Xây dựng và thông báo định mức lao động doanh nghiệp tư nhân

Doanh nghiệp có trách nhiệm xây dựng định mức lao động để làm cơ sở để tuyển dụng, sử dụng lao động, thỏa thuận mức lương và chi trả lương cho người lao động, đặc biệt là cho người lao động hưởng lương theo sản phẩm.

Khi xây dựng định mức lao động, doanh nghiệp phải tham khảo ý kiến của tổ chức đại diện tập thể lao động tại doanh nghiệp và đảm bảo các nguyên tắc sau:

  1. Định mức lao động được thực hiện cho từng bước công việc, từng công đoạn và toàn bộ quá trình sản xuất sản phẩm, dịch vụ trên cơ sở tổ chức lao động khoa học, tổ chức sản xuất hợp lý.
  2. Mức lao động được xây dựng trên cơ sở cấp bậc của công việc hoặc chức danh, phù hợp với cấp bậc, trình độ đào tạo của người lao động, quy trình công nghệ, tiêu chuẩn kỹ thuật của máy móc thiết bị và bảo đảm các tiêu chuẩn lao động.
  3. Mức lao động phải là mức trung bình tiên tiến, bảo đảm số đông người lao động thực hiện được mà không phải kéo dài thời gian làm việc tiêu chuẩn tại doanh nghiệp.
  4. Định mức lao động mới phải được áp dụng thử trước khi ban hành chính thức. Doanh nghiệp thông báo cho người lao động biết ít nhất 15 ngày trước khi áp dụng thử. Thời gian áp dụng thử tùy theo tính chất công việc, nhưng tối đa không quá 03 tháng và phải đánh giá việc thực hiện mức.
  5. Định mức lao động phải được định kỳ rà soát, đánh giá để sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh cho phù hợp;

Đặc biệt là, trong trường hợp thời gian làm việc tiêu chuẩn, mức thực tế thực hiện tính theo sản lượng thấp hơn 5% hoặc cao hơn 10% so với mức được giao; hoặc, mức thực tế thực hiện tính theo thời gian cao hơn 5% hoặc thấp hơn 10% so với mức được giao thì doanh nghiệp phải điều chỉnh lại mức lao động.

Định mức lao động của doanh nghiệp phải được công bố công khai tại nơi làm việc của người lao động trước khi thực hiện; Đồng thời, thông báo với Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội nơi đặt cơ sở sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp, bao gồm các giấy tờ sau:

– Văn bản thông báo định mức lao động;

– Bản định mức lao động.

Nếu ban hành đồng thời cùng với thang lương, bảng lương thì doanh nghiệp có thể thực hiện việc thông báo cùng lượt với việc thông báo thang lương, bảng lương.

Từ ngày 01/11/2018, đối với doanh nghiệp sử dụng dưới 10 lao động được miễn thủ tục gửi định mức lao động cho Phòng Lao động, Thương binh và xã hội nơi đặt cơ sở sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.

Xem thêm: Tự in hóa đơn doanh nghiệp tư nhân

Share:

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on pinterest
Pinterest
Share on linkedin
LinkedIn
Luật Dân Việt

Luật Dân Việt

Luôn đồng hành và hỗ trợ tư vấn pháp lý tới mọi người !

Tin mới

Bài viết cùng chuyên mục