Tăng vốn điều lệ có lợi gì?

Tài sản vốn góp có thể là Đồng Việt Nam, giá trị quyền sử dụng đất, ngoại tệ tự do chuyển đổi, các tài sản khác theo quy định của pháp luật hoặc ghi tại Điều lệ công ty.

Việc tăng vốn điều lệ có sự ảnh hưởng rất lớn trong quá trình thực hiện hoạt động kinh doanh của từng doanh nghiệp. Vậy tăng vốn điều lệ có lợi ích gì chúng ta cùng tìm hiểu trong bài viết dưới đây của Luật Dân Việt.

Vốn điều lệ là gì?

Vốn điều lệ là số vốn do các thành viên của doanh nghiệp góp hoặc cam kết góp trong thời hạn nhất định và được ghi trong Điều lệ công ty, góp vốn là việc đưa tài sản của mình vào công  ty để trở thành chủ sở hữu hoặc các chủ sở hữu chung.

Tài sản vốn góp có thể là Đồng Việt Nam, giá trị quyền sử dụng đất, ngoại tệ tự do chuyển đổi, các tài sản khác theo quy định của pháp luật hoặc ghi tại Điều lệ công ty.

Vốn điều lệ công ty không được pháp luật quy định cụ thể về số vốn tối đa hoặc tối thiểu, tùy theo điều kiện phát triển của từng công ty mà chủ sở hữu điều chỉnh số vốn phù hợp. Thủ tục điều chỉnh vốn điều lệ cần được thực hiện theo quy định của pháp luật.

Vậy tăng vốn điều lệ có lợi ích gì? Cùng tìm hiểu trong nội dung tiếp theo của bài viết.

Tăng vốn điều lệ có lợi ích gì?

Tăng vốn điều lệ là hoạt động của doanh nghiệp khi muốn mở rộng quy mô hoạt động kinh doanh. Thủ tục tăng vốn điều lệ được thực hiện thông qua bởi các hình thức cơ bản sau:

– Thực hiện kêu gọi vốn từ các thành viên của doanh nghiệp;

– Gia tăng thêm số lượng thành viên góp vốn;

– Chủ sở hữu chuyển đổi tiền cá nhân vào vốn góp công ty;

Hoạt động tăng vốn điều lệ của doanh nghiệp là quyền của chủ sở hữu trong quá trình vận hành và hoạt động của doanh nghiệp. Vậy thủ tục tăng vốn điều lệ có lợi ích gì? Trên thực tế, hoạt động này sẽ mang lại cho doanh nghiệp nhiều lợi ích nhất định, cụ thể như sau:

– Tăng vốn điều lệ công ty phục vụ tốt nhu cầu tăng quy mô hoạt động.

– Tăng vốn điều lệ của doanh nghiệp giúp tăng mức vốn vay tại các ngân hàng;

– Tạo độ tin cậy từ phía các đối tác với doanh nghiệp. Thông thường với mức tăng vốn điều lệ sẽ tăng khả năng chịu trách nhiệm đối với tài sản, cũng như các nghĩa vụ tài chính cần thực hiện. Từ đó tạo niềm tin về nghĩa vụ của doanh nghiệp đối với đối tác trong các hoạt động giao dịch.

– Tạo danh tiếng cho doanh nghiệp đối với người tiêu dùng. Tăng quy mô hoạt động sản xuất kinh doanh dẫn đến quá trình tiếp cận người tiêu dùng ngày càng lớn. Các chi nhánh phát triển, cùng với các hoạt động được mở rộng sẽ tạo niềm tin cho người tiêu dùng đối với doanh nghiệp cung cấp các sản phẩm, dịch vụ.

– Việc tăng vốn điều lệ nhờ gia tăng số lượng thành viên góp vốn có thể giảm đi rủi ro tài chính giữa các thành viên.

Việc tiến hành tăng vốn điều lệ của doanh nghiệp là thủ tục pháp lý quan trọng, ảnh hưởng rất lớn đến các lợi ích của doanh nghiệp trong quá trình hoạt động. Chính vì thế các chủ sở hữu doanh nghiệp khi thực hiện thủ tục cần tìm hiểu rõ các quy định và tham khảo các thông tin pháp lý chính xác.

Dịch vụ hỗ trợ : Dịch vụ thay đổi đăng ký kinh doanh

Share:

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on pinterest
Pinterest
Share on linkedin
LinkedIn
Luật Dân Việt

Luật Dân Việt

Luôn đồng hành và hỗ trợ tư vấn pháp lý tới mọi người !

Tin mới

Bài viết liên quan