Điều kiện cổ đông trong công ty cổ phần

Cổ đông sáng lập là cổ đông sở hữu ít nhất một cổ phần phổ thông và ký tên trong danh sách cổ đông sáng lập công ty cổ phần, hãy cùng chúng tôi tìm hiểu quy định về cổ đông sáng lập trong công ty cổ phần theo quy định của Luật Doanh nghiệp.

Sau khi tiến hành thủ tục thành lập công ty cổ phần, để cá nhân/ tổ chức có thể trở thành cổ đông trong công ty cổ phần cần đáp ứng điều kiện như thế nào? Đây là câu hỏi mà các khách hàng đang băn khoăn và cần được giải quyết rõ ràng trước khi đi vào thành lập công ty cổ phần vì nó liên quan đến quyền và lợi ích hợp pháp trực tiếp của cổ đông trong công ty. Qua bài viết này Luật Dân Việt sẽ cung cấp cho các khách hàng các điều kiện và cách thức trở thành cổ đông công ty cổ phần teho quy định của pháp luật doanh nghiệp.

Điều kiện trở thành cổ đông sáng lập trong công ty cổ phần thành lập mới:

Cổ đông sáng lập là cổ đông sở hữu ít nhất một cổ phần phổ thông và ký tên trong danh sách cổ đông sáng lập công ty cổ phần.

Điều kiện trở thành cổ đông trong công ty cổ phần:

Người nhận cổ phần trong các trường hợp quy định tại Điều này chỉ trở thành cổ đông công ty từ thời điểm các thông tin của họ quy định Luật Doanh Nghiệp 2020 được ghi đầy đủ vào sổ đăng ký cổ đông.

Quy định về Sổ đăng ký cổ đông công ty cổ phần:

– Công ty cổ phần phải lập và lưu giữ sổ đăng ký cổ đông từ khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, sổ đăng ký cổ đông có thể là văn bản, tập dữ liệu điện tử hoặc cả hai loại này.

– Sổ đăng ký cổ đông phải có các nội dung chủ yếu sau đây:

  1. a) Tên, địa chỉ trụ sở chính của công ty;
  2. b) Tổng số cổ phần được quyền chào bán, loại cổ phần được quyền chào bán và số cổ phần được quyền chào bán của từng loại;
  3. c) Tổng số cổ phần đã bán của từng loại và giá trị vốn cổ phần đã góp;
  4. d) Họ, tên, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác đối với cổ đông là cá nhân; tên, mã số doanh nghiệp hoặc số quyết định thành lập, địa chỉ trụ sở chính đối với cổ đông là tổ chức;

đ) Số lượng cổ phần từng loại của mỗi cổ đông, ngày đăng ký cổ phần.

Xem thêm:

Thành lập Công ty Bất động sản

Tài sản góp vốn là tàu biển công ty cổ phần

Cấp Giấy chứng nhận phần vốn góp công ty TNHH

Dịch vụ soạn và nộp hồ sơ thành lập công ty cổ phần của công ty Luật Dân Việt

Các gói dịch vụ mà Luật Dân Việt cung cấp rất phong phú, đa dạng. Trong đó, liên quan đến hồ sơ đăng ký thành lập công ty cổ phần, chúng tôi sẽ trực tiếp hỗ trợ:

– Hướng dẫn khách hàng các mẫu giấy đề nghị đăng ký thành lập doanh nghiệp theo đúng mẫu của cơ quan nhà nước

– Trực tiếp soạn giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp dựa trên tài liệu, thông tin do khách hàng cung cấp

– Hỗ trợ khách hàng xây dựng điều lệ của công ty cổ phần

– Hướng dẫn và trợ giúp khách hàng lập danh sách cổ đông của công ty cổ phần hoặc thay mặt khách hàng lập danh sách cổ đông của công ty qua tài liệu, thông tin do khách hàng cung cấp

– Hướng dẫn khách hàng chuẩn bị các giấy tờ chứng thực cá nhân cần có trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp

– Đại diện theo ủy quyền của khách hàng nộp hồ sơ đăng ký thành lập công ty cổ phần qua mạng điện tử và nộp hồ sơ giấy trực tiếp tại Sở kế hoạch đầu tư

– Thay mặt khách hàng nhận giấy hẹn và lấy kết quả giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

– Tư vấn và hỗ trợ khách hàng đặt dấu pháp nhân của doanh nghiệp và  dấu chức danh trong công ty

–  Hỗ trợ, hướng dẫn khách hàng để công bố mẫu dấu pháp nhân của doanh nghiệp và hướng dẫn khách hàng sử dụng con dấu

– Tư vấn cho khách hàng các vấn đề cần giải quyết về thủ tục sau khi thành lập doanh nghiệp (kê khai thuế, hóa đơn điện tử, chữ ký số, nộp thuế môn bài, phát hành hóa đơn…

Share:

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on pinterest
Pinterest
Share on linkedin
LinkedIn
Luật Dân Việt

Luật Dân Việt

Luôn đồng hành và hỗ trợ tư vấn pháp lý tới mọi người !

Tin mới

Bài viết liên quan