Doanh Nghiệp Tư Nhân Tiếng Anh Là Gì?

Doanh nghiệp tư nhân là một loại hình doanh nghiệp, mang đầy đủ các dấu hiệu của doanh nghiệp nói chung. Để hiểu khái niệm doanh nghiệp tư nhân, cần xuất phát từ khái niệm doanh nghiệp.

Doanh nghiệp tư nhân là gì?

Doanh nghiệp tư nhân là doanh nghiệp do một cá nhân tự làm chủ và tự chịu trách nhiệm bằng tài sản của mình về các hoạt động của doanh nghiệp.

Lưu ý:

Mỗi cá nhân chỉ được thành lập duy nhất một doanh nghiệp tư nhân và cá nhân thành lập không được là thành viên của công ty hợp danh và đồng thời không được là chủ hộ kinh doanh.

Thêm vào đó với mô hình doanh nghiệp này thì công ty không được phép phát hành chứng khoán đồng thời không được quyền góp vốn thành lập doanh nghiệp hoặc mua cổ phần, góp vốn giống như mô hình của công ty cổ phần và công ty hợp danh hay công ty trách nhiệm hữu hạn.

Private-enterprise

Doanh nghiệp tư nhân tiếng Anh là gì?

Doanh nghiệp tư nhân tiếng Anh là: Private enterprise, ngoài ra doanh nghiệp tư nhân tiếng Anh còn được định nghĩa như sau:

A private enterprise is an enterprise that is owned by an individual and self-responsible with its assets for its activities.

Loại hình doanh nghiệp khác tiếng Anh là gì?

Tại Việt Nam, có khá nhiều loại hình doanh nghiệp được nhà nước thừa nhận. Mỗi doanh nghiệp đều có những ưu điểm và những nhược điểm khác nhau, tùy thuộc vào nhu cầu và khả năng của các chủ thể thành lập mà từ đó đưa ra quyết định xem mình phù hợp với mô hình nào.

Dưới đây chúng tôi sẽ kể đến các loại hình doanh nghiệp khác ngoài doanh nghiệp tư nhân theo tiếng Anh để Quý khách hàng nắm rõ:

+  Joint stock company được hiểu theo tiếng Việt nghĩa là: Công ty cổ phần

+ Partnerships được hiểu theo tiếng Việt nghĩa là: Công ty hợp danh

+ Limited liability company được hiểu theo tiếng Việt nghĩa là: Công ty trách nhiệm hữu hạn

+ One member limited liability company được hiểu theo tiếng Việt nghĩa là: Công ty trách nhiệm hữu hạn 1 thành viên

+ Two-member limited liability company được hiểu theo tiếng Việt nghĩa là: Công ty trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên

Xem thêm:

Mã Số Doanh Nghiệp Tiếng Anh Là Gì?

Giấy Chứng Nhận Đăng Ký Doanh Nghiệp Tiếng Anh Là Gì?

Công Ty Thương Mại Dịch Vụ Tiếng Anh Là Gì?

Ví dụ từ thường sử dụng doanh nghiệp tư nhân tiếng Anh viết như thế nào?

Khi nhắc đến loại hình Private enterprise mọi người thường có những thắc mắc về mô hình doanh nghiệp bằng tiếng Anh như sau:

+ What are the characteristics of private enterprises? Được hiểu theo tiếng Việt nghĩa là: Đặc điểm của doanh nghiệp tư nhân là gì?

+ Can private enterprises be issued with securities? Được hiểu theo tiếng Việt nghĩa là: Doanh nghiệp tư nhân có được phát hành chính khoán không?

+ Is the private enterprise a legal entity? Được hiểu theo tiếng Việt nghĩa là: Doanh nghiệp tư nhân có tư cách pháp nhân không?

+ How is a private company different from a limited liability company? Được dịch sang tiếng Việt nghĩa là: Doanh nghiệp tư nhân khác với công ty trách nhiệm hữu hạn như thế nào?

+ Is it difficult to set up a private business? Được dịch sang tiếng Việt nghĩa là: Thành lập doanh nghiệp tư nhân có khó không?

+ Procedures for establishing a private enterprise in accordance with the law? Được dịch sang tiếng Việt nghĩa là: Thủ tục thành lập doanh nghiệp tư nhân theo đúng quy định pháp luật?

+ What form is the application for registration of establishment of a private enterprise? Được dịch sang tiếng Việt nghĩa là: Giấy đề nghị đăng ký thành lập doanh nghiệp tư nhân chuẩn bị theo mẫu nào?

+ What is the property obligation with the private enterprise? Được hiểu theo tiếng Việt nghĩa là: Nghĩa vụ về tài sản với doanh nghiệp tư nhân là gì?

+ Is working in a private enterprise a high salary? Được hiểu theo tiếng Việt nghĩa là:  Làm việc trong doanh nghiệp tư nhân lương có cao không?

Share:

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on pinterest
Pinterest
Share on linkedin
LinkedIn
Luật Dân Việt

Luật Dân Việt

Luôn đồng hành và hỗ trợ tư vấn pháp lý tới mọi người !

Tin mới

Bài viết liên quan