Thay Đổi Đăng Ký Kinh Doanh Có Cần Thay Đổi Điều Lệ Hay Không?

Nhiều chủ thể kinh doanh khi thực hiện thay đổi đăng ký kinh doanh đều có chung một câu hỏi: “Thay đổi đăng ký kinh doanh có cần thay đổi điều lệ hay không?”

Điều lệ công ty là những quy định do chủ sở hữu/thành viên góp vốn/cổ đông công ty tạo lập trên cơ sở tuân thủ Hiến pháp và pháp luật để buộc những thành viên trong doanh nghiệp phải làm việc theo một quy tắc, khuôn mẫu chung.

Thay đổi điều lệ doanh nghiệp là việc chủ sở hữu doanh nghiệp thay đổi bộ nội dung những quy ước đã đề ra trước đó.

Do mục tiêu và chiến lược kinh doanh của các doanh nghiệp luôn vận hành, thay đổi nên hiện nay rất nhiều doanh nghiệp có nguyện vọng thay đổi đăng ký kinh doanh với nội dung thay đổi điều lệ công ty.

Khi thay đổi những nội dung đã đăng ký với cơ quan nhà nước có thẩm quyền, doanh nghiệp luôn có suy nghĩ không biết việc thay đổi đăng ký kinh doanh có cần thay đổi điều lệ doanh nghiệp hay không? Bài viết sau sẽ cung cấp những thông tin hữu ích cho Qúy độc giả về vấn đề này.

Những trường hợp nào thay đổi đăng ký kinh doanh phải thay đổi điều lệ?

Theo quy định tại Điều 25 Luật doanh nghiệp năm 2014 thì điều lệ công ty bao gồm Điều lệ khi đăng ký doanh nghiệp và Điều lệ được sửa đổi, bổ sung trong quá trình hoạt động của doanh nghiệp. Nội dung của điều lệ phải bao gồm các thông tin:

Tên, địa chỉ trụ sở chính của công ty; tên, địa chỉ chi nhánh và văn phòng đại diện (nếu có);

Ngành, nghề kinh doanh công ty;

Vốn điều lệ; tổng số cổ phần, loại cổ phần và mệnh giá từng loại cổ phần đối với công ty cổ phần;

 – Họ, tên, địa chỉ, quốc tịch và các đặc điểm cơ bản khác của các thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh; của chủ sở hữu công ty, thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn; của cổ đông sáng lập đối với công ty cổ phần; phần vốn góp và giá trị vốn góp của mỗi thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn và công ty hợp danh; số cổ phần, loại cổ phần, mệnh giá cổ phần từng loại của cổ đông sáng lập;

– Quyền và nghĩa vụ của thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty hợp danh; của cổ đông đối với công ty cổ phần;

Cơ cấu tổ chức quản lý;

Người đại diện theo pháp luật đối với công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần;

Thể thức thông qua quyết định của công ty; nguyên tắc giải quyết tranh chấp nội bộ;

Căn cứ và phương pháp xác định thù lao, tiền lương và thưởng cho người quản lý và Kiểm soát viên;

Những trường hợp thành viên có quyền yêu cầu công ty mua lại phần vốn góp đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hoặc cổ phần đối với công ty cổ phần;

– Nguyên tắc phân chia lợi nhuận sau thuế và xử lý lỗ trong kinh doanh;

Các trường hợp giải thể, trình tự giải thể và thủ tục thanh lý tài sản công ty;

Thể thức sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty.

Vậy thay đổi đăng ký kinh doanh có cần thay đổi điều lệ? Từ những nội dung trong quy định về điều lệ doanh nghiệp có thể thấy rằng, khi thay đổi đăng ký kinh doanh, nếu doanh nghiệp đăng ký thay đổi với cơ quan nhà nước có thẩm quyền nội dung liên quan đến những nội dung tại điều lệ của công ty thì khi tiến hành thay đổi đăng ký kinh doanh, doanh nghiệp phải đồng thời thay đổi điều lệ.

Việc thay đổi điều lệ công ty phải tuân theo quy định của pháp luật về sửa đổi, bổ sung điều lệ doanh nghiệp. Thay đổi điều lệ phải được sự đồng ý, nhất trí của đa số thành viên trong doanh nghiệp. Khi doanh nghiệp đã hoàn tất việc thay đổi điều lệ, doanh nghiệp có trách nhiệm thông báo với cơ quan đăng ký kinh doanh cũng như lưu giữ tại trụ sở chính để mọi cổ đông/thành viên đều có thể tiếp cận, trích lục…

Luật Dân Việt – hỗ trợ toàn bộ thủ tục về thay đổi đăng ký kinh doanh

Nếu quý vị đang có thắc mắc trường hợp doanh nghiệp của Qúy vị khi thay đổi đăng ký kinh doanh có cần thay đổi điều lệ công ty hay không, hoặc  mong muốn thay đổi đăng ký kinh doanh nhưng chưa biết phải thực hiện những trình tự, thủ tục như thế nào thì hãy liên hệ với Luật Dân Việt để được chúng tôi tư vấn và hỗ trợ.

Đội ngũ luật sư am hiểu pháp luật với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực đầu tư – kinh doanh sẽ giải đáp mọi khó khăn, vướng mắc, cung cấp những dịch vụ tốt nhất cho khách hàng. Chúng tôi luôn sẵn sàng giải đáp mọi thắc mắc của Qúy vị như:

+ Thay đổi đăng ký kinh doanh có cần thay đổi điều lệ hay không?

+ Trình tự, thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh như thế nào?

+ Thời gian thay đổi đăng ký kinh doanh mất bao lâu?

+ Cơ quan nào tiếp nhận hồ sơ thay đổi đăng ký kinh doanh?

+ Lệ phí thay đổi đăng ký kinh doanh là bao nhiêu?

Khi sử dụng dịch vụ của công ty chúng tôi, chúng tôi sẽ thực hiện các công việc sau:

– Tư vấn toàn bộ quy trình thay đổi điều lệ công ty;

– Thực hiện thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh theo yêu cầu của khách hàng;

– Sau khi hoàn thành việc thay đổi đăng ký kinh doanh, chúng tôi sẽ sửa đổi lại điều lệ công ty cho phù hợp với nội dung thay đổi;

– Tư vấn và thực hiện các công việc khác liên quan

Share:

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on pinterest
Pinterest
Share on linkedin
LinkedIn
Luật Dân Việt

Luật Dân Việt

Luôn đồng hành và hỗ trợ tư vấn pháp lý tới mọi người !

Tin mới

Bài viết liên quan