Đất không có Sổ đỏ có được bồi thường khi thu hồi không?

Bồi thường khi bị thu hồi đất là một trong những vấn đề rất được người sử dụng quan tâm bởi anh hưởng trực tiếp đến lợi ích của họ. Và có không ít người hoang mang khi không biết trường hợp đất không có Sổ đỏ có được bổi thường hay không. Vậy, đất không có Sổ đỏ bị thu có được bồi thường không?

Câu hỏi: Sắp tới Nhà nước tiến hành thu hồi đất xây dựng công trình công viên cây xanh, trong đó có phần diện tích đất gia đình tôi đang sử dụng, đất này chưa có Sổ đỏ. Vậy xin hỏi trường hợp đất không có Sổ đỏ thì có được bồi thường khi bị thu hồi không? Tôi cảm ơn – Phạm Anh (Phú Thọ).

Nhà nước thu hồi đất là việc Nhà nước quyết định thu lại quyền sử dụng đất của người được Nhà nước trao quyền sử dụng đất hoặc thu lại đất của người sử dụng đất vi phạm pháp luật về đất đai.

Bồi thường về đất là việc Nhà nước trả lại giá trị quyền sử dụng đất đối với diện tích đất thu hồi cho người sử dụng đất.

Đất không có Sổ đỏ có được bồi thường khi thu hồi?

Tại Điều 74 Luật Đất đai 2013 quy định người sử dụng đất khi Nhà nước thu hồi đất nếu có đủ điều kiện được bồi thường quy định tại Điều 75 thì được bồi thường.

Theo đó, điều kiện được bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất:

– Đang sử dụng đất không phải là đất thuê trả tiền thuê đất hàng năm;

– Có Sổ đỏ hoặc có đủ điều kiện để được cấp Sổ đỏ mà chưa được cấp.

Như vậy, trường hợp đất không có Sổ đỏ vẫn được bồi thường khi bị thu hồi đất nếu đất có đủ điều kiện để cấp Sổ đỏ mà chưa được cấp.

Cụ thể, điều kiện để được cấp Sổ đỏ được xác định theo 02 trường hợp sau:

Trường hợp có giấy tờ về quyền sử dụng đất:

– Giấy tờ quy định tại Điều 100 Luật Đất đai 2013:

+ Những giấy tờ về quyền được sử dụng đất trước ngày 15/10/1993 do cơ quan có thẩm quyền cấp trong quá trình thực hiện chính sách đất đai.

+ Giấy chứng nhận QSDĐ tạm thời được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp hoặc có tên trong Sổ đăng ký ruộng đất, Sổ địa chính trước ngày 15/10/1993.

+ Giấy tờ hợp pháp về thừa kế, tặng cho QSDĐ hoặc tài sản gắn liền với đất; giấy tờ giao nhà tình nghĩa, nhà tình thương gắn liền với đất;

+ Giấy tờ chuyển nhượng QSDĐ, mua bán nhà ở gắn liền với đất ở trước ngày 15/10/1993 được UBND cấp xã xác nhận;

+ Giấy tờ thanh lý, hóa giá nhà ở gắn liền với đất ở; giấy tờ mua nhà ở thuộc sở hữu nhà nước theo quy định của pháp luật;

+ Giấy tờ về QSDĐ do cơ quan có thẩm quyền thuộc chế độ cũ cấp cho người sử dụng đất gồm:

Giấy tờ về QSDĐ theo Điều 18 Nghị định 43/2014/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 01/2017/NĐ-CP gồm:

Sổ mục kê đất, sổ kiến điền lập trước ngày 18/12/1980.

Một trong các giấy tờ được lập trong quá trình thực hiện đăng ký ruộng đất theo Chỉ thị số 299-TTg.

– Các loại giấy tờ theo quy định tại Điều 100 Luật Đất đai và Điều 18 Nghị định 43/2014/NĐ-CP mà đứng tên người khác (có kèm theo giấy chuyển QSDĐ có chữ ký).

– Bản án hoặc quyết định của Tòa án về QSDĐ của hộ gia đình, cá nhân…

– Quyết định giao đất, cho thuê đất của Nhà nước cho hộ gia đình, cá nhân từ trước ngày 15/10/1993.

Trường hợp không có giấy tờ về quyền sử dụng đất

Trường hợp không có các giấy tờ về quyền sử dụng đất mà đủ điều kiện cấp Sổ đỏ: được UBND xã xác nhận đất sử dụng ổn định, không tranh chấp,...khi Nhà nước thu hồi đất thì người sử dụng đất sẽ được bồi thường về đất.

Tóm lại, trường hợp đất của gia đình bạn không phải là đất thuê trả tiền hàng năm, đất không có Sổ đỏ nhưng có đủ điều kiện để cấp Sổ đỏ theo các trường hợp nêu trên mà chưa được cấp thì vẫn được bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất.

Đất không có Sổ đỏ có được bồi thường khi thu hồi không? (Ảnh minh họa)

Bồi thường về đất ở khi Nhà nước thu hồi đất thế nào?

Theo Điều 79 Luật Đất đai 2013 được hướng dẫn bởi Nghị định 47/2014/NĐ-CP, hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất ở mà có đủ điều kiện được bổi thường quy khi Nhà nước thu hồi đất thì được bồi thường như sau:

– Trường hợp không còn đất ở, nhà ở nào khác trong địa bàn nơi có đất thu hồi thì được bồi thường bằng đất ở hoặc nhà ở; trường hợp không có nhu cầu bồi thường bằng đất ở hoặc nhà ở thì Nhà nước bồi thường bằng tiền;

– Trường hợp còn đất ở, nhà ở trong địa bàn nơi có đất thu hồi thì được bồi thường bằng tiền. Đối với địa phương có điều kiện về quỹ đất ở thì được xem xét để bồi thường bằng đất ở.

– Hộ gia đình, cá nhân khi Nhà nước thu hồi đất gắn liền với nhà ở phải di chuyển chỗ ở mà không đủ điều kiện được bồi thường về đất ở, nếu không có chỗ ở nào khác thì được Nhà nước bán, cho thuê, cho thuê mua nhà ở hoặc giao đất ở có thu tiền sử dụng đất.

Share:

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on pinterest
Pinterest
Share on linkedin
LinkedIn
Luật Dân Việt

Luật Dân Việt

Luôn đồng hành và hỗ trợ tư vấn pháp lý tới mọi người !

Tin mới

Bài viết liên quan