Hợp tác xã là gì? Ưu điểm và nhược điểm hợp tác xã?

Hợp tác xã là một loại hình tổ chức kinh tế được hoạt động với vai trò chủ yếu là tạo ra công ăn việc làm cho người lao động.

Mô hình hợp tác xã hiện nay ngày càng được đẩy mạnh ưu tiên phát triển. Vậy hợp tác xã là gì, mô hình này có những ưu và nhược điểm như thế nào? Bài viết sau của Luật Dân Việt sẽ giải đáp thắc mắc về vấn đề này.

Hợp tác xã là gì?

Hợp tác xã là một tổ chức kinh tế tập thể, đồng sở hữu, có tư cách pháp nhân, do ít nhất là 07 thành viên tự nguyện thành lập và hợp tác tương trợ lẫn nhau trong việc sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm nhằm đáp ứng được nhu cầu chung của các thành viên trên cơ sở tự chủ, tự chịu trách nhiệm, bình đẳng và dân chủ trong việc quản lý hợp tác xã.

Hợp tác xã có các quyền như sau:

– Thực hiện mục tiêu hoạt động của hợp tác xã, tự chủ và tự chịu trách nhiệm trong các hoạt động của mình;

– Quyết định việc tổ chức quản lý và hoạt động của hợp tác xã, thuê và sử dụng lao động;

– Tiến hành các hoạt động sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm theo các ngành, nghề đã được đăng ký nhằm đáp ứng nhu cầu chung của các thành viên trong hợp tác xã;

– Thực hiện kết nạp mới hoặc chấm dứt tư cách thành viên hợp tác xã;

– Tăng, giảm vốn điều lệ trong quá trình hoạt động của hợp tác xã, huy động vốn và hoạt động tín dụng nội bộ theo quy định của pháp luật;

– Thực hiện việc liên doanh, liên kết hợp tác với các tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài để thực hiện mục tiêu hoạt động của hợp tác xã;

– Góp vốn, mua cổ phần, thành lập doanh nghiệp nhằm mục đích hỗ trợ hoạt động của hợp tác xã;

– Quản lý, sử dụng, xử lý vốn, tài sản và các quỹ của hợp tác xã;

– Thực hiện phân phối các khoản thu nhập, xử lý các khoản lỗ, các khoản nợ của hợp tác xã.

Trong nội dung trên đã giải đáp khái niệm hợp tác xã là gì và quyền của hợp tác xã theo quy định của pháp luật.

Đặc điểm hợp tác xã?

Sau khi đã tìm hiểu khái niệm hợp tác xã là gì ở mục trên, trong phần này chúng tôi sẽ giới thiệu về các đặc điểm của hợp tác xã. Hợp tác xã có các đặc điểm dưới đây:

– Hợp tác xã là một tổ chức kinh tế tập thể, thành viên của hợp tác xã là cá nhân hoặc tổ chức.

Hợp tác xã được tổ chức, hoạt động trên cơ sở sở hữu tập thể về tư liệu sản xuất và tài sản. Các tư liệu sản xuất, tài sản, vốn góp của hợp tác xã được hình thành chủ yếu từ sự đóng góp của các thành viên khi tham gia vào hợp tác xã.

– Hợp tác xã là một tổ chức có tính xã hội sâu sắc.

Tính chất xã hội trong hoạt động của hợp tác xã thể hiện ở sự tương trợ giúp đỡ lẫn nhau, tự nguyện, bình đẳng và cùng có lợi giữa các thành viên trong hợp tác xã cũng như việc thực hiện một số chức năng của hợp tác xã.

– Hợp tác xã là tổ chức kinh tế có tư cách pháp nhân.

Hợp tác xã được thành lập hợp pháp khi đăng ký kinh doanh ở Ủy ban nhân dân cấp huyện và được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

Cơ cấu tổ chức của hợp tác xã bao gồm: đại hội thành viên, hội đồng quản trị, giám đốc (tổng giám đốc) và ban kiểm soát hoặc kiểm soát viên.

Số lượng thành viên của hợp tác xã không được thấp hơn số lượng thành viên tối thiểu quy định trong Luật hợp tác xã;

– Hợp tác xã hoạt động theo nguyên tắc tự chủ, tự chịu trách nhiệm.

Quyền tự chủ của hợp tác xã thông qua các quyền cơ bản như: tự thực hiện các mục tiêu, hoạt động của hợp tác xã; tự quyết định về cơ cấu tổ chức và hoạt động của hợp tác xã; kết nạp mới hoặc chấm dứt tư cách thành viên của hợp tác xã;…

Người lao động khi tham gia vào hợp tác xã vừa góp vốn, vừa góp sức. Góp vốn là nghĩa vụ bắt buộc của mỗi thành viên khi tham gia vào hợp tác xã. Làm việc trong hợp tác xã là quyền của các thành viên khi tham gia vào hợp tác xã.

– Hợp tác xã được hưởng các chính sách hỗ trợ từ Nhà nước. Các chính sách cụ thể như: đào tạo, bồi dưỡng nhân lực; xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường; tạo điều kiện tham gia các chương trình mục tiêu, chương trình phát triển kinh tế, xã hội;…

Xem thêm:

Vốn Điều Lệ Là Gì? Vốn Điều Lệ Tiếng Anh Là Gì?

Những điều cần biết thay đổi địa chỉ công ty cổ phần

Ưu điểm và nhược điểm hợp tác xã?

Cũng tương tự như các loại hình doanh nghiệp khác, mô hình hợp tác xã cũng sẽ có những ưu và nhược điểm nhất định.

Ưu điểm của hợp tác xã:

– Hợp tác xã thu hút được nhiều thành viên tham gia, tạo điều kiện cho việc phát triển sản xuất, kinh doanh của các cá thể riêng lẻ;

– Hợp tác xã được quản lý trên nguyên tắc dân chủ, bình đẳng; các thành viên trong hợp tác xã đều bình đẳng trong việc biểu quyết, quyết định các vấn đề của hợp tác xã;

– Các thành viên trong hợp tác xã chỉ phải chịu trách nhiệm trong phạm vi vốn đã góp vào hợp tác xã. Vấn đề này tạo điều kiện thuận lợi cho cho các thành viên hợp tác xã yên tâm lao động sản xuất, hạn chế được vấn đề lo lắng khi xảy ra rủi ro.

Nhược điểm của hợp tác xã:

– Do mô hình này phát triển trên cơ chế bình đẳng nên khó thu hút được người có nhiều vốn tham gia;

– Số lượng thành viên tham gia vào hợp tác xã quá đông nên sẽ gây khó khăn trong việc quản lý;

– Nguồn vốn của hợp tác xã được huy động chủ yếu từ các thành viên đóng góp và tiếp nhận thêm các khoản hỗ trợ từ nhà nước. Do đó khả năng huy động vốn của hợp tác xã không cao.

Share:

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on pinterest
Pinterest
Share on linkedin
LinkedIn
Luật Dân Việt

Luật Dân Việt

Luôn đồng hành và hỗ trợ tư vấn pháp lý tới mọi người !

Tin mới

Bài viết liên quan