Mẫu Thông báo mẫu dấu công ty nộp lên Sở kế hoạch đầu tư

Pháp luật hiện hành ngày càng tạo điều kiện cho các doanh nghiệp trong tự do kinh doanh, quyết định các vấn đề của doanh nghiệp, đặc biệt sự chủ động trong việc sử dụng con dấu.

 Doanh nghiệp có toàn quyền quyết định về hình thức, nội dung của con dấu và chỉ phải thực hiện thủ tục thông báo với Phòng đăng ký kinh doanh thay vì phải thông báo đến cơ quan công an như trước đây.

Nhằm giúp quý khách hàng hiểu rõ hơn về quy định này của pháp luật, Luật Dân Việt xin giới thiệu Mẫu Thông báo mẫu dấu công ty mới nhất hiện nay.

Quy định thông báo mẫu dấu như thế nào?

Theo quy định tại Khoản 2 Điều 34 Nghị Định Số: 01/2021/NĐ-CP Đăng Ký Doanh Nghiệp khi doanh nghiệp muốn đăng ký sử dụng, thay đổi hay hủy bỏ con dấu, thay đổi về số lượng thì phải tiến hành thông báo với Cơ quan đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp có trụ sở.

Hay nói cách khác là doanh nghiệp phải thông báo đến Phòng đăng ký kinh doanh thuộc Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh, thành phố nơi doanh nghiệp có trụ sở, nhằm mục đích để Phòng đăng ký kinh doanh đăng tải công khai mẫu con dấu trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

Vậy có thể rút ra được Doanh nghiệp có nghĩa vụ thông báo mẫu con dấu với phòng đăng ký kinh doanh khi thuộc một trong các trường hợp:

– Khi đăng ký doanh nghiệp, doanh nghiệp tiến hành các thủ tục đăng ký sử dụng con dấu cho lần đầu hoặc muốn làm lại con dấu theo quy định mới đối với doanh nghiệp thành lập trước ngày 01/7/2015.

– Chủ doanh nghiệp tư nhân, Hội đồng thành viên của Công ty hợp danh, công ty TNHH hai thành viên, Chủ sở hữu công ty TNHH một thành viên, Hội đồng quản trị công ty cổ phần có quyết định thay đổi về số lượng, nội dung, hình thức, màu sắc của con dấu.

– Doanh nghiệp muốn hủy con dấu.

– Doanh nghiệp bị mất con dấu, mất giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu được làm con dấu, con dấu bị mờ, bị hỏng không thể sử dụng được.

Ngoài ra, nếu doanh nghiệp đăng ký doanh nghiệp trước ngày 01/7/2015 vẫn tiếp tục sử dụng mẫu con dấu đã được cấp sẽ không phải tiến hành thông báo mẫu con dấu đến phòng đăng ký kinh doanh.

Mẫu thông báo mẫu dấu công ty

Mẫu Thông báo mẫu dấu công ty được quy định tại Thông tư Số: 01/2021/TT-BKHĐT bao gồm:

1/ Thông báo về việc sử dụng mẫu con dấu của doanh nghiệp/chi nhánh/văn phòng đại diện

2/ Thông báo về việc thay đổi mẫu con dấu/số lượng con dấu của doanh nghiệp/chi nhánh/văn phòng đại diện

3/ Thông báo về việc hủy mẫu con dấu của doanh nghiệp/chi nhánh/văn phòng đại diện

Xem thêm: Thủ Tục Thay Đổi Dấu Công Ty Hiện Nay Như Thế Nào?

Hồ sơ thông báo mẫu con dấu bao gồm:

1/ Thông báo mẫu con dấu của doanh nghiệp;

2/ Quyết định về sử dụng, thay đổi, hủy bỏ con dấu của Chủ sở hữu công ty TNHH một thành viên, Hội đồng thành viên Công ty TNHH hai thành viên trở lên, Hội đồng thành viên Công ty hợp danh, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần.

3/ Bản sao Biên bản họp phù hợp với quy định pháp luật của Hội đồng thành viên Công ty TNHH hai thành viên trở lên, Công ty hợp danh, hội đồng quản trị công ty cổ phần về nội dung, hình thức, màu sắc, số lượng con dấu.

4/ Giấy ủy quyền trong trường hợp không phải do người đại diện thực hiện.

Sau khi nhận đầy đủ các tài liệu trên, doanh nghiệp sẽ được phòng đăng ký kinh doanh cấp giấy biên nhận, thực hiện đăng tại nội dung con dấu trên Công thông tin và gửi thông báo về việc đăng tải thông tin cho doanh nghiệp.

Share:

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on pinterest
Pinterest
Share on linkedin
LinkedIn
Luật Dân Việt

Luật Dân Việt

Luôn đồng hành và hỗ trợ tư vấn pháp lý tới mọi người !

Tin mới

Bài viết liên quan