Quy định bồi thường chi phí đầu tư khi Nhà nước thu hồi đất thế nào?

Khi Nhà nước thu hồi đất, bên cạnh các khoản bồi thường về đất ở, nhà ở, người có đất bị thu hồi còn được bồi thường chi phí đầu tư vào đất. Vậy, điều kiện và cách tính mức bồi thường chi phí đầu tư vào đất thế nào? Cùng giải đáp vấn đề này qua bài viết dưới đây.

Câu hỏi: Tháng 02/2019, gia đình tôi được UBND huyện giao 650m2 đất theo hình thức đất thuê trả tiền một lần cho cả thời gian thuê nhưng được miễn (thời gian thuê là 10 năm). Sau đó gia đình tôi tiến hành san lấp mặt bằng với tổng chi phí là 70 triệu đồng. Đến tháng 03/2021, UBND huyện ra quyết định thu hồi toàn bộ diện tích đất đã giao để xây dựng đường giao thông. Vậy cho tôi hỏi trường hợp này gia đình tôi có được bồi thường cả chi phí khi đầu tư để san lấp mặt bằng không và mức bồi thường là bao nhiêu? Tôi cảm ơn ! – Kim Thu (Hà Nội).

Chi phí đầu tư vào đất còn lại bao gồm chi phí san lấp mặt bằng và chi phí khác liên quan trực tiếp có căn cứ chứng minh đã đầu tư vào đất mà đến thời điểm Nhà nước thu hồi đất còn chưa thu hồi được.

Đối tượng nào được bồi thường chi phí đầu tư vào đất?

Trường hợp của bạn thuộc đối tượng Nhà nước thu hồi đất nhằm mục đích quốc phòng, an ninh; phát triển kinh tế xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng. Do đó, bồi thường chi phí đầu tư vào đất sẽ được áp dụng theo khoản 1 Điều 76 Luật Đất đai 2013.

Theo đó, khi Nhà nước thu hồi đất thì các trường hợp sau sẽ không được bồi thường về đất nhưng sẽ được bồi thường chi phí đầu tư vào đất còn lại. Cụ thể:

– Đất được Nhà nước giao không thu tiền sử dụng đất (trừ trường hợp đất nông nghiệp được Nhà nước giao cho hộ gia đình, cá nhân mà không thu tiền sử dụng đất);

– Đất được Nhà nước giao cho tổ chức thuộc trường hợp có thu tiền sử dụng nhưng được miễn;

– Đất được Nhà nước cho thuê trả tiền thuê đất hàng năm; đất thuê trả tiền một lần cho cả thời gian thuê nhưng được miễn (trừ trường hợp hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất thuê do thực hiện chính sách đối với người có công với cách mạng);

– Đất nông nghiệp thuộc quỹ đất công ích của xã, phường, thị trấn;

– Đất nhận khoán để sản xuất nông lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản, làm muối.

Bên cạnh đó, khoản 2 Điều 3 Nghị định 47/2014/NĐ-CP quy định chi phí đầu tư vào đất còn lại gồm toàn bộ hoặc một phần của các khoản chi phí sau:

– Chi phí san lấp mặt bằng;

– Chi phí cải tạo làm tăng độ màu mỡ của đất, thau chua rửa mặn, chống xói mòn, xâm thực đối với đất sử dụng vào mục đích sản xuất nông nghiệp;

– Chi phí gia cố khả năng chịu lực chống rung, sụt lún đất đối với đất làm mặt bằng sản xuất kinh doanh;

– Chi phí khác có liên quan đã đầu tư vào đất phù hợp với mục đích sử dụng đất.

Bồi thường chi phí đầu tư khi Nhà nước thu hồi đất thế nào? (Ảnh minh họa)

Mức tiền bồi thường chi phí đầu tư khi Nhà nước thu hồi đất bao nhiêu?

Chi phí đầu tư vào đất còn lại được tính phải phù hợp với giá thị trường tại thời điểm có quyết định thu hồi đất.

Căn cứ theo Khoản 4 Điều 3 Nghị định 47/2014/NĐ-CP, chi phí đầu tư vào đất còn lại được xác định theo công thức sau:

P = ((P1 + P2 + P3 + P4) / T1) x T2

Trong đó:

– P: Chi phí đầu tư vào đất còn lại;

– P1: Chi phí san lấp mặt bằng;

– P2: Chi phí cải tạo làm tăng độ màu mỡ của đất, thau chua rửa mặn, chống xói mòn, xâm thực đối với đất sử dụng vào mục đích sản xuất nông nghiệp;

– P3: Chi phí gia cố khả năng chịu lực chống rung, sụt lún đất đối với đất làm mặt bằng sản xuất kinh doanh;

– P4: Chi phí khác có liên quan đã đầu tư vào đất phù hợp với mục đích sử dụng đất;

– T1: Thời hạn sử dụng đất (với trường hợp thời điểm đầu tư vào đất sau thời điểm được Nhà nước giao đất, cho thuê đất thì thời hạn sử dụng đất được tính từ thời điểm đầu tư vào đất).

– T2: Thời hạn sử dụng đất còn lại.

Áp dụng công thức trên trong trường hợp của bạn, số tiền bồi thường chi phí đầu tư vào đất khi Nhà nước thu hồi như sau:

Chi phí đầu tư vào đất còn lại = ( 50.000.000 đồng / 10 năm) x 8 năm  = 40.000.000 đồng

Nói tóm lại, trường hợp của bạn thuộc đối tượng được Nhà nước cho thuê trả tiền một lần cho cả thời gian thuê nhưng được miễn nên khi thu hồi sẽ không được bồi thường về đất nhưng được bồi thường chi phí đầu tư vào đất còn lại với số tiền 40.000.000 đồng.

Share:

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on pinterest
Pinterest
Share on linkedin
LinkedIn
Luật Dân Việt

Luật Dân Việt

Luôn đồng hành và hỗ trợ tư vấn pháp lý tới mọi người !

Tin mới

Bài viết liên quan