Thành lập công ty môi giới việc làm

Môi giới việc làm là lĩnh vực hoạt động chuyên về môi mới, tư vấn việc làm cho người lao động và người sử dụng lao động về lựa chọn nghề, trình độ đào tạo phù hợp với khả năng và nguyện vọng.

Với vai trò là cầu nối giữa các bên, các công ty môi giới việc làm hỗ trợ giới thiệu và cung cấp việc làm cho những đối tượng đang có nhu cầu tìm kiếm một công việc phù hợp.

Trong phạm vi bài viết này, Luật Dân Việt sẽ cung cấp các thông tin pháp lý về Thành lập công ty môi giới việc làm và các vấn đề liên quan đến môi giới việc làm để Quý khách hàng có thể nắm rõ hơn.

Môi giới việc làm là gì?

Môi giới việc làm là lĩnh vực hoạt động chuyên về môi mới, tư vấn việc làm cho người lao động và người sử dụng lao động về lựa chọn nghề, trình độ đào tạo phù hợp với khả năng và nguyện vọng.

Ngoài ra, môi giới việc làm còn thực hiện thu thập, phân tích, dự báo và cung ứng các thông tin về thị trường lao động. Tổ chức đào tạo, thực hiện tập huấn nâng cao năng lực tìm kiếm việc làm và đào tạo các kỹ năng, dạy nghề theo quy định pháp luật. Thực hiện mở các chương trình, dự án về việc làm cho các đối tượng có nhu cầu.

Điều kiện thành lập công ty môi giới việc làm

Tại điều 06 Nghị định 52/2014/NĐ-CP Về điều kiện, thủ tục cấp giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm của doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm, quy định:

Giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm được cấp bởi UBND cấp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương hoặc do Sở lao động thương binh xã hội được UBND cấp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương ủy quyền cấp cho doanh nghiệp được thành lập theo quy định pháp luật về doanh nghiệp hiện hành và có đủ các điều kiện được quy định tại điều 07 của Nghị định này.

Theo đó, điều kiện thành lập công ty môi giới việc làm cần đáp ứng các điều kiện như sau:

Đầu tiên, cần thực hiện thủ tục thành lập doanh nghiệp theo quy định của Luật doanh nghiệp năm 2014;

Tiếp đó, do kinh doanh dịch vụ việc làm theo quy định là ngành nghề kinh doanh có điều kiện, vậy nên cần thực hiện thủ tục xin Giấy phép kinh doanh dịch vụ việc làm. Điều kiện để được cấp phép được quy định cụ thể tại Điều 07 Nghị định 52/2014/NĐ-CP:

+ Cần có trụ sở theo quy định: có địa điểm đặt trụ sở, chi nhánh của doanh nghiệp phải hoạt động ổn định và có thời gian từ 03 năm trở lên; nếu trường hợp là nhà thuộc sở hữu của người đứng tên đăng ký doanh nghiệp thì kèm theo hồ sơ đề nghị cấp giấy phép phải có giấy tờ hợp lệ; trường hợp nếu là nhà thuê thì cần có hợp đồng thuê nhà có thời hạn từ 03 năm trở lên;

+ Đã được thực hiện ký quỹ theo quy định tại Điều 10 Nghị định này, cụ thể: tiền ký quỹ sẽ được sử dụng nhằm giải quyết các rủi ro và chi trả các khoản đền bù có thể xảy ra khi doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm.

Số tiền mà doanh nghiệp phải nộp ký quỹ là 300.000.000 đồng tại ngân hàng thương mại tại nơi doanh nghiệp đang mở tài khoản để giao dịch chính.

Như vậy, thành lập công ty môi giới việc làm doanh nghiệp cần đáp ứng đầy đủ các điều kiện trên theo quy định. Khi đáp ứng đầy đủ các điều kiện, doanh nghiệp thực hiện chuẩn bị đầy đủ hồ sơ để nộp tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền tiếp nhận để được xem xét cấp Giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm.

Hồ sơ thành lập công ty môi giới việc làm

Căn cứ quy định tại Điều 11 Nghị định 52/2014/NĐ-CP để được cấp phép thành lập công ty môi giới việc làm, doanh nghiệp cần chuẩn bị các giấy tờ sau:

+ 01 văn bản đề nghị cấp giấy phép của doanh nghiệp;

+ 01 Bản sao chứng thực Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc bản sao của Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (lưu ý khi đi doanh nghiệp cần xuất trình bản chính để đối chiếu);

+ Giấy xác nhận về việc đã thực hiện ký quỹ theo quy định tại Điều 10 Nghị định này (01 bản sao chứng thực);

+ Các giấy tờ chứng minh về địa điểm đủ điều kiện theo quy định tại Điều 08 Nghị định này.

Doanh nghiệp sẽ nộp hồ sơ trực tiếp tại UBND cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính.

Trong thời hạn 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định, cơ quan thực hiện cấp Giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm cho doanh nghiệp. Trường hợp không cấp giấy phép phải trả lời cho doanh nghiệp bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Xem thêm:

Hướng dẫn Thủ tục Thay đổi địa chỉ công ty cổ phần

Công ty con là gì?

Thủ tục thành lập công ty môi giới việc làm

Để thành lập công ty môi giới việc làm, doanh nghiệp cần thực hiện thủ tục theo các bước sau đây:

Bước 01. Để có thể đưa công ty môi giới về việc làm đi vào hoạt động, đầu tiên cần thực hiện thủ tục thành lập doanh nghiệp theo quy định tại Luật doanh nghiệp 2014.

Bước 02. Sau đó doanh nghiệp chuẩn bị đầy đủ 01 bộ hồ sơ theo quy định tại điều 11 Nghị định 52/2014/NĐ-CP để xin giấy phép đủ điều kiện kinh doanh môi giới việc làm.

Bước 03. Doanh nghiệp nộp hồ sơ tại UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương hoặc Sở lao động thương binh và xã hội được UBND ủy quyền cấp.

Bước 04. Trong thời hạn 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định, cơ quan thực hiện cấp Giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm cho doanh nghiệp. Trường hợp không cấp giấy phép phải trả lời cho doanh nghiệp bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Share:

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on pinterest
Pinterest
Share on linkedin
LinkedIn
Luật Dân Việt

Luật Dân Việt

Luôn đồng hành và hỗ trợ tư vấn pháp lý tới mọi người !

Tin mới

Bài viết liên quan