Lập Sổ quản lý lao động doanh nghiệp tư nhân

Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày bắt đầu hoạt động, doanh nghiệp phải lập Sổ quản lý lao động nơi đặt trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện.

Sổ quản lý lao động có thể được lập bằng bản giấy hoặc bản điện tử phù hợp với nhu cầu quản lý, nhưng phải đảm bảo 16 nội dung cơ bản về người lao động sau đây:

 1. Họ và tên, giới tính, năm sinh, quốc tịch, địa chỉ, số chứng minh nhân dân (hoặc hộ chiếu);
 2. Trình độ chuyên môn kỹ thuật;
 3. Bậc trình độ kỹ năng nghề;
 4. Vị trí việc làm;
 5. Loại hợp đồng lao động;
 6. Thời điểm bắt đầu làm việc;
 7. Tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp;
 8. Tiền lương;
 9. Nâng bậc, nâng lương;
 10. Số ngày nghỉ trong năm, lý do;
 11. Số giờ làm thêm (vào ngày thường; nghỉ hằng tuần; nghỉ hằng năm; nghỉ lễ, tết);
 12. Hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế;
 13. Học nghề, đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề;
 14. Kỷ luật lao động, trách nhiệm vật chất;
 15. Tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp;
 16. Thời điểm chấm dứt hợp đồng lao động và lý do.

Doanh nghiệp có trách nhiệm ghi chép, nhập đầy đủ thông tin về người lao động khi hợp đồng lao động có hiệu lực và cập nhật thông tin khi có sự thay đổi vào Sổ quản lý lao động.

Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội; Sở Lao động – Thương binh và Xã hội nơi đặt trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện; thanh tra Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội và các cơ quan nhà nước liên quan có quyền yêu cầu doanh nghiệp xuất trình Sổ quản lý lao động của bên mình.

Xem thêm: Công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp tư nhân

Share:

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on pinterest
Pinterest
Share on linkedin
LinkedIn
Luật Dân Việt

Luật Dân Việt

Luôn đồng hành và hỗ trợ tư vấn pháp lý tới mọi người !

Tin mới

Bài viết cùng chuyên mục