Thủ tục tăng vốn điều lệ Công ty TNHH Năm 2021

Để tăng sức cạnh tranh, thúc đẩy các hoạt động thương mại, nhiều doanh nghiệp nói chung và công ty TNHH nói riêng lựa chọn cách thức tăng vốn điều lệ của mình. Thủ tục tăng vốn điều lệ là thủ tục pháp lý với nhiều lưu ý doanh nghiệp không thể bỏ qua.

Bất ký một công ty nào muốn mở rộng hoạt động kinh doanh cũng đều tìm cho mình một biện pháp thích hợp nhất. Thông thường, các doanh nghiệp sẽ lựa chọn tăng vốn điều lệ bởi nó đem lại nhiều ưu điểm trong việc củng cố tài chính cho doanh nghiệp đó.

Vốn điều lệ công ty là gì?

Vốn điều lệ là số vốn được góp hay được cam kết góp khi thành lập công ty bởi chủ sở hữu hoặc các thành viên đối với công ty hợp danh, công ty trách nhiệm hữu hạn hay số cổ phần do các cổ đông đầu tư mua khi thành lập đối với công ty cổ phần.

Các hình thức tăng vốn điều lệ công ty TNHH

Với Công ty TNHH hai thành viên

– Tăng số giá trị vốn góp của các thành viên trong công ty, với hình thức này thì các thành viên trong công ty sẽ thỏa thuận với nhau về việc đầu tư thêm số vốn góp vào vốn điều lệ theo khả năng của từng cá nhân và tổ chức.

– Tăng phần vốn góp của thành viên mới, hình thức này sẽ làm tăng tư cách thành viên của người thêm vốn vào công ty, việc góp vốn có thể thực hiện dưới nhiều hình thức tài sản khác nhau.

Trong vòng 10 ngày kể từ ngày tăng vốn điều lệ Công ty phải thực hiện đăng ký thay đổi.

Với Công ty TNHH một thành viên

– Chủ sở hữu công ty bổ sung thêm vốn góp vào vốn điều lệ. Điều này có nghĩa chủ đầu tư sẽ tự huy động nguồn vốn bằng bất kì loại tài sản nào mà có thể xác định được theo mệnh giá đồng Việt Nam.

Với hình thức này công ty phải thực hiện thủ tục đăng ký tăng vốn điều lệ trong vòng 10 ngày kể từ ngày chủ sở hữu góp thêm vốn vào vốn điều lệ.

– Huy động thêm vốn của cá nhân hoặc tổ chức, do đó, hình thức này sẽ làm tăng số thành viên trong công ty, việc này sẽ kèm theo với thay đổi tổ chức quản lý, cụ thể trở thành Công ty TNHH hai thành viên trở lên hoặc công ty cổ phần. Thêm vào đó, thì công ty phải thực hiện đăng ký chuyển đổi công ty trong vòng 10 ngày.

Điều kiện tăng vốn điều lệ của công ty TNHH một thành viên:

– Hoàn trả một phần vốn góp điều lệ của công ty nếu đã hoạt động kinh doanh liên tục trong hơn 02 năm, kể từ ngày đăng ký doanh nghiệp và bảo đảm nghĩa vụ thanh toán tài chính và nghĩa vụ tài sản khác sau khi đã hoàn trả cho chủ sở hữu;

– Chủ sở hữu chưa thanh toán đủ vốn điều lệ khi đến hạn, cụ thể là 90 ngày kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Hồ sơ tăng vốn điều lệ công ty TNHH

Theo quy định Điều 44 Nghị Định Số: 01/2021/NĐ-CP Đăng Ký Doanh Nghiệp sửa đổi, bổ sung Nghị định 108/2018/NĐ-CP thì hồ sơ tăng vốn điều lệ công ty bao gồm:

– Thông báo với các nội dung:

+ Tên, mã số doanh nghiệp, mã số thuê hoặc số giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

+ Họ, tên, địa chỉ, quốc tịch, số giấy tờ chứng minh nhân thân hợp pháp khác theo quy định Điều 10 Nghị Định Số: 01/2021/NĐ-CP Đăng Ký Doanh Nghiệp của chủ sở hữu công ty TNHH một thành viên.

+ Vốn Điều lệ cả khi đăng ký và khi thay đổi; thời điểm và hình thức tăng vốn.

+ Họ, tên, quốc tịch, số giấy tờ chứng minh nhân thân hợp pháp khác quy định Điều 10 Nghị Định Số: 01/2021/NĐ-CP Đăng Ký Doanh Nghiệp, nơi cư trú và chữ ký của người đại diện theo pháp luật của công ty.

– Quyết định về việc tăng vốn điều lệ của chủ sở hữu công ty TNHH một thành viên.

Hồ sơ tăng vốn điều lệ của công ty TNHH hai thành viên trở lên gồm:

-Thông báo với các nội dung:

+ Tên, mã số doanh nghiệp, mã số thuê hoặc số giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

+ Họ, tên, địa chỉ, quốc tịch, số giấy tờ chứng minh nhân thân hợp pháp khác theo quy định Điều 10 Nghị Định Số: 01/2021/NĐ-CP Đăng Ký Doanh Nghiệp hoặc quyết định thành lập công ty, mã đăng ký doanh nghiệp của các thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên.

+ Vốn góp của các thành viên tính theo tỷ lệ.

+ Vốn Điều lệ trước, vốn điều lệ dự định tăng thêm; thời điểm và hình thức tăng vốn.

+ Họ, tên, quốc tịch, số giấy tờ chứng minh nhân thân hợp pháp khác quy định Điều 10 Nghị Định Số: 01/2021/NĐ-CP Đăng Ký Doanh Nghiệp, nơi cư trú và chữ ký của người đại diện theo pháp luật của công ty.

– Quyết định và bản sao được công chứng biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên về việc thay đổi vốn Điều lệ của công ty. Theo đó, Quyết định, biên bản họp phải chỉ rõ chi tiết nội dung được sửa đổi trong Điều lệ công ty.

Xem thêm: Thủ tục thay đổi vốn điều lệ công ty

Thủ tục tăng vốn điều lệ công ty TNHH

1/ Nộp và tiếp nhận hồ sơ

Trong thời hạn 10 ngày, sau khi hoàn thành hồ sơ về tăng vốn điều lệ công ty gửi thông báo bằng văn bản đến Phòng đăng ký kinh doanh nghiệp của Sở kế hoạch – đầu tư hoặc nộp trực tuyến trên cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia.

Sau khi nhận đầy đủ hồ sơ, Phòng đăng ký kinh doanh sẽ cung cấp giấy hẹn, xem xét tính hợp lệ của hồ sơ trong 03 ngày làm việc. Nếu hồ sơ chưa đủ và đúng thì Phòng đăng ký doanh nghiệp có thể từ chối tiếp nhận hoặc yêu cầu bổ sung hồ sơ nhưng phải có thông báo rõ ràng bằng văn bản nêu rõ lý do.

2/ Công bố tăng vốn điều lệ công ty trên cổng thông tin doanh nghiệp quốc gia trong thời hạn 30 kể từ ngày tăng vốn điều lệ.

3/ Trong trường hợp, sau khi thay đổi vốn điều lệ kéo theo việc thay đổi về lệ phí môn bài của năm tiếp theo thì đồng nghĩa Chủ sở hữu hoặc người đại diện công ty phải thực hiện nộp tờ khai lệ phí môn bài cho năm tiếp theo trước ngày 31/12 của năm tăng vốn điều lệ.

Share:

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on pinterest
Pinterest
Share on linkedin
LinkedIn
Luật Dân Việt

Luật Dân Việt

Luôn đồng hành và hỗ trợ tư vấn pháp lý tới mọi người !

Tin mới

Bài viết liên quan