Mẫu Thông Báo Bổ Sung Ngành Nghề Kinh Doanh

Để các doanh nghiệp hiểu rõ hơn về vấn đề này, Luật Dân Việt sẽ cung cấp cho các bạn hiểu và nắm được rõ quy trình và mẫu hồ sơ bổ sung ngành nghề kinh doanh cho doanh nghiệp.

Mẫu thông báo bổ sung ngành nghề kinh doanh là gì?

Ngành nghề kinh doanh là một trong những nội dung khá quan trọng đối với mọi công ty, doanh nghiệp. Để doanh nghiệp có thể cung cấp sản phẩm, sản xuất, buôn bán, thương mại, cung ứng dịch vụ về một lĩnh vực nào đó thì buộc trong bảng mã ngành nghề của công ty đã đăng ký phải có mã ngành tương ứng với lĩnh vực ngành nghề công ty kinh doanh.

Qua thời gian, mỗi một giai đoạn các công ty có thể có những dự án, phương án kế hoạch kinh doanh về các lĩnh vực khác nhau nên việc bổ sung ngành nghề kinh doanh cho công ty hoặc rút bớt ngành nghề kinh doanh để đáp ứng đủ điều kiện thực hiện việc kinh doanh, công ty buộc phải thực hiện thủ tục bổ sung ngành nghề kinh doanh cho công ty.

Để các doanh nghiệp hiểu rõ hơn về vấn đề này Luật Dân Việt sẽ cung cấp cho các bạn hiểu và nắm được rõ quy trình và mẫu hồ sơ bổ sung ngành nghề kinh doanh cho doanh nghiệp.

Theo quy định tại Nghị định 78/2018/NĐ –CP, Hồ sơ thay đổi ngành nghề kinh doanh gồm:

– Thông báo thay đổi đăng ký kinh doanh doanh nghiệp;

– Biên bản họp về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp với nội dung bổ sung, thay đổi ngành nghề kinh doanh;

– Quyết định về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp về việc bổ sung, thay đổi ngành nghề kinh doanh;

– Giấy ủy quyền cho người nộp hồ sơ thay đổi đăng ký doanh nghiệp cho công ty;

– Bản sao chứng thực cá nhân của người nộp hồ sơ (chứng minh nhân dân, thẻ căn cước công dân, hộ chiếu …)

Mẫu thông báo thay đổi ngành nghề kinh doanh công ty (biểu mẫu theo Thông tư 02/2020/TT-BKHĐT):

TÊN DOANH NGHIỆP
——–
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
Số: …/TB-2020 Hà Nội, ngày… … tháng… … năm 2020

 

THÔNG BÁO

Thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp

Kính gửi: Phòng Đăng ký kinh doanh thành phố Hà Nội

Tên doanh nghiệp (ghi bằng chữ in hoa): ……………………………………………………….

Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế: ……………………………………………………………………

Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (chỉ kê khai nếu không có mã số doanh nghiệp/mã số thuế): ……………………………………………………………..

Ngày cấp: ……/ …… / …….. Nơi cấp: …………………………………………………………..

Doanh nghiệp đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp/thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp như sau:

(Doanh nghiệp chọn và kê khai vào trang tương ứng với nội dung đăng ký/thông báo thay đổi và gửi kèm)

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NGÀNH, NGHỀ KINH DOANH1

  1. Bổ sung ngành, nghề kinh doanh sau (kê khai trong trường hợp doanh nghiệp thông báo bổ sung ngành, nghề kinh doanh vào danh sách ngành, nghề kinh doanh đã đăng ký với cơ quan đăng ký kinh doanh):
STT Tên ngành, nghề kinh doanh được bổ sung Mã ngành Ghi chú
  1. Bỏ ngành, nghề kinh doanh sau (kê khai trong trường hợp doanh nghiệp thông báo bỏ ngành, nghề kinh doanh khỏi danh sách ngành, nghề kinh doanh đã đăng ký với cơ quan đăng ký kinh doanh):
STT Tên ngành, nghề kinh doanh được bỏ khỏi danh sách đã đăng ký Mã ngành Ghi chú
  1. Sửa đổi chi tiết ngành, nghề kinh doanh sau (kê khai trong trường hợp doanh nghiệp thông báo thay đổi nội dung chi tiết của ngành, nghề kinh doanh đã đăng ký với cơ quan đăng ký kinh doanh):
STT Tên ngành, nghề kinh doanh được sửa đổi chi tiết Mã ngành Ghi chú

Lưu ý:

– Trường hợp doanh nghiệp thay đổi ngành, nghề kinh doanh từ ngành này sang ngành khác, doanh nghiệp kê khai đồng thời tại mục 1, 2 nêu trên, cụ thể như sau: kê khai ngành, nghề kinh doanh mới tại mục 1; kê khai ngành, nghề kinh doanh cũ tại mục 2.

– Trường hợp doanh nghiệp thay đổi ngành, nghề kinh doanh chính từ ngành này sang ngành khác nhưng không thay đổi danh sách ngành, nghề kinh doanh đã đăng ký, doanh nghiệp thực hiện cập nhật, bổ sung thông tin đăng ký doanh nghiệp theo quy định tại điểm b Khoản 2 Điều 15 Thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT.

______________________

1 – Doanh nghiệp có quyền tự do kinh doanh trong những ngành, nghề mà luật không cấm;

– Các ngành, nghề cấm đầu tư kinh doanh quy định tại Điều 6 Luật Đầu tư và Khoản 1 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung Điều 6 và Phụ lục 4 về danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện của Luật Đầu tư;

– Đối với ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện, doanh nghiệp chỉ được kinh doanh khi có đủ điều kiện theo quy định. Danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện quy định tại Phụ lục 4 ban hành kèm theo Luật sửa đổi, bổ sung Điều 6 và Phụ lục 4 về danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện của Luật Đầu tư.

□ Đề nghị Phòng Đăng ký kinh doanh cấp Giấy xác nhận thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp đối với các thông tin thay đổi nêu trên. (Đánh dấu X vào ô vuông nếu doanh nghiệp có nhu cầu được cấp Giấy xác nhận thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp).

Trường hợp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp hợp lệ, đề nghị Quý Phòng đăng công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

Doanh nghiệp cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác và trung thực của nội dung Thông báo này.

  NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
CỦA DOANH NGHIỆP
(Ký, ghi họ tên)6

Xem thêm:

Thủ Tục Giảm Vốn Điều Lệ Công ty Mới Nhất

Điều Kiện Thành Lập Doanh Nghiệp Tư Nhân

Dịch vụ bổ sung, thay đổi ngành nghề kinh doanh được cung cấp bởi Luật Dân Việt

Trên đây là mẫu thông báo bổ sung ngành nghề kinh doanh công ty Luật Dân Việt cung cấp cho khách hàng tham khảo. Ngoài thông báo tùy từng loại hình công ty sẽ có những văn bản kèm theo như quyết định của chủ sở hữu công ty (đối với công ty TNHH MTV), Biên bản họp, quyết định của Hội đồng thành viên (công ty TNHH 2TV trở lên), Biên bản họp, quyết định của Hội đồng quản trị (công ty cổ phần). Để hoàn thiện hết các thông tin trong mẫu hồ sơ các bạn có thể liên hệ Luật Dân Việt để được hỗ trợ, tư vấn thực hiện các công việc liên quan. Cụ thể:

– Tư vấn quy trình, thủ tục thay đổi ngành nghề kinh doanh

– Tư vấn lựa chọn mã ngành nghề kinh doanh đúng quy định pháp luật, tư vấn ngành nghề yêu cầu vốn pháp định, ngành nghề yêu cầu bằng cấp chuyên môn…

– Hướng dẫn khách hàng chuẩn bị tài liệu cần thiết

– Soạn thảo và thay mặt khách hàng nộp hồ sơ thay đổi ngành nghề tại phòng đăng ký kinh doanh;

– Theo dõi hồ sơ, bổ sung hoặc sửa chữa hồ sơ (nếu có) theo yêu cầu của chuyên viên

– Nhận giấy xác nhận ngành nghề kinh doanh mới của công ty;

– Tư vấn các vấn đề pháp lý khác liên quan sau khi thay đổi ngành nghề.

Share:

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on pinterest
Pinterest
Share on linkedin
LinkedIn
Luật Dân Việt

Luật Dân Việt

Luôn đồng hành và hỗ trợ tư vấn pháp lý tới mọi người !

Tin mới

Bài viết liên quan