Mẫu quyết định thành lập địa điểm kinh doanh mới nhất

Trong vòng 10 ngày làm việc, tính từ ngày quyết định thành lập địa điểm kinh doanh thì doanh nghiệp đó phải gửi nội dung thông báo tới phòng đăng ký kinh doanh.

Thành lập địa điểm kinh doanh là một trong những vấn đề đang được quan tâm. Vậy để thành lập địa điểm kinh doanh thì cần phải đáp ứng những điều kiện như thế nào? Các giấy tờ để đăng ký ra sao? Mẫu quyết định thành lập địa điểm kinh doanh soạn sao cho đúng?…

Dưới đây, Luật Dân Việt chúng tôi sẽ cùng các bạn tham khảo những thông tin cần thiết nhất, mới nhất để một doanh nghiệp có thể thành lập địa điểm kinh doanh.

Điều kiện thành lập địa điểm kinh doanh?

Về điều kiện thành lập địa điểm kinh doanh thì vẫn chưa có văn bản quy định pháp luât nào quy định riêng nội dung này, tuy nhiên về cơ bản ta cần phaỉ đảm bảo các điều kiện như sau để thành lập một địa điểm kinh doanh như sau:

– Các thông tin ví dụ đặt tên của địa điểm kinh doanh phải đảm bảo đúng theo quy định tại điều 20 tại nghị định 78/2015/NĐ-CP, cụ thể là:

+ Tên địa điểm kinh doanh viết bằng chữ cái tiếng Việt và các chữ cái f,j,z,w, số và ký hiệu.

+ Tên địa điểm kinh doanh phải được viết sau đó gắn tại địa điểm kinh doanh.

+ Có thể đăng ký tên bằng tiếng Việt, tiếng nước ngoài và tên biết tắt

+ Tên riêng công ty không bao gồm có cụm từ là “công ty” và “ doanh nghiệp”

+ Nếu là doanh nghiệp nhà nước thực hiện chuyển sang đơn vị hạch toán do yêu cầu của tổ chức thì có thể giữ nguyên tên cũ.

– Đảm bảo phải có địa điểm cụ thể về tên, số nhà, xã phường, thị trấn, quận huyện.

Trường hợp không có số nhà thì có thể liên hệ qua ủy ban nhân dân quận huyện để được cấp số nhà trước, sau đó đăng ký địa điểm kinh doanh.

Nếu là địa chỉ thuê mượn thì phải có hợp đồng thuê, mượn có công chứng chứng thực.

– Chuẩn bị đầy đủ các hồ sơ cần có để nộp cho phòng đăng ký kinh doanh (về hồ sơ các bạn có thể tham khảo tại nội dung bên dưới).

Hồ sơ thành lập địa điểm kinh doanh

Căn cứ theo khoản 2 điều 33 tại nghị định 78/2015/NĐ-CP về đăng ký kinh doanh thì hồ sơ cụ thể bao gồm:

– Trong vòng 10 ngày làm việc, tính từ ngày quyết định thành lập địa điểm kinh doanh thì doanh nghiệp đó phải gửi nội dung thông báo tới phòng đăng ký kinh doanh về việc thành lập địa điểm kinh doanh, trong đó phải có thông tin:

+ Mã số doanh nghiệp

+ Thông tin về tên, địa chỉ của trụ sở chính hoặc chi nhánh (nếu địa điểm kinh doanh đặt ở tỉnh hoặc thành phố trực thuộc Trung ương địa điểm cùng nơi chi nhánh đặt trụ sở)

+ Ngoài ra, cần thêm thông tin tên và địa chỉ cụ thể địa điểm kinh doanh

+ Các thông tin của người đứng đầu của địa điểm kinh doanh về họ và tên, địa chỉ cư trú, số chứng minh nhân dân (hoặc số căn cước công dân), hộ chiếu, chứng thực cá nhân hợp pháp (tham khảo tại điều 10 nghị định 78/2015/NĐ-CP)

+ Thông tin về họ và tên, chữ ký từ người đại diện theo pháp luật ( nếu địa điểm kinh doanh trực thuộc của doanh nghiệp)

Họ và tên, chữ ký người đứng đầu chi nhánh (nếu địa điểm kinh doanh là trực thuộc chi nhánh)

– Sau khi tiếp nhận các thông tin đã nêu trên thì Phòng đăng ký kinh doanh  nhập các thông tin mà doanh nghiệp cung cấp vào hệ thống của thông tin quốc gia về đăng ký địa điểm kinh doanh

– Trong vòng thời gian là 3 ngày thì sau khi doanh nghiệp nộp hồ sơ hợp lệ thì phòng đăng ký kinh doanh thực hiện việc  cập nhật các thông tin tại cơ sở dữ liệu quốc gia.

Doanh nghiệp có nhu cầu cấp giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh thì doanh nghiệp yêu cầu để được giải quyết.

Nếu doanh nghiệp muốn ủy quyền cho đơn vị khác nộp hồ sơ thì cần phải có kèm văn bản ủy quyền.

Mẫu quyết định thành lập địa điểm kinh doanh mới nhất

Hiện nay, theo các văn bản quy phạm pháp luật vẫn chưa có quy định cụ thể, chi tiết hoàn chỉnh một mẫu quyết định thành lập địa điểm kinh doanh, dưới đây chúng tôi đã soạn thảo một mẫu cụ thể các bạn có thể tham khảo:

CÔNG TY CỔ PHẦN…. CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Số:…/QĐ Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
  Địa danh, ngày… tháng… năm…

QUYẾT ĐỊNH

THÀNH LẬP ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CÔNG TY …

– Căn cứ tại Luật doanh nghiệp 2014

– Căn cứ tại nghị định 43/2010/NĐ-CP về đăng ký kinh doanh

– Căn cứ Điều lệ quy định của công ty …………………………..

– Căn cứ từ biên bản họp của Đại hội đồng cổ đông của công ty…

– Xét tình hình về các hoạt động phát triển của công ty.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thành lập mới địa điểm kinh doanh của công ty cụ thể:

  1. Tên địa điểm kinh doanh:……………………………….
  2. Địa chỉ của địa điểm kinh doanh:………………………

Điều 2: Theo điều lệ của công ty thì nội dung quyết định này được thực hiện và đảm bảo tuân theo đúng các quy định về pháp luật.

Điều 3: Thời gian thực hiện là:………………………………..

Điều 4: quyết định này có hiệu lực từ ngày ký quyết định này, các phòng ban và các bộ phận có trách nhiệm thực hiện theo quyết định này.

Nơi nhận: TM/ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
– Theo như điều 4 CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
– Lưu (Ký, ghi rõ và tên, đóng dấu)

Hướng dẫn soạn quyết định thành lập địa điểm kinh doanh

– Tại điều 1: Ghi rõ chi tiết tên, địa chỉ cụ thể của địa điểm kinh doanh mới

– Tại điều 3: ghi rõ ngày tháng năm thực hiện triển khai thực hiện quyết định này

Trên đây là nội dung cụ thể  mới nhất năm về điều kiện, hồ sơ, mẫu quyết định thành lập địa điểm kinh doanh và  soạn thảo một quyết định thành lập thì cần đảm bảo những nội dung nào? Mọi thắc mắc chưa rõ ràng bạn có thể liên hệ trực tiếp Luật Dân Việt để được giải đáp nhanh nhất.

Share:

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on pinterest
Pinterest
Share on linkedin
LinkedIn
Luật Dân Việt

Luật Dân Việt

Luôn đồng hành và hỗ trợ tư vấn pháp lý tới mọi người !

Tin mới

Bài viết liên quan