Điều kiện thành lập công ty chứng khoán mới nhất

Công ty chứng khoán là một loạt hình thực hiện các giao dịch điện tử với giá trị lớn. Vì là một ngành nghề đặc biệt và quan trọng trong nền kinh tế, cũng như đáp ứng nhu cầu của người tham gia chứng khoán pháp luật Việt Nam đã đưa ra những quy định cụ thể về điều kiện thành lập

Công ty chứng khoán là một tổ chức kinh doanh ngành nghề có điều kiện. Ngành nghề này đặc biệt và quan trọng đối với nền kinh tế của đất nước, chính vì vậy  pháp luật quy định chặt chẽ về Điều kiện thành lập công ty chứng khoán

Điều kiện về trụ sở làm việc, cơ sở vật chất, trang thiết bị 

Công ty chứng khoán là một loạt hình thực hiện các giao dịch điện tử với giá trị lớn. Chính vi vậy để người tham gia chứng khoán có thể đảm bảo những điều kiện tối thiểu về trang thiết bị, cơ sở vật chất… Pháp luật quy định như sau:

Công ty chứng khoán phải có trụ sở làm việc bảo đảm cho hoạt động sản xuất kinh doanh chứng khoán; có đầy đủ cơ sở vật chất; kỹ thuật; trang thiết bị văn phòng, hệ thống máy tính, phần mềm để phục vụ cho hoạt động phân tích đầu tư, phân tích và quản lý rủi ro, lưu trữ, bảo quản chứng từ,tài liệu và các thiết bị đảm bảo an toàn, an ninh cho trụ sở làm việc của công ty.

Từ quy định nêu trên ta thấy rằng pháp luật không chỉ quy định các yêu cầu tối thiểu để đảm bảo quyền lợi cho người tham gia chứng khoán, mà còn có những biện pháp để đảm bảo tính bảo mật những thông tin, chứng từ.

Một lý do dẫn đến những quy định đó chính về nguồn tiền hoạt động trong lĩnh vực này. Số tiền giao dịch trên thị trường chứng khoán là vô cùng lớn. Đây là một trong những ngành nghề có thể đánh giá được tình hình kinh tế Việt Nam.

Điều kiện về vốn

Một trong những Điều kiện thành lập công ty chứng khoán là điều kiện về vốn. Điều kiện về vốn pháp định cho các nghiệp vụ kinh doanh của công ty chứng khoán được quy định như sau:

– Đối với mô giới chứng khoán có vốn pháp  định là 25 tỷ đồng

– Đối với tự doanh chứng khoán có vốn pháp định là 50 tỷ đồng

– Đối lãnh phát hành chứng khoán có vốn pháp định 165 tỷ đồng

– Đối với tư vấn đầu tư chứng khoán có vốn pháp định là 10 tỷ đồng.

Từ đây ta nhận thấy rằng tổ chức kinh doanh chứng khoán có số vốn pháp định so với các nghành nghề được quy định khác là rất lớn. Đây là một đặc trưng của tổ chức kinh doanh chứng khoán.

Lưu ý: Vốn góp để thành lập tổ chức kinh doanh chứng khoán, chi  nhành công ty quản lý quỹ nước ngoài tại Việt Nam phải bằng tiền Việt Nam đồng và có vốn pháp định là 25 tỷ đồng Việt Nam.

Điều kiện về nhân sự

Vì là  một ngành nghề đặc biệt và quan trọng trong nền kinh tế, cũng như đáp ứng nhu cầu của người tham gia chứng khoán. Pháp luật chứng khoán Việt Nam còn quy định về điều kiện nhân sự như sau:

Lập danh sách dự kiến nhân sự công ty, trong đó tối thiểu 3 người hành nghề chứng khoán phù hợp cho mỗi nghiệp vụ kinh doanh đê nghị được cấp phép và thành lập.

Riêng Tổng giám đốc; giám đốc chi nhánh công ty chứng khoán phải đáp ứng các điều kiện như: Không thuộc trường hợp đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc chấp hành hình phạt tù hoặc bị toà án cấm hành nghề kinh doanh theo quy định của pháp luật; không bị xử phạt theo pháp luật chứng khoán và thị trường chứng khoán trong vòng 6 tháng gần nhất tính đến thời điểm nộp hồ sơ;

Ngoài ra cần có ít nhất 2 năm kinh nghiệm làm việc tại các bộ phận nghiệp vụ trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng, chứng khoán hoặc tại bộ phận tài chính, kế toán, đầu tư trong doanh nghiệp khác và có kinh nghiệm quản lý tối thiểu là 2 năm; và có chứng chỉ hành nghề phân tích tài chính hoặc chứng chỉ hành nghề quản lý quỹ.

Share:

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on pinterest
Pinterest
Share on linkedin
LinkedIn
Luật Dân Việt

Luật Dân Việt

Luôn đồng hành và hỗ trợ tư vấn pháp lý tới mọi người !

Tin mới

Bài viết liên quan