Thành lập Công ty Trách nhiệm hữu hạn

Thành lập Công ty TNHH là việc làm không hẳn dễ với các cá nhân hay tổ chức, đặc biệt là khâu soạn hồ sơ thành lập, hãy để công việc ấy cho Luật Dân Việt và bạn chỉ cần ngồi vào bàn làm việc, chúng tôi với nhiều chuyên viên có kinh nghiệm trong việc hoàn thành hồ sơ đăng ký kinh doanh, chắc chắn chúng tôi sẽ làm hài lòng khách hàng.

Thành lập Công ty nói chung và thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn nói chúng là dịch vụ được Công ty Luật Dân Việt cung cấp trong nhiều năm qua tại Việt Nam, chúng tôi đã hỗ trợ khách hàng với việc tư vấn thành lập hàng ngàn doanh nghiệp trong và ngoài nước và đều nhận được sự tin tưởng, hài lòng từ khách hàng khi sử dụng dịch vụ của công ty chúng tôi.

thanh-lap-cong-ty-tnhh-moi

Công ty Luật Dân Việt mang tiêu chí mang đến dịch vụ tốt nhất để cạnh tranh với các công ty khác trong cùng lĩnh vực, chúng tôi tập trung chủ yếu vào chất lượng dịch vụ, hiệu quả công việc để có thể mang lại lợi ích đối đa cho khách hàng khi tin tưởng và sử dụng dịch vụ tư vấn của Công ty chúng tôi.

Theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Công ty TNHH có hai hình thức:

(i) Công ty TNHH 1 thành viên do 1 tổ chức hoặc cá nhân làm chủ sở hữu: là doanh nghiệp do một cá nhân hoặc một tổ chức làm chủ sở hữu (sau đây gọi là chủ sở hữu công ty); chủ sở hữu công ty chịu trách nhiệm hữu hạn về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản của công ty trong phạm vi số vốn điều lệ của công ty.

(ii) Công ty TNHH 2 thành viên do từ 2 tổ chức hoặc cá nhân tham gia góp vốn thành lập:

Thành viên có thể là tổ chức, cá nhân; số lượng thành viên không vượt quá năm mươi;

– Thành viên chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp trong phạm vi số vốn cam kết góp vào doanh nghiệp;

– Phần vốn góp của thành viên chỉ được chuyển nhượng theo quy định tại các điều 43, 44 và 45 của Luật .

– Công ty trách nhiệm hữu hạn có tư cách pháp nhân kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

– Công ty trách nhiệm hữu hạn không được quyền phát hành cổ phần.

Quy trình Thành lập Công ty TNHH của Luật Dân Việt như sau:

Tư vấn trước khi thành lập Công ty:

– Tư vấn loại hình doanh nghiệp: Công ty Luật Dân Việt sẽ chỉ ra sự khác biệt giữa Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên và Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên để Quý Khách hàng lựa chọn được mô hình đáp ứng yêu cầu hoạt động.

– Tư vấn Ngành nghề kinh doanh: Công ty Luật Dân Việt sẽ tư vấn và hỗ trợ Quý Khách hàng việc đăng ký kinh doanh phù hợp với yêu cầu pháp luật và tình hình thực tế cũng như mong muốn thành viên trong của Công ty.

– Tư vấn về vốn điều lệ: Vốn điều lệ là cơ sở để tính thuế môn bài hàng năm cho Công ty Quý Khách hàng, đối với một số ngành nghề cụ thể nó thể hiện năng lực tài chính của Công ty, do đó, dựa trên yêu cầu của Quý Khách hàng, Công ty Luật Dân Việt sẽ có những tư vấn về vốn đăng ký phù hợp.

–  Tư vấn về người đại diện theo pháp luật của Công ty: Luật doanh nghiệp 2020 và những văn bản hướng dẫn thi hành có những đòi hỏi nhất định đối với người đại diện theo pháp luật. Luật Dân Việt sẽ tư vấn Quý Khách hàng các tiêu chí để người đại diện theo pháp luật không vi phạm quy định pháp luật.

–  Tư vấn về thành viên công ty: Luật Dân Việt sẽ tư vấn Quý Khách hàng về các quyền lợi và nghĩa vụ của thành viên công ty cũng như các vấn đề liên quan đến thay đổi thành viên của công ty.

– Tư vấn về phương án phân chia lợi nhuận và nghĩa vụ phát sinh: Luật Dân Việt sẽ tư vấn Quý Khách hàng về cách phân chia lợi nhuận của các thành viên công ty cũng như các vấn đề liên quan đến nghĩa vụ của các thành viên của công ty.

Hồ sơ thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên

– Giấy đề nghị đăng ký thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn

– Dự thảo Điều lệ công ty có đầy đủ chữ ký của chủ sở hữu công ty, người đại diện theo pháp luật đối với trường hợp chủ sở hữu là cá nhân; người đại diện theo ủy quyền, người đại diện theo pháp luật đối với chủ sở hữu công ty là tổ chức.

– Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân của chủ sở hữu công ty đối với trường hợp chủ sở hữu công ty là cá nhân hoặc Quyết định thành lập công ty, Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, của chủ sở hữu công ty đối với trường hợp chủ sở hữu công ty là tổ chức (trừ trường hợp chủ sở hữu công ty là Nhà nước);

– Danh sách người đại diện theo uỷ quyền đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên. Kèm theo danh sách này phải có Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhâncủa từng đại diện theo uỷ quyền.

– Văn bản uỷ quyền của chủ sở hữu cho người được uỷ quyền đối với trường hợp chủ sở hữu công ty là tổ chức;

Lưu ý quan trọng: Bắt đầu từ năm 2017, khi thành lập công ty, quý khách hàng sẽ không cần xuất trình (chứng chỉ) và chứng minh (vốn) khi thực hiện thủ tục thành lập công ty đối với những ngành nghề yêu cầu vốn pháp định, chứng chỉ hành nghề.

Hồ Sơ thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên

– Giấy đề nghị đăng ký thành lập doanh nghiệp hai thành viên trở lên;

– Dự thảo Điều lệ công ty.

– Danh sách thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên;

– Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân đối với trường hợp thành viên sáng lập hoặc cổ đông sáng lập là cá nhân;

– Bản sao hợp lệ Quyết định thành lập, Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ tương đương khác, bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân của người đại diện theo uỷ quyền và quyết định uỷ quyền tương ứng đối với trường hợp thành viên sáng lập hoặc cổ đông sáng lập là pháp nhân.

Lưu ý quan trọng: Bắt đầu từ năm 2017, khi thành lập công ty, quý khách hàng sẽ không cần xuất trình (chứng chỉ) và chứng minh (vốn) khi thực hiện thủ tục thành lập công ty đối với những ngành nghề yêu cầu vốn pháp định, chứng chỉ hành nghề.

Xem thêm:

Đăng ký thành lập doanh nghiệp công ty TNHH 1 TV

Bổ nhiệm kế toán trưởng, người phụ trách kế toán công ty cổ phần

Bổ nhiệm kế toán trưởng, người phụ trách kế toán công ty TNHH 1 TV

Công việc được thực hiện bởi Công ty Luật Dân Việt

Tư vấn toàn bộ quy trình thực hiện công việc thành lập công ty TNHH;

– Tư vấn và hướng dẫn khách hàng chuẩn bị thông tin, tài liệu và giải đáp thắc mắc của khách hàng;

– Tư vấn toàn bộ hành lang pháp lý về công ty trách nhiệm hữu hạn;

– Tư vấn về vốn đầu tư ban đầu của công ty trách nhiệm hữu hạn;, nên để vốn điều lệ bao nhiêu là tốt nhất?

– Tư vấn cơ cấu thành viên công ty, quyền lợi và trách nhiệm của thành viên;

– Tư vấn đặt tên doanh nghiệp phù hợp yêu cầu và lĩnh vực hoạt động

– Tư vấn đăng ký ngành nghề (lựa chọn, sắp xếp ngành nghề và dự tính trong tương lai)

– Tư vấn về thuế đối với công ty trách nhiệm hữu hạn; khi được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh

– Tư vấn và soạn thảo Giấy đề nghị đăng ký kinh doanh

– Tư vấn và soạn thảo điều lệ công ty trách nhiệm hữu hạn;

– Tư vấn và soạn thảo danh sách thành viên/cổ đông

Cam kết với Quý khách hàng sau khi thành lập Công ty 

– Miễn phí dịch vụ đăng ký nhãn hiệu (thương hiệu, logo) đầu tiên cho Quý khách hàng

– Tư vấn thuế và các vấn đề khác liên quan đến quá trình hoạt động của Công ty trong 02 tháng đầu tiên sau khi thành lập

– Bàn giao đầy đủ hồ sơ nội bộ công ty thành lập cho Quý khách hàng

– Tặng dấu chức danh cho khách hàng;

– Hướng dẫn các thủ tục sau thành lập doanh nghiệp: mở tài khoản, đặt in hoá đơn; Tư vấn đăng ký chữ ký số nộp thuế qua mạng

– Hướng dẫn tư vấn các thủ tục kê khai thuế, nộp tờ khai thuế, nộp thuế, nộp bảo hiểm xã hội;

– Dịch vụ sau thành lập: tài khoản ngân hàng, thiết lập hồ sơ thuế, đăng ký phương pháp thuế, kê khai thuế ban đầu, đặt in hoá đơn giá trị gia tăng

– Lập tờ khai thuế ban đầu và thay mặt khách hàng trực tiếp đi nộp

Chi phí thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn

Chi phí thành lập công ty hữu hạn cũng như các gói dịch vụ trọn gói về thành lập công ty mà Luật Dân Việt cung cấp, quý khách hàng có thể tham khảo tại đây !

Những câu hỏi thường gặp thành lập công ty TNHH

Công ty TNHH 1 thành viên và 2 thành viên hồ sơ giống nhau không ?

—> Hồ sơ thành lập công ty tnhh 1 thành viên và 2 thành viên cơ bản là giống nhau

Chi phí thành lập công ty tnhh 1 thành viên và 2 thành viên là như thế nào?

—> Chi phí thành lập công ty 2 loại hình này giống nhau, tùy thuộc việc lựa chọn các gói dịch vụ để thực hiện của bạn.

Thuế công ty tnhh 1 thành viên và 2 thành viên khác nhau không ?

—> Quy định thuế áp dụng 2 loại hình này giống nhau.

Liên hệ ngay với Luật Dân Việt để nhận tư vấn cụ thể nhất.

 

 

Share:

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on pinterest
Pinterest
Share on linkedin
LinkedIn
Luật Dân Việt

Luật Dân Việt

Luôn đồng hành và hỗ trợ tư vấn pháp lý tới mọi người !

Tin mới

Bài viết liên quan