Người đại diện theo pháp luật doanh nghiệp là gì theo quy định mới nhất

Một doanh nghiệp phát triển bền vững, ngoài quy mô cơ cấu doanh nghiệp, đường lối kinh doanh, vốn đầu tư thì người lãnh đạo, người đại diện theo pháp luật đóng một vai trò quan trọng trong các vấn đề của doanh nghiệp.

Vậy người đại diện theo pháp luật doanh nghiệp là gì, quyền và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật như thế nào. Để giải đáp thắc mắc và cung cấp thêm thông tin Luật Dân Việt xin chia sẻ gửi đến Quý độc giả bài viết này.

Người đại diện theo pháp luật là gì?

Người đại diện theo pháp luật là cá nhân thực hiện các quyền và nghĩa vụ thay mặt cho doanh nghiệp, đại diện với tư cách nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi và nghĩa vụ trước cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

Người đại diện theo pháp luật phụ thuộc vào các quy định của doanh nghiệp, có thể không có đầy đủ quyền và nghĩa vụ như khái niệm nêu trên.

Chính vì thế tùy thuộc vào từng loại hình doanh nghiệp để xác định rõ người đại diện theo pháp luật

Quyền và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật?

Ngoài phân tích về người đại diện theo pháp luật doanh nghiệp là gì, Luật Dân Việt xin cung cấp thêm thông tin quyền và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật như sau:

– Thực hiện quyền và nghĩa vụ một cách minh bạch, trung thực, rõ ràng nhằm đảm bảo lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp

– Khi trở thành người đại diện theo pháp luật phải trung thành, giữ bí mật, không lạm dụng chức vụ hoặc lạm dụng tài sản của doanh nghiệp ( sử dụng phục cho lợi ích của cá nhân)

– Người đại diện theo pháp luật đảm bảo thực hiện đúng theo quy định phải luật không buôn bán hàng lậu, trốn thuế, kinh doanh trái phép…

– Trong quá trình hoạt động kinh doanh, nếu gặp những sự cố phải báo cáo kịp thời, xử lý đầy đủ thông tin chính xác

– Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp sẽ phải chịu trách nhiệm về thiệt hại, những hành vi vi phạm trước pháp luật

Xem thêm:

Các hình thức mua bán và sáp nhập doanh nghiệp (M&A)

Mã số doanh nghiệp tiếng Anh là gì?

Luật Doanh nghiệp tiếng Anh là gì?

Công ty có thể có 2 người là người đại diện theo pháp luật không?

– Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp 2020, công ty trách nhiệm có thể có một hoặc nhiều người đại diện theo pháp luật. Trong điều lệ của công ty sẽ quy định cụ thể về số lượng, chức vụ, quyền và nghĩa của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.

Người đại diện theo pháp luật công ty trách nhiệm 2 thành viên trong trường hợp người đại diện bị kết án tù, tạm giam…thì thành viên còn lại sẽ là người đại diện theo pháp luật của công ty cho đến khi bầu mới.

– Tương tự như công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần cũng có thể hơn một người đại diện

+ Trong trường hợp theo quy định về điều lệ thì người đại diện tho pháp luật của công ty cổ phần là chủ tịch hội đồng quản trị

+ Trong trường hợp hơn một người đại diện theo pháp luật, căn cứ vào  Luật Doanh nghiệp 2020 thì Chủ tịch hội đồng quản trị và Tổng giám đốc hoặc Giám đốc sẽ là người đại diện theo pháp luật của công ty.

– Ngoài ra, doanh nghiệp phải đảm bảo ít nhất một người đại diện pháp luật ( trong trường hợp doanh nghiệp chỉ có một người đại diện theo pháp luật bắt buộc người đó phải cư trú ở Việt Nam)

Nếu người đại diện theo pháp luật không có mặt tại Việt Nam phải ủy quyền cho người khác thực hiện quyền và nghĩa vụ ( bằng văn bản)

Như vậy,theo quy định Luật Doanh nghiệp 2020 công ty có thể có hai người đại diện pháp luật đó là công ty cổ phần và công ty TNHH, những quy định  về người đại theo pháp luật sẽ tạo điều kiện cho doanh nghiệp tự quyết định số lượng thành viên thực hiện quyền và nghĩa vụ phát sinh

Quy định về người đại diện theo pháp luật của công ty cổ phần

Theo quy định của pháp luật, căn cứ vào Luật Doanh nghiệp 2020 thì công ty cổ phần có thể nhiều người đại diện pháp luật. Trong quy định về điều lệ về số, quyền và nghĩa của người đại diện theo pháp luật

Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp 2020 thì Chủ tịch hội đồng quản trị và Tổng giám đốc hoặc Giám đốc sẽ là người đại diện theo pháp luật của công ty.

Quyền và nghĩa vụ, vai trò của người đại diện pháp luật của công ty cổ phần:

– Người đại diện theo pháp luật sẽ quyết định các vấn đề liên quan đến hoạt động kinh doanh không cần có quyết định của Hội đồng quản trị

– Tham gia thực hiện các nghị quyết của công ty cổ phần

– Tham gia phương án đầu tư kinh doanh, kế hoạch kinh doanh của công ty cổ phần

– Tham gia bổ nhiễm, miễn nhiễm các chức danh quản  lý của công ty cổ phần ( trừ trường hợp thuộc thầm quyền của Hội đồng quản trị)

– Tham gia tuyển dụng lao động của công ty

– Người đại diện của công ty cổ phần có thể quyết định tiền lương và quyền lợi khác đối với người người lao động

– Người đại diện theo pháp luật của công ty cổ phần, phải xác định rõ phạm vi hoạt động, không làm dụng quyền lực để sử dụng tài sản của công ty vì mục đích cá nhân

Lưu ý trong công ty cổ phần nếu có thêm người thứ ba đại diện theo pháp luật thì phải phụ thuộc vào quy định điều lệ công ty về số lượng, chức vụ, quyền và nghĩa vụ

Share:

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on pinterest
Pinterest
Share on linkedin
LinkedIn
Luật Dân Việt

Luật Dân Việt

Luôn đồng hành và hỗ trợ tư vấn pháp lý tới mọi người !

Tin mới

Bài viết liên quan