Mẫu thông báo thay đổi tên công ty mới nhất

Khi công ty có nhu cầu thay đổi tên thì cần nộp thông báo thay đổi tên doanh nhiệp đến cơ quan chức năng có thẩm quyền theo Phụ lục II-1 của Thông tư 02 năm 2019 của Bộ kế hoạch đầu tư.

Trong suốt cả quá trình hoạt động thì tên doanh nghiệp giữ vai trò đặt biệt quan trọng đối với sự phát triển, hình ảnh của công ty. Nhắc đến tên công ty, chính là nhắc đến cả bộ mặt, là hình ảnh đại diện xuyên suốt chặng đường của một doanh nghiệp.

Song trong quá trình thành lập doanh nghiệp hoàn tất rồi đi vào hoạt động nhiều doanh nghiệp lại cảm thấy cái tên không phù hợp, không mang lại được hiệu quả kinh doanh cũng như vì những lý do khác nhau mà các công ty có nhu cầu được thay đổi thông tin so với thông tin trong giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cấp ban đầu.

Cần thông báo cho đơn vị nào khi thay đổi tên công ty?

Doanh nghiệp có quyền thay đổi tên công ty và việc đổi tên này không làm thay đổi các quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp. Song việc thay đổi cần làm theo quy định của pháp luật và việc đổi tên công ty khác tên ban đầu cũng cần đáp ứng đầy đủ các tiêu chí đặt tên trong Luật doanh nghiệp 2014.

Khi thực hiện thủ tục thay đổi tên doanh nghiệp thì khách hàng cần tiến hành thông báo làm thủ tục thay đổi tại Phòng đăng ký kinh doanh thuộc Sở kế hoạch đầu tư.

Lưu ý: Phải là Phòng đăng ký kinh doanh nơi Doanh nghiệp đặt trụ sở kinh doanh. Tránh trường hợp khách hàng gửi thông báo sai thì thông báo sẽ không được chấp thuận. Ngoài ra Khách hàng thi thay đổi tên doanh nghiệp thì còn phải thông báo cho cơ quan của bảo hiểm xã hội, cơ quan thuế, ngân hàng…

Mẫu thông báo thay đổi tên công ty mới nhất

Mẫu thông báo thay đổi tên doanh nghiệp là một trong những thủ tục ở biểu mẫu thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh được quy định tại Thông tư 02 năm 2019 của Bộ kế hoạch và đầu tư. Khách hàng lưu ý sử dụng biểu mẫu tại thông tư này, tránh việc sử dụng Thông tư 20 năm 2015 của bộ đã hết hiệu lực.

Nội dung mẫu thông báo sẽ đảm bảo các thông tin về:

+ Tên doanh nghiệp, số hiệu cùng Quốc hiệu tiêu ngữ;

+ Ngày tháng năm thực hiện thông báo thay đổi tên doanh nghiệp;

+ Thông tin liên quan đến doanh nghiệp như: tên, mã số thuế/mã số doanh nghiệp, giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, ngày cấp…

+ Đăng ký đổi tên doanh nghiệp bao gồm các mục:

Tên công ty viết bằng tiếng Việt sau khi thay đổi;

Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài sau khi thay đổi;

Tên công ty viết tắt sau khi thay đổi;

+ Công ty cam kết những thông tin là chính xác, trung thực và chịu trách nhiệm hoàn toàn trước cơ quan pháp luật;

+ Ký và ghi rõ họ tên của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.

Hướng dẫn soạn mẫu thông báo thay đổi tên công ty

Trong quá trình soạn thảo mẫu thông báo thay đổi tên công ty Khách hàng cần chú ý một số nội dung:

+ Thông tin doanh nghiệp phải đảm bảo tính chính xác, rõ ràng, ghi đúng nội dung trên giấy đăng ký doanh nghiệp được cấp trước đó.

+ Cơ quan tiếp nhận phải là phòng đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở.

+ Ghi đúng tên công ty sau khi đã thay đổi dựa trên quyết định thay đổi công ty đã được thông qua biên bản họp.

+ Tên công ty thay đổi phải phù hợp và đáp ứng được các điều kiện đặt tên trong Luật doanh nghiệp.

Hồ sơ hợp lệ thì phải đề nghị Phòng Đăng ký kinh doanh thuộc Sở kế hoạch và đầu tư cấp Giấy xác nhận thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp cho công ty đối với các thông tin thay đổi nêu trên.

Và cam kết mọi thông tin kê khai trong hồ sơ là hoàn toàn đúng sự thật và doanh nghiệp sẽ chịu mọi trách nhiệm trong trường hợp phát sinh sai xót hay kê khai thiếu trung thực, khách quan về hồ sơ.

Xem thêm:

Thủ tục giải thể công ty TNHH mới nhất

Thay đổi chủ sở hữu công ty tnhh một thành viên

Tham khảo thêm mẫu quyết định thay đổi tên công ty

Trong hồ sơ thông báo thay đổi tên công ty thì ngoài mẫu thông báo tại Phụ lục II-1 ra còn phải đòi hỏi những giấy tờ, tài liệu khác. Một trong những giấy tờ không thể thiếu đó là quyết định thay đổi tên công ty.

Quyết định thay đổi tên công ty dựa trên biên bản họp của các chủ thể có thẩm quyền. Cụ thể với hình thức công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên thì biên bản họp do Hội đồng thành viên quyết định. Trường hợp công ty cổ phần thì đại hội đồng cổ đông sẽ thực hiện biên bản họp và ra quyết định thay đổi. Trong công ty hợp danh, chủ thể có quyền ra quyết định là các thành viên hợp danh.

Khi thực hiện hoàn thành quyết định thay đổi tên công ty thì một số nội dung cần đảm bảo trong quyết định bao gồm những nội dung về:

+ Thẩm quyền của người ra quyết định thay đổi tên công ty

Ví dụ: Đại hội đồng cổ đông ra quyết định thay đổi tên công ty với trường hợp công ty cổ phần.

+ Căn cứ về sự thay đổi dựa vào đâu

Ví dụ: Căn cứ luật doanh nghiệp hiện hành cùng điều lệ công ty và biên bản họp đã được thông qua ngày…

+ Nội dung của quyết định thay đổi gồm thay đổi tên công ty, doanh nghiệp thành tên như thế nào, tên tiếng Việt, tên tiếng Anh, tên viết tắt…

+ Chủ thể có trách nhiệm thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp theo quy định.

+ Những ai phải thi hành quyết định này.

+ Hiệu lực của quyết định tính từ khi nào.

+ Chữ ký và đóng dấu của người thay mặt đại diện công ty.

Share:

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on pinterest
Pinterest
Share on linkedin
LinkedIn
Luật Dân Việt

Luật Dân Việt

Luôn đồng hành và hỗ trợ tư vấn pháp lý tới mọi người !

Tin mới

Bài viết liên quan