Thủ Tục Giảm Vốn Điều Lệ Công ty Mới Nhất

Luật Dân Việt hướng dẫn thủ tục tăng giảm vốn điều lệ công ty theo quy định của Luật Doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành luật doanh nghiệp.

Giảm vốn điều lệ công ty là một phần nhỏ trong thay đổi đăng ký kinh doanh. Các doanh nghiệp trên chặng đường phát triển sẽ có những thay đổi, bổ sung để phù hợp với tình hình, điều kiện… Bài viết này, Luật Dân Việt sẽ giúp bạn hiểu hơn về thủ tục tăng giảm vốn điều lệ công ty cùng các vấn đề liên quan

Hồ sơ giảm vốn điều lệ công ty

Để có thể giảm vốn điều lệ công ty, doanh nghiệp cần nộp hồ sơ giảm vốn tới cơ quan đăng ký. Hồ sơ gồm những tài liệu sau đây:

– Giấy đề nghị đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp;

– Quyết định bằng văn bản về việc giảm vốn điều lệ của Hội đồng thành viên/hội đồng cổ đông/chủ sở hữu công ty;

– Bản sao biên bản họp về việc giảm vốn điều lệ của Hội đồng thành viên/hội đồng cổ đông/chủ sở hữu công ty;

– Báo cáo tài chính của công ty tại kỳ gần nhất với thời điểm quyết định giảm vốn điều lệ (đối với trường hợp giảm vốn điều lệ). Đối với công ty có phần vốn sở hữu nước ngoài chiếm trên 50%, báo cáo tài chính phải được xác nhận của kiểm toán độc lập;

– Bản gốc Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và Giấy chứng nhận đăng ký thuế hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế;

Các trường hợp được giảm vốn điều lệ công ty

  1. Hoàn trả một phần vốn góp cho thành viên theo tỷ lệ vốn góp của họ trong vốn điều lệ của công ty nếu đã hoạt động kinh doanh liên tục trong hơn 02 năm, kể từ ngày đăng ký doanh nghiệp và bảo đảm thanh toán đủ các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác sau khi đã hoàn trả cho thành viên;
  2. Công ty mua lại phần vốn góp của thành viên theo quy định tại Điều 52 của Luật này;
  3. Vốn điều lệ không được các thành viên thanh toán đầy đủ và đúng hạn theo quy định tại Điều 48 của Luật này.

Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày hoàn thành việc tăng hoặc giảm vốn điều lệ, công ty phải thông báo bằng văn bản đến Cơ quan đăng ký kinh doanh. Thông báo phải có các nội dung chủ yếu sau đây:

  1. Tên, địa chỉ trụ sở chính, mã số doanh nghiệp;
  2. Vốn điều lệ; số vốn dự định tăng hoặc giảm;
  3. Thời điểm, lý do và hình thức tăng hoặc giảm vốn;
  4. Họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.

Đối với trường hợp tăng vốn điều lệ, kèm theo thông báo phải có nghị quyết và biên bản họp của Hội đồng thành viên. Đối với trường hợp giảm vốn điều lệ, kèm theo thông báo phải có nghị quyết và biên bản họp của Hội đồng thành viên và báo cáo tài chính gần nhất. Cơ quan đăng ký kinh doanh cập nhật thông tin về việc tăng hoặc giảm vốn điều lệ trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được thông báo.

Xem thêm:

Thành lập Công ty xử lý rác thải, nước thải

Hướng dẫn Thủ tục Thay đổi địa chỉ công ty cổ phần

Thành lập Công ty sản xuất điện, khí đốt, nước

Dịch vụ giảm vốn điều lệ công ty tại Luật Dân Việt

Luật Dân Việt sẽ tư vấn miễn phí cho quý khách hàng các vấn đề liên quan đến thủ tục tăng giảm vốn điều lệ công ty:

– Tư vấn các trường hợp được giảm vốn điều lệ công ty;

– Tư vấn các phương thức giảm vốn điều lệ;

– Tư vấn trách nhiệm pháp lý của mỗi thành viên/cổ đông có liên quan;

– Tư vấn trách nhiệm của người đại diện theo pháp luật đối với việc tăng vốn;

– Các nội dung khác có liên quan.

Đại diện khách hàng hoàn tất các thủ tục tăng giảm vốn điều lệ công ty như:

– Chúng tôi đại diện cho khách hàng dịch thuật, công chứng các giấy tờ có liên quan;

– Đại diện để nộp Hồ sơ tăng vốn điều lệ công ty khách hàng;

– Đại diện theo dõi hồ sơ và trả lời của Sở kế hoạch và Đầu Tư, thông báo kết quả hồ sơ đã nộp cho khách hàng;

– Nhận giấy chứng nhận thay đổi vốn điều lệ công ty tại cơ quan nhà nước Tư cho khách hàng.

Share:

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on pinterest
Pinterest
Share on linkedin
LinkedIn
Luật Dân Việt

Luật Dân Việt

Luôn đồng hành và hỗ trợ tư vấn pháp lý tới mọi người !

Tin mới

Bài viết liên quan