Hồ sơ thay đổi người đại diện pháp luật

Chúng tôi xin cung cấp các thông tin về hồ sơ thay đổi người đại diện pháp luật để Quý khách hàng tham khảo. Hãy liên hệ với Luật Dân Việt để được tư vấn nhanh nhất và chúng tôi đảm bảo chất lượng tư vấn tốt nhất cho Quý khách.

TƯ VẤN THAY ĐỔI NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

Xem thêm: Thay đổi giám công ty

Các bước tiến hành thay đổi người đại diện theo pháp luật công ty

Bước 1: Tư vấn quy trình thủ tục thay đổi người đại diện theo pháp luật công ty cho khách hàng

Bước 2: Nhận thông tin từ khách hàng và tiến hành soạn hồ sơ thay đổi người đại diện theo pháp luật

Hồ sơ Thay đổi người đại diện pháp luật bao gồm:

– Thông báo người thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty do Chủ tịch Hội đồng quản trị ký (theo mẫu qui định).

– Quyết định của đại hội đồng cổ đông về việc thay đổi người đại diện theo pháp do Chủ tịch Hội đồng quản trị ký (có thể tham khảo mẫu).

– Biên bản họp đại hội đồng cổ đông về việc thay đổi người đại diện theo pháp luật có chữ ký của chủ tọa và thư ký cuộc họp hoặc có chữ ký của các cổ đông dự họp (có thể tham khảo mẫu).

– Giấy tờ chứng thực cá nhân của người đại diện theo pháp luật mới của công ty:

– Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và bản chính Giấy chứng nhận đăng ký thuế hoặc bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế.

– Bản gốc Giấy Chứng nhận Đăng ký kinh doanh công ty

Bước 3: Sau khi soạn xong hồ sơ Luật Dân Việt sẽ gửi hồ sơ qua cho khách hàng để khách hàng tham khảo và bổ sung hồ sơ (nếu có)

Bước 4: Nộp hồ sơ và  nhận kết quả: Luật Dân Việt sẽ nộp hồ sơ và làm việc với chuyên viên phụ trách hồ sơ, sau đó sẽ nhận kết quả và bàn giao kết quả cho khách hàng

 

Share:

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on pinterest
Pinterest
Share on linkedin
LinkedIn
Luật Dân Việt

Luật Dân Việt

Luôn đồng hành và hỗ trợ tư vấn pháp lý tới mọi người !

Tin mới

Bài viết liên quan