Cổ Phần Là Gì? Các Loại Cổ Phần Phổ Biến Hiện Nay?

Cổ Phần Là Gì? Các Loại Cổ Phần Phổ Biến Hiện Nay? Ưu điểm và nhược điểm riêng của từng loại cổ phần là gì? Tham khảo bài viết sau đây của chúng tôi để có câu trả lời cho riêng mình

Cổ phần là gì?

Cổ phần là vấn đề pháp lý cơ bản của công ty cổ phần, cổ phần mang bản chất là quyền tài sản được thể hiện bằng cổ phiếu, nó là phần chia nhỏ nhất của vốn điều lệ của công ti. Vốn điều lệ được chia thành nhiều phần bằng nhau gọi là cổ phần.

Cổ phần có những đặc điểm sau:

– Cổ phần là một đơn vị biểu hiện quyền sở hữu tài sản trong công ty, nó là căn cứ pháp lí xác lập tư cách thành viên của công ti, bất kể họ có tham gia thành lập công ty hay không, người sở hữu cổ phần là cổ đông của công ti, nó có hiệu lực tuyệt đối, người nắm giữ cổ phần có đầy đủ quyền năng và duy nhất, trực tiếp thực hiện quyền của mình đối với công ti. Từ cổ phần phát sinh quyền và nghĩa vụ cho các cổ đông. Mỗi cổ phần của cùng một loại đều tạo cho người sở hữu chúng các quyền, nghĩa vụ và lợi ích ngang nhau.

– Cổ phần được xác định mệnh giá do công ti quyết định và ghi vào cổ phiếu. Mệnh giá cổ phần có thể khác với giá chào bán cổ phần, giá chào bán cổ phần do hội đồng quản trị của công ti quyết định nhưng không được thấp hơn giá thị trường tại thời điểm chào bán hoặc giá trị được ghi trong sổ sách của cổ phần tại thời điểm gần nhất, trừ những trường hợp pháp luật có quy định.”

– Tính không thể phân chia bởi cổ phần là phần vốn nhỏ nhất và bằng nhau trong vốn điều lệ.

– Tính dễ dàng chuyển nhượng. Đây cũng là điểm đặc trưng của công ty cổ phần, bởi công ty cổ phần là loại hình công ti đặc trưng cho công ti đối vốn, nghĩa là tất cả những thuộc tính của công ty đối vốn đều được thể hiện đầy đủ nhất trong công ty cổ phần.

Về phương diện kinh tế, tính dễ dàng chuyển nhượng cổ phần tạo ra sự năng động về vốn song vẫn giữ được tính ổn định về tài sản của công ty. Về phương diện pháp lí thì khi một người đã góp vốn vào công ti thì họ không có quyền rút vốn ra khỏi công ty, trừ trường hợp công ty giải thể. Bởi lẽ CTCP là một pháp nhân có tài sản riêng độc lập với tài sản của các thành viên đã tạo lập ra nó. Luật Doanh nghiệp năm 2020 quy định:

Thành viên công ti trách nhiệm hữu hạn, công ti hợp danh và cổ đông công ti cổ phần phải chuyển quyền sở hữu tài sản góp vốn cho công ti theo quy định…”.

Vì vậy, một thành viên công ti nếu không muốn ở công ti thì chỉ có cách là chuyển nhượng cổ phần của mình cho người khác mà thôi. Trong CTCP, việc chuyển nhượng cổ phần rất dễ dàng thuận tiện đã tạo ra cho CTCP có cấu trúc vốn mở và cổ đông trong CTCP thường xuyên thay đổi.

Xem thêm:

Thủ Tục Đăng Ký Hóa Đơn Điện Tử Mới Nhất

Vốn Điều Lệ Là Gì? Vốn Điều Lệ Tiếng Anh Là Gì?

Thủ Tục Thay Đổi Thành Viên Công Ty TNHH Gồm Những Gì?

Các loại cổ phần trong công ty cổ phần như thế nào?

Cổ phần của Công ty cổ phần có thể được chia thành hai loại:

(i) Cổ phần phổ thông

(ii) Cổ phần ưu đãi.

Luật Doanh nghiệp năm 2014 quy định công ty cổ phần phải có cổ phần phổ thông, người sở hữu cổ phần phổ thông là cổ động phổ thông. Loại cổ phần này thể hiện tuyệt đối quyền làm chủ công ti.

Ngoài cổ phần phổ thông, CTCP có thể có cổ phần ưu đãi, người sở hữu cổ phần ưu đãi gọi là cổ đông ưu đãi. Cổ phần ưu đãi gồm các loại sau:

+ Cổ phần ưu đãi biểu quyết là cổ phần có số phiếu biểu quyết nhiều hơn so với cổ phần phổ thông, số phiếu biểu quyết của một cổ phần ưu đãi biểu quyết do Điều lệ công ti quy định.

+ Cổ phần ưu đãi cổ tức, là cổ phần được trả cổ tức với mức cao hơn so với mức cổ tức của cổ phần phổ thông hoặc mức ổn định hàng năm. Cổ tức được chia hàng năm gồm cổ tức cố định và cổ tức thưởng, cổ tức cố định không phụ thuộc vào kết quả kinh doanh của công ti. Mức cổ tức cố định cụ thể và phương thức xác định cổ tức thưởng được ghi trên cổ phiếu của cổ phần ưu đãi cổ tc.

+ Cổ phần ưu đãi hoàn lại, là cổ phần được công ti hoàn lại vốn góp theo yêu cầu của người sở hữu hoặc theo các điều kiện được ghi tại cổ phiếu của cổ phần ưu đãi hoàn lại.

Cổ phần phổ thông không thể chuyển đổi thành cổ phần ưu đãi, nhưng cổ phần ưu đãi có thể chuyển đổi thành cổ phần phổ thông theo nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông. Tại sao lại như vậy? Có thể suy luận vấn đề này như sau: Cổ phần phổ thông là cổ phần bắt buộc phải có trong CTCP, còn cổ phần ưu đãi có thể có hoặc không do Điều lệ công ty quy định. Vậy giả sử cho phép cổ phần phổ thông được chuyển thành cổ phần ưu đãi, và cũng giả sử nếu tất cả các cổ động phổ thông đều chuyển thành cổ đông ưu đãi thì lúc đó công ti sẽ không còn cổ động phổ thông, điều đó là vi phạm pháp luật.

Liên hệ Luật Dân Việt tư vấn, báo giá cung cấp dịch vụ thành lập công ty cổ phần

Dựa trên những thông tin mà Luật Dân Việt đã cung cấp, quý khách hàng có thể tự mình tiến hành các quy trình thủ tục. Hoặc đơn giản hơn là giao toàn quyền xử lý cho Luật Dân Việt thông qua giấy ủy quyền. Để được tư vấn, báo giá, thực hiện thủ tục thành lập công ty cổ phần mọi người hãy liên hệ ngay để được hỗ trợ.

Share:

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on pinterest
Pinterest
Share on linkedin
LinkedIn
Luật Dân Việt

Luật Dân Việt

Luôn đồng hành và hỗ trợ tư vấn pháp lý tới mọi người !

Tin mới

Bài viết liên quan