Mẫu thông báo tăng vốn điều lệ với cơ quan thuế năm 2021

Trong trường hợp có thay đổi nội dung đăng ký thuế mà không làm thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp thì công ty cần làm thủ tục thông báo đến cơ quan đăng ký kinh doanh có thẩm quyền.

Khi doanh nghiệp có nhu cầu tăng vốn điều lệ, sẽ kéo theo việc thực hiện một số thủ tục pháp liên quan đến đăng ký kinh doanh, thuế như thủ tục thông báo tăng vốn điều lệ với cơ quan thuế.

Trong phạm vi bài viết này, chúng tôi xin chia sẻ đến Quý độc giả những thông tin hữu ích về tăng vốn điều lệ công ty, mẫu thông báo tăng vốn điều cần soạn thảo khi công ty thực hiện thông báo.

Tăng vốn điều lệ là gì?

Luật Doanh nghiệp 2014 có quy định tại Khoản 2 Điều 4 về vốn điều lệ như sau: Vốn điều lệ của công ty là tổng giá trị tài sản mà các thành viên công ty đã góp hoặc cam kết góp khi thành lập công ty với loại hình doanh nghiệp là công ty trách nhiệm hữu hạn và công ty hợp danh.

Còn với loại hình doanh nghiệp là công ty cổ phần thì vốn điều lệ là tổng giá trị mệnh giá cổ phần đã bán hoặc đã được đăng ký mua khi thành lập công ty cổ phần.

Pháp luật doanh nghiệp hiện nay không quy định cụ thể vốn điều lệ cho từng loại hình doanh nghiệp. Do đó, việc tăng vốn điều lệ là nhu cầu thực tế của doanh nghiệp trong quá trình hoạt động kinh doanh, nhằm tái cấu trúc về vốn của doanh nghiệp.

Tuy nhiên, việc thay đổi vốn điều lệ cần thực hiện thủ tục thông báo cho các cơ quan có thẩm quyền theo trình tự, thủ tục trong đó có thông báo tăng vốn điều lệ với cơ quan thuế.

Ví dụ: Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên tăng vốn điều lệ khi, thành viên của công ty tăng thêm vốn góp; Tiếp nhận thêm vốn góp của thành viên mới.

Có bắt buộc phải thông báo tăng vốn điều lệ với cơ quan thuế không?

Căn cứ theo Điều 53 Nghị Định Số: 01/2021/NĐ-CP Đăng Ký Doanh Nghiệp và Thông tư 20/2015/TT-BKHĐT quy định, trong trường hợp có thay đổi nội dung đăng ký thuế mà không làm thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp thì công ty cần làm thủ tục thông báo đến cơ quan đăng ký kinh doanh có thẩm quyền.

Trong đó khi tăng vốn điều lệ một trong những nội trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, công ty sẽ phải thực hiện thủ tục thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp theo mẫu.

Sau khi làm thông báo thành công với cơ quan đăng ký đăng ký kinh doanh, Phòng đăng ký kinh doanh nhập dữ liệu vào hệ thống dữ liệu điện tử trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp để chuyển thông tin của công ty sang cơ sở dữ liệu bên cơ quan thuế của Tổng cục thuế.

Do đó, nếu xét theo quy định hiện hành khi cơ sở dữ liệu đã liên thông, doanh nghiệp chỉ cần làm thông báo thay đổi với Phòng đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở mà không cần nộp thêm thông báo tăng vốn điều lệ với cơ quan thuế.

Nhưng trên thực tế, các công ty vẫn thông báo theo mẫu số 08-MST ban hành kèm theo Thông tư 95/2016/TT-BTC khi có thay đổi thông tin đăng ký thuế, để tránh rủi ro trong lĩnh vực thuế.

Xem thêm:

Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp

Hướng Dẫn Thành Lập Doanh Nghiệp Qua Mạng

Mẫu thông báo tăng vốn điều lệ với cơ quan thuế

Như đã phân tích ở phần trên, hiện nay các công ty sẽ tiến hành thủ tục thông báo thay đổi đăng ký kinh doanh cho doanh nghiệp tại cơ quan đăng ký kinh doanh.

Vì vậy, trong phần này chúng tôi xin giới thiệu mẫu thông báo tăng vốn điều lệ với cơ quan thuế theo mẫu II-1 ban hành kèm theo Phụ lục Thông tư Số: 01/2021/TT-BKHĐT như sau:

– Cơ quan có thẩm quyền: Phòng Đăng ký kinh doanh tỉnh/ thành phố nơi công ty đặt trụ sở chính.

– Thông tin thông công ty: Tên công ty; Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế của doanh nghiệp; Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh kê khai nếu không có mã số doanh nghiệp/mã số thuế

– Nội dung đăng ký thay đổi: Vốn điều lệ của công ty

– Thông báo thay đổi nội dung thông tin đăng ký thuế

– Cam kết của công ty: Công ty chịu trách nhiệm về tính hợp pháp, chính xác và trung thực những nội dung trong Thông báo tăng vốn điều lệ công ty.

Hướng dẫn soạn thông báo tăng vốn điều lệ với cơ quan thuế

Trong mẫu thông báo thay đổi vốn điều lệ với cơ quan thuế, khi soạn thảo cần chú ý những nội dung dưới đây:

+ Đăng ký thay đổi vốn điều lệ của công ty: Ghi rõ ràng vốn điều lệ đã đăng ký ghi rõ số vốn bằng chữ, bằng số, VNĐ và số vốn điều lệ sau khi tăng lên;

+ Nếu có hiện thị giá trị tương đương theo đơn vị tiền tệ nước ngoài trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, công ty cần tích vào mục “có”/ “không”;

+ Thời điểm tăng vốn điều lệ;

+ Hình thức tăng vốn điều lệ.

Lưu ý:

1/ Riêng với công ty cổ phần công ty cần kê khai thêm phần mệnh giá cổ phần; loại cổ phần bao gồm cổ phần phổ thông, cổ phần ưu đãi biểu quyết, cổ phần ưu đãi cổ tức, cổ phần ưu đãi hoàn lại, cổ phần ưu đãi khác; Số lượng và giá trị (bằng số, bằng chữ, VNĐ); Tỷ lệ so với vốn điều lệ theo tỷ lệ %; Tổng số vốn điều lệ.

2/ Với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên và công ty hợp danh, khi kê khai tỷ lệ vốn góp nếu tăng vốn do thành viên góp thêm sẽ kê khai theo quy định tại Phụ lục I-6 và I-9 kèm theo Thông tư 02/2019/TT-BKHĐT.

Trên đây là những nội dung tư vấn mang tính tham khảo, của Luật Dân Việt về thông báo tăng vốn điều lệ.

 

Share:

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on pinterest
Pinterest
Share on linkedin
LinkedIn
Luật Dân Việt

Luật Dân Việt

Luôn đồng hành và hỗ trợ tư vấn pháp lý tới mọi người !

Tin mới

Bài viết liên quan