Chủ doanh nghiệp tư nhân có quyền, nghĩa vụ gì?

Chủ doanh nghiệp tư nhân có toàn quyền quyết định đối với tất cả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, việc sử dụng lợi nhuận sau khi đã nộp thuế và thực hiện các nghĩa vụ tài chính khác theo quy định của pháp luật

Quyền và Nghĩa vụ của chủ doanh nghiệp tư nhân của chủ doanh nghiệp tư nhân

Theo quy định của pháp luật Doanh nghiệp hiện hành, chủ doanh  nghiệp tư nhân có những quyền sau:

Thứ nhất: Chủ doanh nghiệp tư nhân có toàn quyền quyết định đối với tất cả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, việc sử dụng lợi nhuận sau khi đã nộp thuế và thực hiện các nghĩa vụ tài chính khác theo quy định của pháp luật.

Doanh nghiệp tư nhân là  một loại hình chịu trách nhiệm vô hạn. Tài sản cả công ty và của chủ sở hữu là không tách biệt với nhau. Chính vì vậy chủ sở hữu có toàn quyền quyết  định với lợi nhuận của công ty mà không có những tài sản riêng của công ty như những loại hình doanh nghiệp khác.

Thứ hai: Chủ doanh nghiệp tư nhân có thể trực tiếp hoặc thuê người khác quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh. Trường hợp thuê người khác làm Giám đốc quản lý doanh nghiệp thì vẫn phải chịu trách nhiệm về mọi hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.

Chủ doanh nghiêp tư nhân không nhất thiết phải là người điều hành, quản lý công ty. Pháp luật Doanh nghiệp cho phép chủ doanh nghiệp thuê lao động giữ những vị trí quan trọng như Giám đốc… để thực hiện chức năng thay mình.

Nhưng pháp luật vẫn quy định rằng buộc về trách nhiệm của chủ doanh nghiệp tư nhân trong trường hợp này là chủ doanh nghiệp  tư nhân thuê người khác làm Giám đốc quản lý doanh nghiệp thì vẫn phải chịu trách nhiệm về mọi hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.

Thứ ba: Chủ doanh nghiệp tư nhân là nguyên đơn, bị đơn hoặc người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trước Trọng tài hoặc Tòa án trong các tranh chấp liên quan đến doanh nghiệp.

Khi tham gia vào  các quan hệ với cơ quan nhà nước, thì chủ doanh nghiệp tư nhân sẽ là người đại diện của doanh nghiệp vào các vai trò khác nhau. Đây cũng xuất phát từ trách nhiệm của chủ doanh nghiệp tư nhân vừa phân tích ở phần trên là chủ doanh nghiệp  tư nhân thuê người khác làm Giám đốc quản lý doanh nghiệp thì vẫn phải chịu trách nhiệm về mọi hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.

Thứ tư: Chủ doanh nghiệp tư nhân là đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.

Phần tiếp theo của bài viết Chủ doanh nghiệp tư nhân có quyền, nghĩa vụ gì? sẽ cung cấp thông tin về những trường hợp không được làm chủ doanh nghiệp tư nhân.

Xem thêm: Doanh Nghiệp Tư Nhân Tiếng Anh Là Gì?

Ai không  được làm chủ doanh nghiệp tư nhân?

Theo pháp luật quy định thì mỗi cá nhân đều được thành lập doanh nghiệp tư nhân khi đủ điều kiện thành lập doanh nghiệp. Nhưng bên cạnh đó vẫn có quy định về các trường hợp không được thành lập doanh nghiệp tư nhân đó là:

– Chủ hộ kinh doanh

– Thành viên công ty hợp danh

Lý do bởi chế độ tài sản của doanh nghiệp tư nhân là chế độ độ tài sản vô hạn. Tức là chủ doanh nghiệp tư nhân phải chịu trách nhiệm tài sản với toàn bộ tài sản của mình. Và các loại hình kể trên là hộ kinh doanh; thành viên công ty hợp danh cũng như vậy.

Nếu trường hợp không quy định điều kiện của chủ doanh nghiệp tư nhân nói trên thì sẽ không tách bạch được trách nhiệm của người đó trong các nghĩa vụ

Share:

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on pinterest
Pinterest
Share on linkedin
LinkedIn
Luật Dân Việt

Luật Dân Việt

Luôn đồng hành và hỗ trợ tư vấn pháp lý tới mọi người !

Tin mới

Bài viết liên quan