Thủ Tục Tạm Ngừng Hoạt Động Kinh Doanh Công Ty Như Thế Nào?

Luật Dân Việt chuyên tư vấn thủ tục tạm ngừng hoạt động kinh doanh công ty cho các doanh nghiệp, nếu quý vị muốn tạm ngừng kinh doanh mà vướng bận thủ tục hồ sơ có thể liên hệ tới Công ty Luật Dân Việt chúng tôi để được tư vấn hoàn toàn miễn phí

Thủ tục tạm ngừng hoạt động kinh doanh công ty gồm những hồ sơ gì?

  1. Thông báo tạm ngừng hoạt động kinh doanh do đại diện pháp luật doanh nghiệp ký (theo mẫu quy định).
  2. Quyết định về việc tạm ngừng kinh doanh của:

– Hội đồng thành viên (do Chủ tịch hội đồng thành viên ký) (đối với công ty TNHH hai thành viên trở lên).

– Đại hội đồng cổ đông (do Chủ tịch hội đồng quản trị ký) (đối với công ty cổ phần).

– Chủ sở hữu (do Chủ sở hữu ký) (đối với công ty TNHH 1 thành viên).

  1. Biên bản họp về việc tạm ngừng kinh doanh của:

– Hội đồng thành viên (do Chủ tịch hội đồng thành viên ký) (đối với công ty TNHH hai thành viên trở lên).

– Đại hội đồng cổ đông (do Chủ tịch hội đồng quản trị ký) (đối với công ty cổ phần).

– Chủ sở hữu (do chủ sở hữu ký) (đối với công ty TNHH 1 thành viên).

  1. Mục lục hồ sơ (ghi theo thứ tự trên).
  2. Bìa hồ sơ (bằng bìa giấy mỏng hoặc nylon cứng không có chữ sử dụng cho mục đích khác).

Thủ tục tạm ngừng hoạt động kinh doanh theo quy định

Bước 1: Nộp tại bộ phận 1 cửa chi cục Thuế

– Nộp công văn xin xác nhận không nợ thuế.

– Sau 5 ngày làm việc đến Đội cưỡng chế Nợ lấy kết quả.

– Khi có công văn xác nhận không nợ Thuế, thực hiện tiếp bước 2.

Bước 2: Nộp tại Sở kế hoạch đầu tư

Chuẩn bị 3 bộ hồ sơ gồm:

– Công văn xin tạm ngừng.

– Biên bản họp hội đồng thành viên (cổ đông).

– Quyết định tạm ngừng.

– Giấy phép kinh doanh (bản photo).

– Công văn xác nhận không nợ Thuế.

– Khi có Giấy xác nhận đã tiếp nhận hồ sơ tạm ngừng của Sở kế hoạch Đầu tư thực hiện tiếp Bước 3.

Bước 3: Nộp lại tại bộ phận 1 cửa chi cục thuế

Nộp tại chi Cục Thuế 02 bộ hồ sơ còn lại kèm theo giấy xác nhận đã tiếp nhận hồ sơ tạm ngừng của Sở kế hoạch đầu tư.

Xem thêm: Dịch vụ thực hiện thủ tục tạm ngừng kinh doanh

Thủ tục tạm ngừng hoạt động kinh doanh công ty tại Luật Dân Việt

1. Tư vấn các quy định của pháp luật về tạm ngừng hoạt động kinh doanh

– Tư vấn về điều kiện tạm ngừng hoạt động,

– Tư vấn thủ tục thông báo tạo ngừng hoạt động,

– Tư vấn cụ thể thời gian được tạm ngừng kinh doanh,

– Tư vấn giải trình nguyên nhân tạm ngừng hoạt động,

– Tư vấn về trách nhiệm pháp lý của doanh nghiệp đối với cơ quan chức năng trong thời gian tạm ngừng,

– Các nội dung khác có liên quan.

2. Tiến hành các thủ tục tạm ngừng hoạt động kinh doanh tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền

– Tiến hành thủ tục nộp hồ sơ tạm ngừng hoạt động tại Sở Kế hoạch và Đầu tư,

– Theo dõi tiến trình xử lý và thông báo kết qủa hồ sơ đã nộp,

– Tiến hành thủ tục thông báo tạm ngừng hoạt động tại cơ quan thuế có thẩm quyền,

– Nhận kết quả thông báo chấp nhận tạm dừng hoạt động.

Share:

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on pinterest
Pinterest
Share on linkedin
LinkedIn
Luật Dân Việt

Luật Dân Việt

Luôn đồng hành và hỗ trợ tư vấn pháp lý tới mọi người !

Tin mới

Bài viết liên quan