Cách thay đổi ngành nghề kinh doanh công ty cổ phần năm 2021

Doanh nghiệp được phép tự do kinh doanh mọi ngành nghề mà pháp luật không cấm. Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là doanh nghiệp khi thành lập công ty không cần đăng ký ngành nghề với cơ quan nhà nước có thẩm quyền

Thực tế cho thấy, khi thành lập công ty cổ phần vấn đề lựa chọn ngành nghề kinh doanh là một trong những yếu tố quan trọng trong suốt quá trình hình thành và phát triển của công ty. Trải qua thời gian hoạt động, doanh nghiệp muốn thay đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh cần thực hiện thủ tục thông báo đến cơ quan đã cấp phép để thông báo về sự thay đổi đó.

Trong phạm vi bài viết này, chúng tôi xin tư vấn các thông tin liên quan đến việc Thay đổi ngành nghề kinh doanh công ty cổ phần và thủ tục thông báo thay đổi tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Ngành nghề kinh doanh công ty là gì?

Ngành nghề kinh doanh được xác định là yếu tố quan trọng của doanh nghiệp khi doanh nghiệp đi vào hoạt động, thực hiện kinh doanh nhằm phát sinh lợi nhuận. Pháp luật hiện hành về doanh nghiệp cho phép doanh nghiệp tự do kinh doanh với những ngành nghề mà pháp luật không cấm.

Cũng theo quy định hiện nay, thông tin về ngành nghề đăng ký kinh doanh không còn được thể hiện trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mà được ghi nhận trên Cổng thông tin điện tử Quốc gia về đăng ký doanh nghiệp. Trường hợp đối với các ngành nghề kinh doanh có điều kiện, doanh nghiệp cần phải đáp ứng đầy đủ các điều kiện kinh doanh đó trước khi tiến hành kinh doanh trên thị trường.

Theo quy định tại khoản 6, Luật đầu tư năm 2014 có quy định những ngành nghề bị cấm kinh doanh, doanh nghiệp cần lưu ý khi lựa chọn, bao gồm: kinh doanh các chất ma túy; các loại hóa chất, khoáng vật; kinh doanh mẫu vật các loại thực vật, động vật hoang dã; kinh doanh mại dâm; mua, bán người, mô, bộ phận cơ thể người; hoạt động kinh doanh có liên quan đến sinh sản vô tính trên người.

>>>>> Tham khảo: Danh mục ngành nghề kinh doanh có điều kiện

Có bắt buộc phải đăng ký ngành nghề kinh doanh khi thành lập công ty hay không?

Như thông tin đã được trình bày ở phần trên, doanh nghiệp được phép tự do kinh doanh mọi ngành nghề mà pháp luật không cấm. Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là doanh nghiệp khi thành lập công ty không cần đăng ký ngành nghề với cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Như vậy, ngay từ khi doanh nghiệp được thành lập, bắt buộc doanh nghiệp phải đăng ký ngành nghề kinh doanh trong hồ sơ thành lập công ty.

Khi đó, doanh nghiệp chỉ được phép hoạt động kinh doanh đối với những ngành nghề đã đăng ký, nếu doanh nghiệp muốn mở rộng, bổ sung, thay đổi sang ngành nghề kinh doanh khác thì phải làm thủ tục thông báo thay đổi, bổ sung gửi đến cơ quan cấp phép.

Đối với những doanh nghiệp đã thành lập trước ngày Luật doanh nghiệp năm 2014 có hiệu lực, do không có thông tin thể hiện ngành nghề kinh doanh trên Cổng thông tin điện tử Quốc gia về đăng ký doanh nghiệp thì khi doanh nghiệp có sự thay đổi bất kỳ nội dung đăng ký doanh nghiệp nào, doanh nghiệp cần làm hồ sơ xin mã hóa ngành nghề và gửi về cơ quan cấp phép để được cập nhật lại thông tin.

Xem thêm:

Hướng dẫn mở địa điểm kinh doanh Công ty cổ phần

Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp

Thủ tục thay đổi ngành nghề kinh doanh công ty cổ phần như thế nào?

Nhiều công ty cổ phần khi muốn thay đổi ngành nghề kinh doanh chưa nắm được thủ tục thay đổi ngành nghề kinh doanh công ty cổ phần như thế nào? Vậy nên để thay đổi ngành nghề kinh doanh đối với loại hình doanh nghiệp này, cần thực hiện các bước trong quy trình thủ tục sau:

Bước 01. Doanh nghiêp cần chuẩn bị đầy đủ 01 bộ hồ sơ theo quy định

Hồ sơ thông báo bao gồm các giấy tờ sau:

+ Văn bản thông báo bổ sung, thay đổi ngành nghề kinh doanh. Nội dung thông báo bao gồm: Tên doanh nghiệp, mã số thuế hoặc số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; ngành nghề kinh doanh muốn thay đổi; họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp ký xác nhận.

+ Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp của Đại hội đồng cổ đông. Quyết định, biên bản họp này phải ghi rõ những nội dung được thay đổi trong Điều lệ công ty.

Bước 02. Nộp hồ sơ

Doanh nghiệp nộp hồ sơ thông báo tại Phòng đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đã thực hiện đăng ký trước đó.

Doanh nghiệp có trách nhiệm nộp hồ sơ thông báo thay đổi ngành nghề đăng ký kinh doanh với Phòng đăng ký kinh doanh trong thời hạn quy định là 10 ngày làm việc kể từ ngày doanh nghiệp có sự thay đổi. Nếu doanh nghiệp không thực hiện thủ tục thông báo sẽ bị xử phạt theo quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch đầu tư.

Bước 03. Tiếp nhận và xử lý hồ sơ

Khi nhận được hồ sơ thông báo của doanh nghiệp, Phòng đăng ký kinh doanh tiến hành trao Giấy biên nhận, kiểm tra xem xét tình hợp lệ của hồ sơ, bổ sung, thay đổi ngành nghề kinh doanh của doanh nghiệp trên Cổng thông tin dữ liệu Quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

Trường hợp khác khi doanh nghiệp có nhu cầu, Phòng đăng ký kinh doanh cấp cho doanh nghiệp Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp.

Trong trường hợp hồ sơ thông báo thay đổi ngành nghề kinh doanh không hợp lệ, Phòng đăng ký kinh doanh thông báo cho doanh nghiệp thực hiện sửa đổi, bổ sung trong thời gian 03 ngày làm việc.

Bước 04. Nhận kết quả

Căn cứ theo ngày hẹn ghi trên giấy biên nhận, doanh nghiệp đến Phòng đăng ký kinh doanh nhận kết quả giải quyết hồ sơ.

Share:

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on pinterest
Pinterest
Share on linkedin
LinkedIn
Luật Dân Việt

Luật Dân Việt

Luôn đồng hành và hỗ trợ tư vấn pháp lý tới mọi người !

Tin mới

Bài viết liên quan