Điều Kiện Thành Lập Công Ty Đấu Giá

Trước khi thành lập công ty đấu giá, rất nhiều người sẽ quan tâm đến Điều Kiện Thành Lập Công Ty Đấu Giá, tham khảo bài viết sau đây để có câu trả lời về điều kiện khi thành lập công ty đấu giá.

Đấu giá là một trong những ngành nghề đã xuất hiện từ lâu tại nước ta, nằm trong danh mục các ngành nghề kinh doanh có điều kiện. Với tính chất đặc thù là ngành nghề có liên quan đến tài sản có giá trị lớn, nên để có thể đăng ký thành lập và hoạt động hợp pháp, các công ty đấu giá phải đáp ứng các điều kiện theo quy định pháp luật như sau:

Cơ sở pháp lý:

Luật doanh nghiệp 2020

– Luật đấu giá tài sản 2016

– Nghị định 62/2017/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật đấu giá tài sản

– Thông tư 48/2017/TT-BTC quy định chế độ Tài chính trong hoạt động đấu giá tài sản do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

Điều kiện thành lập công ty đấu giá là gì?

Đấu giá tài sản là hình thức bán tài sản có từ hai người trở lên tham gia đấu giá theo nguyên tắc, trình tự và thủ tục được quy định tại Luật Đấu giá.

Khác với các loại hình công ty khác, Pháp luật quy định công ty đấu giá chỉ được lựa chọn 2 loại hình doanh nghiệp để thành lập là Doanh nghiệp tư nhân và Công ty hợp danh.

Điều kiện thành lập công ty đấu giá theo quy định tại Khoản 3 Điều 23 Luật đấu giá tài sản như sau:

Doanh nghiệp đấu giá tư nhân có chủ doanh nghiệp là đấu giá viên, đồng thời là Giám đốc doanh nghiệp; Công ty đấu giá hợp danh có ít nhất một thành viên hợp danh là đấu giá viên, Tổng giám đốc hoặc Giám đốc của công ty đấu giá hợp danh là đấu giá viên;

– Có trụ sở, cơ sở vật chất, các trang thiết bị cần thiết bảo đảm cho hoạt động đấu giá tài sản.

Như vậy, ngoài việc cần phải có trụ sở, cơ sở vật chất kỹ thuật phục vụ cho hoạt động đấu giá thì doanh nghiệp đấu giá tư nhân chủ doanh nghiệp, đồng thời là Giám đốc doanh nghiệp phải là đấu giá viên và công ty hợp danh cần có ít nhất 01 thành viên là đấu giá viên.

Quy định của pháp luật về đấu giá viên:

Đấu giá viên phải có đủ các tiêu chuẩn sau đây:

– Là Công dân Việt Nam thường trú tại Việt Nam, tuân thủ Hiến pháp và pháp luật, có phẩm chất đạo đức tốt;

– Có bằng tốt nghiệp đại học hoặc trên đại học thuộc một trong các chuyên ngành luật, kinh tế, kế toán, tài chính, ngân hàng;

– Tốt nghiệp khóa đào tạo nghề đấu giá quy định tại Điều 11 của Luật này, trừ trường hợp được miễn đào tạo nghề đấu giá quy định tại Điều 12 của Luật này;

– Đạt yêu cầu kiểm tra kết quả tập sự hành nghề đấu giá.

Hồ sơ xin cấp Chứng chỉ hành nghề đấu giá:

– Giấy đề nghị cấp Chứng chỉ hành nghề đấu giá;

– Bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm theo bản chính để đối chiếu bằng tốt nghiệp đại học hoặc bằng trên đại học thuộc một trong các chuyên ngành luật, kinh tế, kế toán, tài chính, ngân hàng;

– Bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm theo bản chính để đối chiếu giấy chứng nhận tốt nghiệp đào tạo nghề đấu giá;

– Văn bản xác nhận đạt yêu cầu kiểm tra kết quả tập sự hành nghề đấu giá;

– Phiếu lý lịch tư pháp;

– Một ảnh màu cỡ 3 cm x 4 cm.

Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Bộ trưởng Bộ Tư pháp quyết định cấp Chứng chỉ hành nghề đấu giá; trường hợp từ chối phải thông báo lý do bằng văn bản

Lưu ý: Pháp luật quy định doanh nghiệp chứng khoán phải đặt tên cho công ty chứng khoán như sau:

– Doanh nghiệp tư nhân: Phải đặt tên có cụm từ “doanh nghiệp đấu giá tư nhân”

– Công ty hợp danh: Phải đặt tên có cụm từ “công ty đấu giá hợp danh”

Đây là những quy định mới thay thể cho Nghị định 17/2010/NĐ-CP, đồng thời cũng siết chặt hơn điều kiện thành lập công ty đấu giá tài sản, hạn chế tình trạng các doanh nghiệp đấu giá được thành lập tràn lan, không đủ tiêu chuẩn.

Đăng ký hoạt động của doanh nghiệp đấu giá tài sản

Doanh nghiệp đáp ứng các điều kiện nêu trên, gửi một bộ hồ sơ đề nghị đăng ký hoạt động đấu giá tài sản và nộp phí theo quy định của pháp luật.

Hồ sơ bao gồm:

  1. a) Giấy đề nghị đăng ký hoạt động;
  2. b) Điều lệ của doanh nghiệp đối với công ty đấu giá hợp danh;
  3. c) Bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm bản chính để đối chiếu Chứng chỉ hành nghề đấu giá của chủ doanh nghiệp đấu giá tư nhân, Chứng chỉ hành nghề đấu giá của thành viên hợp danh, Tổng giám đốc hoặc Giám đốc của công ty đấu giá hợp danh;
  4. d) Giấy tờ chứng minh về trụ sở của doanh nghiệp đấu giá tài sản, cam kết bảo đảm cơ sở vật chất, trang thiết bị cần thiết cho hoạt động đấu giá tài sản.

Cơ quan tiếp nhận và xử lý: Sở Tư pháp nơi doanh nghiệp đặt trụ sở

Thời gian xử lý: Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Tư pháp cấp Giấy đăng ký hoạt động cho doanh nghiệp đấu giá tài sản; trường hợp từ chối thì phải thông báo lý do bằng văn bản

Lưu ý:

– Trường hợp doanh nghiệp đấu giá tài sản thành lập trước ngày Luật đấu giá tài sản có hiệu lực thi hành tiếp tục hoạt động đấu giá tài sản và kinh doanh các ngành nghề khác theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp thì thành lập doanh nghiệp đấu giá tài sản mới theo quy định tại Điều 25 của Luật đấu giá tài sản.

– Trường hợp doanh nghiệp đấu giá tài sản thành lập trước ngày Luật đấu giá tài sản có hiệu lực thi hành chuyển đổi toàn bộ hoạt động của doanh nghiệp thành doanh nghiệp đấu giá tài sản theo quy định tại Điều 23 của Luật đấu giá tài sản thì nộp trực tiếp, gửi qua dịch vụ bưu chính hoặc hình thức phù hợp khác 01 bộ hồ sơ đăng ký hoạt động đến Sở Tư pháp nơi doanh nghiệp có trụ sở. Hồ sơ bao gồm các giấy tờ quy định tại các điểm a, b và c khoản 1 Điều 25 của Luật đấu giá tài sản

Xem thêm:

Thành lập Công ty Trách nhiệm hữu hạn

Điều Lệ Công Ty Là Gì

Công ty Luật Dân Việt hỗ trợ khách hàng thành lập và xin cấp giấy phép thành lập công ty đấu giá

Là hàng Luật tiên phong trong việc thực hiện đa dạng các thủ tục hành chính, hướng tới phục vụ khách hàng trong mọi vấn đề pháp lý phát sinh từ Doanh nghiệp, Giấy phép hay Sở hữu trí tuệ. Khi có nhu cầu hoạt động kinh doanh đấu giá, Luật Dân Việt sẽ hỗ trợ khách hàng từ việc thành lập công ty tới bước xin giấy phép kinh doanh theo quy trình như sau:

– Tư vấn điều kiện đăng ký hoạt động của doanh nghiệp Đấu giá và thành lập doanh nghiệp đấu giá ;

– Soạn thảo hồ sơ, đề án hoạt động xin cấp Giấy đăng ký hoạt động của doanh nghiệp đấu giá;

– Thay mặt doanh nghiệp làm các thủ tục xin cấp Giấy đăng ký hoạt động của doanh nghiệp đấu giá;

– Nhận và giao lại cho khách hàng Giấy đăng ký hoạt động của doanh nghiệp đấu giá;

Share:

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on pinterest
Pinterest
Share on linkedin
LinkedIn
Luật Dân Việt

Luật Dân Việt

Luôn đồng hành và hỗ trợ tư vấn pháp lý tới mọi người !

Tin mới

Bài viết liên quan