Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đầu tư

Công ty Luật Dân Việt cung cấp dịch vụ tư vấn và thay mặt nhà đầu tư xin cấp Giấy chứng nhận đầu tư cho Dự án đầu tư của nhà đầu tư tại Việt Nam. Khi có nhu cầu xin cấp Giấy chứng nhận đầu tư, nhà đầu tư hãy liên hệ với chúng tôi.

Hiện nay, có rất nhiều hình thức Đầu tư tại Việt Nam và tương ứng với mỗi hình thức đầu tư, nhà đầu tư sẽ phải tiến hành thủ tục xin cấp Giấy chứng nhận đầu tư riêng, Luật Dân Việt sẽ liệt kê các loại hình đầu tư và thủ tục cấp giấy chứng nhận đầu tư cho từng loại hình như sau:

  1. Cấp Giấy chứng nhận tư đối với dự án đầu tư không thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư
  2. Cấp Giấy chứng nhận đầu tư đối với dự án đầu tư thuộc thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh
  3. Cấp Giấy chứng nhận đầu tư đối với dự án thuộc thẩm quyền quyết định của Thủ tướng Chính phủ
  4. Thủ tục quyết định chủ trương đầu tư đối với dự án không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

thu-tuc-cap-giay-chung-nhan-dau-tu

Trong quá trình thực thiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận đầu tư cho khách hàng, Luật Dân Việt sẽ thực hiện các công việc sau:

  1. Tư vấn trước khi xin cấp Giấy chứng nhận đầu tư

– Tư vấn hình thức đầu tư: Luật Dân Việt sẽ chỉ ra sự khác biệt giữa các hình thức đầu tư để nhà Đầu tư tham khảo và lựa chọn

– Tư vấn Ngành nghề kinh doanh:  Luật Dân Việt sẽ tư vấn và hỗ trợ Nhà đầu tư việc đăng ký kinh doanh phù hợp với yêu cầu pháp luật và tình hình thực tế cũng như mong muốn thành viên trong của Công ty.

– Tư vấn về vốn điều lệ, vốn đầu tư:  Vốn điều lệ, vốn đầu tư là cơ sở để cơ quan nhà nước đánh giá khả năng tài chính của nhà đầu tư cho dự án đầu tư, do đó, dựa trên ngành nghề kinh doanh và khả năng tài chính của nhà đầu tư, Luật Dân Việt sẽ có những tư vấn về vốn đăng ký cho phù hợp.

– Tư vấn về người đại diện theo pháp luật của Công ty:  Luật Doanh nghiệp 2014 và những văn bản hướng dẫn thi hành có những đòi hỏi nhất định đối với người đại diện theo pháp luật. Luật Dân Việt sẽ tư vấn nhà đầu tư các tiêu chí để người đại diện theo pháp luật không vi phạm quy định pháp luật.

– Tư vấn về cổ đông/thành viên công ty:  Luật Dân Việt sẽ tư vấn nhà đầu tư về các quyền lợi và nghĩa vụ của cổ đông/thành viên công ty cũng như các vấn đề liên quan đến thay đổi cổ đông/thành viên của công ty.

-Tư vấn về phương án phân chia lợi nhuận và nghĩa vụ phát sinh trong liên doanh:  Luật Dân Việt sẽ tư vấn cho nhà đầu tư  về cách phân chia lợi nhuận của các cổ đông/thành viên công ty cũng như các vấn đề liên quan đến nghĩa vụ của các cổ đông/thành viên của công ty.

  1. Công việc được thực hiện bởi Công ty Luật Dân Việt

– Xem xét lại tất cả các giấy tờ, tài liệu cần thiết cung cấp bởi nhà đầu tư, đưa ra ý kiến tư vấn cũng như đề xuất các thay đổi cần thiết để điều chỉnh lại các Giấy tờ tài liệu cho phù hợp với quy định của pháp luật Việt Nam

– Dịch tất cả các tài liệu được cung cấp trong hồ sơ sang Tiếng Việt (nếu có);

– Soạn hồ sơ xin chấp nhận chủ trương đầu tư, xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, cấp Giấy chứng nhận đầu tư

– Đại diện nhà đầu tư nộp hồ sơ tại Sở kế hoạch đầu tư tỉnh/thành phố hoặc Ban quản lý khu công nghiệp.

– Đại diện nhà đầu tư liên hệ với Sở kế hoạch đầu tư tỉnh/thành phố hoặc Ban quản lý khu công nghiệp trong quá trình thẩm định hồ sơ;

– Đại diện nhà đầu tư liên hệ với cơ quan chức năng tiến hành thẩm tra hồ sơ cấp phép (các Sở, Bộ, Cục, Tổng Cục) để đưa ra ý kiến chuyên môn đối với dự án đầu tư;

– Thông báo cho nhà đầu tư tất cả các thông tin liên quan đến quá trình thẩm định hồ sơ;

– Hỗ trợ nhà đầu tư trong việc sửa đổi, bổ sung hồ sơ theo yêu cầu của chuyên viên phụ trách hồ sơ (nếu có);

– Nhận Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh, Giấy chứng nhận đầu tư từ cơ quan có thẩm quyền và gửi cho nhà đầu tư

– Tiến hành đăng ký con dấu pháp nhân, công bố sử dụng mẫu dấu trên cơ sở dữ liệu quốc gia và Giấy chứng nhận Đăng ký thuế cho nhà đầu tư

– Sau khi nhà đầu tư nhận được giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh, Giấy chứng nhận Đầu tư, con dấu pháp nhân, mã số thuế, Công ty Luật Dân Việt sẽ hỗ trợ miễn phí cho nhà đầu tư trong 03 (ba) tháng với những công việc sau đây:

+ Kê khai báo cáo thuế hàng tháng cho nhà đầu tư

+ Cung cấp văn bản pháp lý liên quan đến hoạt động kinh doanh của nhà đầu tư

+ Trợ giúp các vấn đề liên quan đến hoạt động của nhà đầu tư

  1. Hồ sơ cho việc Cấp Giấy chứng nhận đầu tư

Tương ứng với từng loại hình đầu tư mà hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận đầu tư của nhà đầu tư sẽ có các hồ sơ tài liệu khác nhau.

Xem thêm: Thông báo hoạt động của văn phòng đại diện sau khi thành lập

Share:

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on pinterest
Pinterest
Share on linkedin
LinkedIn
Luật Dân Việt

Luật Dân Việt

Luôn đồng hành và hỗ trợ tư vấn pháp lý tới mọi người !

Tin mới

Bài viết liên quan