. Dưới đây chúng tôi xin liệt kê một số ví dụ điển hình về cụm từ sử dụng từ cổ đông, được quan tâm nhiều nhất:

– Công ty cổ phần phải có tối thiểu và tối đa bao nhiêu cổ đông?- How many shareholders are there for joint stock companies?

– Cổ đông công ty cổ phẩn có phải liên đới chịu trách nhiệm về thiệt hại của công ty cổ phần hay không? Is shareholder of joint stock company jointly responsible for damage of joint stock company?

– Cổ đông phổ thông và cổ đông ưu đãi có gì khác nhau? What are the differences between ordinary shareholders and preferred shareholders?

– Cổ đông sáng lập có quyền hạn gì đặc biệt so với cổ đông khác? What are special rights of founding shareholders compared to other shareholders?

– Cổ đông được hưởng những quyền lợi gì của công ty cổ phần?- What are the rights of shareholders of a joint stock company?

Trên đây là những thông tin giải đáp ” Cổ đông là gì?”, trường hợp Quý vị có những băn khoăn, thắc mắc có liên quan đến cổ đông, công ty cổ phần hãy liên hệ ngay Luật Dân Việt. Chúng tôi luôn sẵn sàng chia sẻ, tháo gỡ những khó khăn cho Quý vị.

Share:

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on pinterest
Pinterest
Share on linkedin
LinkedIn
Luật Dân Việt

Luật Dân Việt

Luôn đồng hành và hỗ trợ tư vấn pháp lý tới mọi người !

Tin mới

Bài viết liên quan