Tư Vấn Hội Đồng Quản Trị Công Ty Bởi Luật Sư, Chuyên Viên

Hội đồng quản trị là cơ quan quản lý công ty, có toàn quyền nhân danh công ty để quyết định, thực hiện các quyền và nghĩa vụ của công ty không thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Hội đồng quản trị công ty là gì?

Hội đồng quản trị công ty là cơ quan quản lý áp dụng đối với loại hình doanh nghiệp là công ty cổ phần với số lượng thành viên và nhiệm kỳ hoạt động do Đại hội đồng cổ động công ty và Luật doanh nghiệp quy định.

Trong quá trình tư vấn thành lập doanh nghiệp cho khách hàng với loại hình là công ty cổ phần, các Luật sư của chúng tôi nhận được rất nhiều câu hỏi liên quan đến Hội đồng quản trị. Do đó, để giải đáp các thắc mắc cho khách hàng cũng như mong muốn khách hàng được tiếp cận và giải đáp những vấn đề quan tâm một khách nhanh nhất.

Luật Dân Việt tư vấn hội đồng quản trị công ty với các vấn đề

Các Luật sư của Luật Dân Việt sẽ tư vấn những vấn đề sau:

– Tư vấn quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị công ty theo quy định của Luật Doanh nghiệp;

– Tư vấn cuộc họp của Hội đồng quản trị công ty như thế nào là hợp pháp;

– Tư vấn nhiệm kỳ và số lượng thành viên của Hội đồng quản trị;

– Tư vấn cơ cấu, tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Hội đồng quản trị;

– Tư vấn chủ tịch hội đồng quản trị

– Tư vấn biên bản họp Hội đồng quản trị;

– Tư vấn miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên;

– Tư vấn các vấn đề khác liên quan đến Hội đồng quản trị;

Xem thêm:

Hướng dẫn mở địa điểm kinh doanh Công ty cổ phần

Thành lập Công ty Bất động sản

Thủ tục chuyển đổi công ty TNHH 1 thành viên thành Công ty TNHH 2 thành viên

Kết nối Luật Dân Việt tư vấn hội đồng quản trị công ty

Để được các chuyên viên và Luật sư của Công ty Luật Dân Việt tư vấn hội đồng quản trị công ty, rất đơn giản, các bạn chỉ cần thực hiện một thao tác nhỏ là nhấc máy điện thoại và gọi tới để được hỗ trợ.

Tại sao nên chọn dịch vụ tư vấn hội đồng quản trị công ty của Luật Dân Việt?

Hội đồng quản trị công ty là cơ quan quản lý và điều hành hoạt động của doanh nghiệp, quyết định chiến lược, kế hoạch phát triển trung hạn và kế hoạch kinh doanh hằng năm của công ty. Ngoài ra, hội đồng quản trị còn giám sát, chỉ đạo Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và người quản lý khác trong điều hành công việc kinh doanh hằng ngày của công ty. Do đó, giữ một vai trò vô cùng quan trọng trong sự phát triển của Doanh nghiệp.

Với lý do về tầm quan trọng nêu trên của Hội đồng quản trị, khi đang phân vân bất kỳ vấn đề nào liên quan đến hội đồng quản trị, khách hàng nên tham vấn ý kiến của Luật sư bằng cách kết nối  để các Luật sư của chúng tôi trợ giúp về mặt pháp lý.

Share:

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on pinterest
Pinterest
Share on linkedin
LinkedIn
Luật Dân Việt

Luật Dân Việt

Luôn đồng hành và hỗ trợ tư vấn pháp lý tới mọi người !

Tin mới

Bài viết liên quan