Thủ Tục Thay Đổi Nội Dung Giấy Chứng Nhận Đầu Tư Theo Quy Định

Luật Dân Việt chuyên tư vấn thủ tục thay đổi nội dung giấy chứng nhận đầu tư với đội ngũ Luật sư có nhiều kinh nghiệm thực tiễn, thường xuyên cập nhật các quy định mới của pháp luật sẽ tư vấn giải pháp và thủ tục thay đổi nội dung giấy chứng nhận đầu tư nhanh chóng, hiệu quả với chi phí hợp lý nhất

thay-doi-noi-dung-giay-chung-nhan-dau-tu

Thủ tục thay đổi nội dung giấy chứng nhận đầu tư gồm những hồ sơ gì?

+ Đơn xin điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư do Tổng Giám đốc ký (theo mẫu);

+ Nghị quyết của Hội đồng quản trị của doanh nghiệp liên doanh hoặc thoả thuận của các bên hợp doanh hoặc đề nghị của chủ đầu tư nước ngoài (đối với doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài) về vấn đề xin điều chỉnh, bổ sung Giấy chứng nhận đầu tư;

+ Báo cáo tình hình triển khai, thực hiện dự án kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đầu tư đến thời điểm xin điều chỉnh.

+ Ngoài các tài liệu nêu trên, tuỳ nội dung đề nghị điều chỉnh, bổ sung Giấy chứng nhận đầu tư, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, các bên hợp doanh cần bổ sung các văn bản sau:

1. Trường hợp chuyển đổi hình thức đầu tư, chuyển nhượng vốn, bổ sung các tài liệu quy định tại Nghị định 108/2006/NĐ-CP

2. Trường hợp thay đổi, bổ sung mục tiêu hoạt động, bổ sung các tài liệu:

+  Bản giải trình việc điều chỉnh mục tiêu hoạt động, trong đó nêu rõ các giải pháp để thực hiện mục tiêu mới như thị trường, vốn, công nghệ…

+ Ý kiến của Bộ quản lý ngành đối với các dự án sản xuất các sản phẩm cần khống chế sản lượng mà trong Giấy chứng nhận đầu tư đã quy định công suất thiết kế của từng loại sản phẩm.

3. Trường hợp mở chi nhánh sản xuất, bổ sung các tài liệu:

+ Bản giải trình việc mở chi nhánh làm cơ sở sản xuất (nội dung, quy mô, hoạt động của chi nhánh, vốn đầu tư, tiêu thụ sản phẩm…);

+ Ý kiến của UBND cấp tỉnh về địa điểm, mức tiền thuê đất (nếu có) đối với địa điểm dự định đặt cơ sở sản xuất;

+ Ý kiến của Bộ quản lý ngành đối với các dự án sản xuất các sản phẩm cần khống chế sản lượng mà trong Giấy chứng nhận đầu tư đã quy định công suất thiết kế của từng loại sản phẩm.

4. Trường hợp chia tách, sáp nhập, hợp nhất doanh nghiệp, bổ sung các tài liệu quy định tại Luật doanh nghiệp.

5. Trường hợp cơ cấu lại vốn đầu tư, cần có các văn bản, tài liệu sau giải trình lý do:

– Giải trình kinh tế kỹ thuật bổ sung;

– Các điều kiện tài chính đảm bảo cho việc điều chỉnh vốn đầu tư;

– Danh mục máy móc thiết bị bổ sung (nếu có)

6. Các trường hợp khác có sửa đổi, bổ sung các điều khoản trong Hợp đồng liên doanh, Điều lệ liên doanh, Điều lệ doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài thì cần bổ sung Hợp đồng, Điều lệ bổ sung hoặc phụ lục Hợp đồng, Điều lệ.

Thủ tục thay đổi nội dung giấy chứng nhận đầu tư tại Luật Dân Việt

Luật Dân Việt sẽ tư vấn cho khách hàng thủ tục thay đổi giấy chứng nhận đầu tư với các nội dung sau:

+ Giúp khách hàng soạn thảo hồ sơ pháp lý;

+ Đại diện theo ủy quyền của khách hàng thực hiện các thủ tục để điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư tại các cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

+ Theo dõi quá trình thụ lý hồ sơ của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, giải trình với các cơ quan nhà nước về các vấn đề liên quan đến hồ sơ để được điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư.

+ Hỗ trợ các vấn đề pháp lý phát sinh trong quá trình hoạt động của nhà đầu tư tại Việt Nam

Xem thêm: Thành lập công ty 100% vốn nước ngoài Việt Nam

Liên hệ dịch vụ, tư vấn thủ tục thay đổi nội dung giấy chứng nhận đầu tư Luật Dân Việt

Công ty Luật Dân Việt với tư cách là nhà tư vấn chuyên nghiệp sẽ giúp doanh nghiệp thực hiện các thủ tục thay đổi nội dung giấy chứng nhận đầu tư, sau khi hoàn tất thủ tục chúng tôi vẫn luôn sát cánh cùng doanh nghiệp trong suốt quá trình hoạt động.

Để biết thêm chi tiết về thủ tục thay đổi nội dung giấy chứng nhận đầu tư, Quý khách hàng xin vui lòng liên hệ thông tin bên dưới để được tư vấn và báo giá dịch vụ cho bạn:

Share:

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on pinterest
Pinterest
Share on linkedin
LinkedIn
Luật Dân Việt

Luật Dân Việt

Luôn đồng hành và hỗ trợ tư vấn pháp lý tới mọi người !

Tin mới

Bài viết liên quan