Có được xuất hóa đơn trong thời gian tạm ngừng kinh doanh không?

Tạm ngừng kinh doanh là một giải pháp cần thiết được đặt ra khi doanh nghiệp hoạt động kinh doanh không còn hiệu quả.

Tạm ngừng kinh doanh là một giải pháp cần thiết được đặt ra khi doanh nghiệp hoạt động kinh doanh không còn hiệu quả.

Trước khi tạm ngừng kinh doanh thì doanh nghiệp cần phải thông báo với cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Vậy doanh nghiệp có được xuất hóa đơn trong thời gian tạm ngừng kinh doanh không? Bài viết dưới đây của Luật Dân Việt sẽ tư vấn cụ thể vấn đề này.

Tạm ngừng kinh doanh là gì?

Tạm ngừng kinh doanh là việc doanh nghiệp tạm thời không thực hiện tất cả các hoạt động kinh doanh trong một thời gian cụ thể. Thời gian mà doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh phải thực hiện theo đúng quy định của pháp luật.

Theo quy định hiện hành thì doanh nghiệp được tạm ngừng kinh doanh không được vượt quá thời gian là một năm. Khi hết thời gian đã thông báo doanh nghiệp vẫn tạm ngừng kinh doanh thì phải thông báo cho phòng đăng ký kinh doanh. Nhưng tổng thời gian tạm ngừng kinh doanh liên tiếp này không được vượt quá hai năm.

Trước khi tạm ngừng kinh doanh thì doanh nghiệp cần có thông báo gửi đến phòng đăng ký kinh doanh trong thời gian 15 ngày trước khi tạm ngừng kinh doanh.

Doanh nghiệp thực hiện việc tạm ngừng kinh doanh trong hai trường hợp sau:

– Doanh nghiệp đưa ra quyết định tạm ngừng kinh doanh;

– Cơ quan có thẩm quyền yêu cầu doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh các ngành, nghề kinh doanh có điều kiện khi phát hiện doanh nghiệp không đáp ứng đầy đủ các điều kiện theo quy định.

Các việc doanh nghiệp không được làm trong thời gian tạm ngừng kinh doanh?

Tạm ngừng kinh doanh là quyền của doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp. Tuy nhiên khi tiến hành thủ tục tạm ngừng kinh doanh, doanh nghiệp cần phải tuân theo quy định của pháp luật.

Khi tạm ngừng kinh doanh doanh nghiệp sẽ không được thực hiện các hoạt động kinh doanh mua bán hàng hóa hoặc cung ứng dịch vụ.

Nhưng trong thời gian tạm ngừng kinh doanh doanh nghiệp vẫn phải thực hiện nộp đầy đủ số thuế còn nợ theo quy định do đó vấn đề có được xuất hóa đơn trong thời gian tạm ngừng kinh doanh không? luôn là về được các doanh nghiệp quan tâm. Trong phần dưới đây chúng tôi sẽ giải đáp vấn đề này.

Xem thêm:

Tư vấn luật doanh nghiệp online

Thủ tục sử dụng hóa đơn điện tử doanh nghiệp tư nhân

Có được xuất hóa đơn trong thời gian tạm ngừng kinh doanh không?

Hóa đơn là một chứng từ do người bán lập ghi nhận thông tin về việc bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ theo quy định. Như vậy doanh nghiệp khi tiến hành hoạt động mua bán, cung ứng dịch vụ  trên thị trường thì sẽ phải xuất hóa đơn để ghi nhận doanh thu của đơn vị mình.

Hóa đơn bán hàng được dùng cho tổ chức, cá nhân kê khai, tính thuế giá trị gia tăng theo phương pháp trực tiếp khi bán hàng hàng hóa, cung ứng dịch vụ trong nội địa; xuất vào khu phi thuế quan hoặc xuất khẩu hàng hóa, cung ứng dịch vụ ra nước ngoài.

Việc doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh đồng nghĩa với việc sẽ ngừng tất cả các hoạt động mua bán, cung ứng dịch vụ trên thị trường. Trong thời gian tạm ngừng hoạt động kinh doanh doanh nghiệp cũng không cần phải nộp hồ sơ khai thuế.

Theo đó thì trong thời gian tạm ngừng kinh doanh thì doanh nghiệp sẽ không được xuất hóa đơn.

Share:

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on pinterest
Pinterest
Share on linkedin
LinkedIn
Luật Dân Việt

Luật Dân Việt

Luôn đồng hành và hỗ trợ tư vấn pháp lý tới mọi người !

Tin mới

Bài viết liên quan