Ngành nghề kinh doanh có điều kiện là gì, gồm ngành nào theo luật doanh nghiệp và đầu tư 2020?

Hiện nay, công nghiệp hóa hiện đại hóa ngày càng phát triển, thị trường có nhiều bước đổi mới, để đảm bảo đầu tư bền vững, hài hòa giữa các bên, nhà nước đã đưa ra những quy định và điều kiện đối với ngành nghề kinh doanh có điều kiện.

Ngành nghề kinh doanh có điều kiện là gì, làm sao để kinh doanh ngành nghề có điều kiện. Đó là một trong số các câu hỏi mà khách hàng vẫn đang thắc mắc. Chính vì vậy, Luật Dân Việt xin chia sẻ gửi đến Quý độc giả bài viết dưới đây.

Ngành nghề kinh doanh có điều kiện là gì?

Có thể hiểu rằng, ngành nghề kinh doanh có điều kiện là những ngành, nghề mà pháp luật quy định phải đáp ứng điều kiện khi kinh doanh. Điều kiện đáp ứng trong ngành nghề là vì lý do an ninh, quốc phòng, đạo đức xã hội, trật tự, an toàn xã hội và sức khỏe của cộng đồng.

Điều kiện để được hoạt động kinh doanh các ngành nghề có điều kiện là:

– Giấy phép kinh doanh

– Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh

– Chứng chỉ hành nghề

– Chứng nhận bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp

– Xác nhận vốn pháp định

– Một số hình thức văn bản theo quy định pháp luật

– Các yêu cầu, điều kiện mà doanh nghiệp phải đáp ứng để thực hiện đầu tư kinh doanh ( không cần xác nhận, chấp thuận dưới bất kì hình thức văn bản nào).

Ngành nghề kinh doanh có điều kiện phải có giấy phép kinh doanh mới được đi vào hoạt động?

Ngoài phân tích rõ khái niệm ngành nghề kinh doanh có điều kiện là gì, Luật Dân Việt xin phân tích rõ hơn về ngành nghề kinh doanh phải có giấy phép kinh doanh mới đi vào hoạt động.

Giấy phép kinh doanh là giấy tờ do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp cho phép doanh nghiệp được tiến hành các hoạt động kinh doanh ( khi doanh nghiệp đã đáp ứng đủ các điều kiện quy định).

Có giấy phép kinh doanh thì doanh nghiệp mới được hoạt động hợp pháp. Theo quy định của Luật đầu tư, doanh nghiệp bắt buộc phải có giấy phép khi hoạt động lĩnh vực “Danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện”.

Đối với một số những ngành, nghề, lĩnh vực nhất định thì giấy phép kinh doanh được sử dụng hạn chế dưới một hình thức.

Đối tượng được cơ quan Nhà nước cấp giấy phép kinh doanh là các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế trong nước, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài

Giấy phép kinh doanh sẽ đảm bảo về mặt pháp lý, điều kiện hoạt động kinh doanh, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp thực hiện hoạt động kinh doanh

Như vậy, để ngành nghề kinh doanh có điều kiện đi vào hoạt động, doanh nghiệp phải tiến hành, hoàn tất các thủ tục, điều kiện mà pháp luật quy định để được đăng cấp giấy phép kinh doanh nhằm đảm bảo lợi ích doanh nghiệp và bảo vệ an ninh quốc gia.

Ví dụ về điều kiện đối với 1 ngành nghề kinh doanh nhất định

Ví dụ về điều kiện đối với 1 ngành nghề kinh doanh nhất định : doanh nghiệp kinh doanh ngành nghề bất động sản, điều kiện đối với kinh doanh bất động sản phải có ít nhất vốn điều lệ là 20 tỷ đồng. Đây là vốn pháp định do pháp luật quy định đối với những ngành, nghề lĩnh vực có trách nhiệm tài sản cao.

Điều kiện về vốn điều lệ đối với ngành nghề bất động sản sẽ đảm bảo khả năng chịu trách nhiệm của doanh nghiệp về tài sản và tránh một số rủi ro trong kinh doanh và cho cả khách hàng và thị trường bất động sản.

Xem thêm: Những điều cần biết sau khi thay đổi trụ sở công ty?

Làm sao để có thể kinh doanh ngành nghề có điều kiện?

Pháp luật Việt Nam cho phép tổ doanh nghiệp hoạt động kinh doanh những gì mà pháp luật không cấm, nhằm mục đích thúc đẩy nền kinh tế của đất nước ngày càng phát triển. Tuy nhiên, để đảm bảo an ninh quốc gia, sức khỏe, trật tự xã hội…mà pháp luật sẽ quy định một số điều kiện, yêu cầu phải đáp ứng.

Để có thế kinh doanh có điều kiện doanh nghiệp phải đáp ứng :

Thứ nhất: Điều kiện về giấy phép kinh doanh

Đây là giấy tờ do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp có tính chất thông hành để doanh nghiệp hoạt động kinh doanh hợp pháp. Theo quy định của Luật đầu tư , doanh nghiếp bắt buộc phải có giấy tờ này.

Thứ hai: Có giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh

Các điều kiện về cơ sở vật chất hoặc con người sẽ liên quan đến giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh. Khi doanh nghiệp đã đáp ứng được những điều kiện đó thì sẽ được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh.

Thứ ba: Điều kiện về vốn pháp định

Đây là vốn do pháp luật quy định (đối với những ngành nghề có trách nhiệm tài sản cao) nhằm mục đích giảm thiểu rủi ro trong kinh doanh

Thứ tư: Chứng chỉ hành nghề

Đây là văn bản do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp cho cá nhân đủ điều kiện về trình độ chuyên môn và kinh nghiệm trong một ngành nghề

Đối với ngành, nghề kinh doanh có điều kiện, doanh nghiệp phải có cá nhân hoạt động trong ngành nghề đó có chứng chỉ hành nghề

Thứ năm: Điều kiện về văn bản xác nhận

Văn bản xác nhận về vốn mà doanh nghiệp phải có khi kinh doanh các ngành, nghề kinh doanh có điều kiện ( yêu cầu về vốn).

Thứ sáu: Một số điều kiện khác mà doanh nghiệp phải đáp ứng thực hiện trong hoạt động đầu tư kinh doanh (không cần xác nhận, chấp thuận dưới bất kì hình thức văn bản nào).

Share:

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on pinterest
Pinterest
Share on linkedin
LinkedIn
Luật Dân Việt

Luật Dân Việt

Luôn đồng hành và hỗ trợ tư vấn pháp lý tới mọi người !

Tin mới

Bài viết liên quan