Mẫu thông báo thay đổi địa chỉ công ty gửi cơ quan thuế mới nhất

Thay đổi địa chỉ công ty là thủ tục hành chính thực hiện ghi nhận địa chỉ công ty mới trên giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh tại Sở kế hoạch đầu tư.

Trước khi tiến hành thành lập công ty, doanh nghiệp cần phải chuẩn bị địa chỉ công ty, nơi tiến hành giao dịch và liên lạc với đối tác, khách hàng. Bên cạnh đó, do một số lý do khác như để đáp ứng hoạt động kinh doanh được thuận tiện hơn, phát triển thị trường mới…mà doanh nghiệp thay đổi địa chỉ công ty.

Thủ tục thay đổi địa chỉ gồm nhiều bước khác nhau, nhằm giúp Quý độc giả có cái nhìn khái quát trong công việc sẽ thực hiện, hồ sơ thay đổi địa chỉ công ty theo đúng quy định của pháp luật, đầy đủ và nhanh chóng nhất Luật Dân Việt xin chia sẻ gửi đến Quý độc giả bài viết Mẫu thông báo thay đổi địa chỉ công ty gửi cơ quan thuế.

Thay đổi địa chỉ công ty là gì?

Thay đổi địa chỉ công ty là thủ tục hành chính thực hiện ghi nhận địa chỉ công ty mới trên giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh tại Sở kế hoạch đầu tư.

Việc đầu tiên khi doanh nghiệp tiến hành là thay đổi địa chỉ công ty với cơ quan thuế. Sau đó mới tiến hành thay đổi địa chỉ trên giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, thay đổi hoá đơn và đổi dấu công ty

Lưu ý khi thay đổi địa chỉ công ty: địa chỉ thay đổi mới phù hợp với quy định của pháp luật, phù hợp với quy hoạch, phát triển của địa phương ( Ví dụ địa chỉ không thuộc dự án giải phóng dân cư, đường, .…)

Thông báo thay đổi địa chỉ công ty phải gửi đến đâu?

Thông báo thay đổi địa chỉ công ty đến nơi khác trong cùng phạm vi thành phố trực thuộc Trung ương:

Người đại diện theo pháp luật của công ty hoặc người đại diện theo ủy quyền hoàn toàn tất hồ sơ thay đổi địa chỉ công ty gửi thông báo đến phòng đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đã đăng ký.

– Thông báo thay đổi địa chỉ công ty sang tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương khác:

Công ty thay đổi địa chỉ khác tỉnh, thành phố sẽ phải gửi thông báophòng đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở mới.

Ngoài ra, căn cứ vào Nghị Định Số: 01/2021/NĐ-CP Đăng Ký Doanh Nghiệp hướng dẫn Luật Doanh nghiệp 2014thì trước khi đăng ký đổi địa chỉ trụ sở chính, doanh nghiệp phải thông báo và thực hiện thủ tục với cơ quan thuế, ở trong phần tiếp theo chúng tôi sẽ cung cấp mẫu văn bản thông báo thay đổi địa chỉ gửi cơ quan thuế.

Mẫu thông báo thay đổi địa chỉ công ty gửi cơ quan thuế

Nội dung cần có trong mẫu thông báo thay đổi địa chỉ công ty gửi cơ quan thuế cần đảm bảo những nội dung dưới đây:

1/  Căn cứ soạn thảo

– Căn cứ tại khoản 2, Điều 8 Nghị định 83/2013/NĐ-CP

– Căn cứ tại khoản 1, Điều 40 Nghị đinh 78/2015/NĐ-CP

2/ Xây dựng bố cục thông báo thay đổi địa chỉ công ty

Văn bản thông báo phải tuân thủ thể thức hành chính:

– Quốc hiệu tiêu ngữ

– Ngày tháng năm ra thông báo

– Tên cơ quan thông báo

– Tên văn bản ( thông báo) và trích yếu nội dung

– Nội dung thông báo

– Ký đóng dấu cơ quan

– Nơi nhận

3/ Văn bản thông báo phải thể hiện rõ:

– Chủ thể nhận thông báo

– Đối tượng thông báo

– Nội dung thông báo ( thông báo về việc gì )

4/ Một số lưu ý về mẫu thông báo thay đổi địa chỉ công ty

– Trong văn bản thông báo thay đổi địa chỉ công ty cần phải có đầy đủ quốc hiệu, tiêu ngữ

– Trình bày văn bản thông báo đúng chính tả, gọn gàng

– Thủ tục khai báo thay đổi địa chỉ công ty đúng theo quy định pháp luật

– Phần nội dung mẫu thông báo phải ghi rõ người nhận và thông báo này là cá nhân, tổ chức. Sau đó mới nêu căn cứ để đưa ra thông báo.

– Nội dung trong thông báo cần mạch lạc, ngắn gọn, dễ hiểu tránh gây nhầm lẫn

– Thời gian, địa chỉ thay đổi công ty rõ ràng

– Có chữ ký và đóng dấu của giám đốc, đại diện của công ty.

Xem thêm: Dịch vụ thay đổi địa chỉ công ty

Hướng dẫn soạn thông báo thay đổi địa chỉ công ty gửi cơ quan thuế

TỔNG CỤC THUẾ/CỤC THUẾ:…

CỤC THUẾ/CHI CỤC THUẾ: ….

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: ……………/TB-CT(CCT) Hà Nội ngày 7 tháng 4 năm 2020 

 

 

THÔNG BÁO

Về việc người nộp thuế chuyển địa điểm

Thời điểm chuyển địa điểm: ngày…….tháng……..năm…….

Kính gửi: Cục thuế/ Chi cục thuế thành phố Hà Nội

Người nộp thuế: Công ty TNHH

MST/MSDN: 0316769934

Chuyển địa điểm kinh doanh từ:

Địa chỉ trụ sở cũ: số 1 phố Phan Văn Trường, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy thành phố Hà Nội

Địa chỉ trụ sở mới: số 5 phố Chùa Láng phường Láng Thượng, quận Đống Đa thành phố Hà Nội

Số điện thoại liên hệ mới: 02437879999

  1. Tình trạng nộp hồ sơ khai thuế của NNT đến thời điểm chuyển đi:
Hồ sơ khai thuế phải nộp Kỳ tính thuế Trạng thái

(Nộp chậm chưa xử lý/Chưa nộp)

Tình hình vi phạm nộp hồ sơ khai thuế (nếu có) Đề nghị tiếp tục xử lý
Tên hồ sơ Ký hiệu
  1. Nghĩa vụ nộp thuế của NNT đến thời điểm chuyển đi:
Loại thuế Mã tiểu mục Kỳ thuế Số tiền thuế, tiền phạt còn phải nộp Số tiền thuế, tiền phạt  nộp thừa Số tiền thuế GTGT còn khấu trừ chuyển kỳ sau
  1. Đã kiểm tra quyết toán các năm; đã hoàn thuế chưa kiểm tra:

…………………………………………………………………………………………………………….

  1. Tình hình quyết toán hoá đơn với cơ quan thuế nơi chuyển đi:

– Đã quyết toán hoá đơn: ……………………………………………………………………….

– Không sử dụng hoá đơn: ……………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………….

  1. Nhận xét khác:

…………………………………………………………………………………………………………….

Nơi nhận:

– Như trên;

– …………………….;

– Lưu: VT, …….­

QUYỀN HẠN, CHỨC VỤ CỦA NGƯỜI KÝ

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

 

 

Share:

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on pinterest
Pinterest
Share on linkedin
LinkedIn
Luật Dân Việt

Luật Dân Việt

Luôn đồng hành và hỗ trợ tư vấn pháp lý tới mọi người !

Tin mới

Bài viết liên quan