Tài sản là gì? Tài sản ròng là gì? Tài sản ngắn hạn là gì?

Tài sản là gì? Tài sản ròng là gì? Tài sản ngắn hạn là gì? Cùng tìm hiểu để có câu trả lời qua bài viết sau đây của chúng tôi.

Tài sản là gì? tài sản là của cải vật chất được con người đưa vào tiêu dùng hoặc sản xuất. Khi phân loại tài sản theo chu kỳ sản xuất  thì gồm có tài sản cố định và tài sản lưu động. Còn khi phân loại theo đặc tính cấu tạo của vật chất thì có tài sản vô hình và tài sản hữu hình.

Tài sản trên thực tế tồn tại ở rất nhiều dạng khác nhau, vô cùng đa dạng. Tuy nhiên mỗi loại tài sản lại có những đặc tính khác nhau. Bài viết sau đây Luật Dân Việt sẽ tư vấn cụ thể cho quý vị về các loại tài sản theo quy định của Bộ luật dân sự 2015.

tai-san-la-gi

Tài sản là gì?

Theo điều 105, Bộ luật dân sự 2015 quy định về tài sản thì tài sản được hiểu là các đối tượng sau đây:

Vật : Vật trong dân sự được hiểu là bộ phận của thế giới vật chất được con người chiếm hữu và mang lại lợi ích cho chủ thể sở hữu nó, vật có thể đang tồn tại hoặc sẽ hình thành trong tương lai. Ví dụ như ti vi,điều hòa, xe máy… chính là vật trong dân sự.

Tiền: Một tài sản được coi là tiền khi nó đang có giá trị lưu hành trên thực tế. Tiền về mặt pháp lý có thể hiểu là nội tệ hoặc ngoại tệ. Ở Việt Nam hiện nay, ngoại tệ là loại tài sản hạn chế lưu thông , tiền lưu hành trong nước phải là đồng tiền Việt Nam trừ một số trường hợp pháp luật quy định được sử dụng ngoại tệ.

Ví dụ những loại tiền được xem là tài sản là đồng tiền đang được lưu hành ở thời điểm hiện tại là tiền polime với các mệnh giá 10.000 đồng, 20.000 đồng, 500.000 đồng,…. Hoặc tiền giấy có mệnh giá 500 đồng, 1.000 đồng… Còn đối với những đồng tiền xu được sử dụng trước đây cũng được gọi là tiền nhưng không được xem là tài sản để sử dụng trong giao dịch dân sự hiện nay.

 Giấy tờ có giá: Được sử dụng phổ biến trong các giao dịch ngân hàng và tổ chức tín dụng khác.  Giấy tờ có giá được hiểu là giấy tờ trị giá bằng tiền và chuyển giao được trong giao dịch dân sự ( như trái phiếu, cổ phiếu … )

Quyền tài sản: Quyền tài sản có thể được hiểu là tổng hợp các quyền và lợi ích của chủ thể trong việc chi phối, kiểm soát tài sản gồm chủ sở hữu và người có quyền khác với tài sản. Quyền tài sản là quyền được trị giá bằng tiền theo quy định của Bộ luật dân sự 2015. Ví dụ như: quyền tác giả, quyền sở hữu công nghiệp, quyền tài sản phát sinh từ hợp đồng,….

Tài sản ròng là gì?

Tài sản ròng là tổng tài sản có của một cá nhân hay một công ty trừ đi tài sản nợ. Với một công ty, nó được xem như vốn cổ đông hay tài sản thuần. Ví dụ, nếu một công ty có nghĩa vụ nợ trị giá 30 triệu đồng và tài sản có trị giá là 80 triệu thì giá trị tài sản ròng của công ty sẽ là 50 triệu.

Tài sản ròng là công cụ đánh giá chính xác nhất so với tất cả các mức thang đánh giá về tiền bạc mà bạn sở hữu. Nó là thước đo quan trọng nhất đối với tài sản của cá nhân hoặc tổ chức vì nó giúp bạn gia tăng tài chính mà không chỉ phụ thuộc vào làm công ăn lương.

Tài sản ròng cũng là tiêu chí đánh giá hồ sơ vay của các ngân hàng khi bạn muốn vay tiền.

 Tài sản ròng có thể áp dụng cho cá nhân, công ty, chính phủ hoặc toàn bộ quốc gia. Giá trị tài sản ròng có thể bị âm, tuy nhiên không cần quá lo lắng. Bằng cách gia tăng việc tích lũy tài sản, kiểm soát các khoản nợ và tốt nhất là thanh toán dứt điểm các khoản nợ để giá trị tài sản ròng lên mức dương.

Tài sản ngắn hạn là gì?

Tài sản ngắn hạn là những danh mục trong bảng cân đối kế toán doanh nghiệp có thể được chuyển thành tiền mặt trong khoản thời gian 24 tháng. Tài sản ngắn hạn là thước đo phản ánh tình hình biến động về kinh doanh của một doanh nghiệp.

Một số tài sản ngắn hạn tồn tại trong doanh nghiệp như:

Tiền

– Hiện vật có giá trị

– Các dạng đầu tư ngắn hạn

– Trái phiếu

– Cổ phiếu

Theo lĩnh vực chu chuyển tài sản ngắn hạn được chia thành:

– Tài sản trong sản xuất ( Nguyên liệu)

– Tài sản trong lưu thông ( Hàng hóa)

– Tài sản chính ( Đầu tư chứng khoán ngắn hạn)

Tài sản ngắn hạn đóng vai trò hết sức quan trọng trong hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp . Một doanh nghiệp nếu có khối lượng tài sản ngắn hạn đủ sẽ đảm bảo được các hoạt động kinh doanh cũng như quyết định được quy mô phát triển của doanh nghiệp.

Xem thêm:

Công ty là gì? Lưu ý khi thành lập công ty?

Tài sản góp vốn là quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất công ty cổ phần

Thông báo về số lao động làm việc tại doanh nghiệp mới thành lập công ty TNHH 1 TV

Tài sản lưu động là gì?

Tài sản lưu động được định nghĩa là biểu hiện dưới hình thái vật chất của các thành phần tham gia trực tiếp vào hoạt động kinh doanh sản xuất.

Tài sản lưu động là tổng thể nói chung tiền mặt, tiền gửi ngân hàng và những khoản có thể chuyển ngay thành tiền mặt như thương  phiếu, ….

Tài sản lưu động của doanh nghiệp là tất cả những tài sản thuộc quyền sở hữu của doanh nghiệp có thời gian sử dụng, luan chuyển, thu hồi vốn trong 1 năm hoặc trong một chu kỳ kinh doanh.

Tài sản cố định là gì?

Hiện nay trong các quy định của pháp luật không có khái niệm chung về tài sản cố định nhưng để được xác định là tài sản cố định thì phải có thời gian sử dụng dài hạn.

Tài sản cố định bao gồm bất động sản và động sản.

Bất động sản là các loại tài sản như: Đất đai; Nhà, công trình xây dựng gắn liền với đất đai, kể các tài sản gắn liền với nhà,công trình xây dựng đó; Các tài sản khác gắn liền với đất đai; Các loại tài sản khác do pháp luật quy định. Động sản là những tài sản cố định không phải là bất động sản.

Share:

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on pinterest
Pinterest
Share on linkedin
LinkedIn
Luật Dân Việt

Luật Dân Việt

Luôn đồng hành và hỗ trợ tư vấn pháp lý tới mọi người !

Tin mới

Bài viết liên quan