Điều kiện kinh doanh hóa chất

Các nhà kinh doanh hoá chất phải đảm bảo an toàn trong kinh doanh hoá chất, theo quy định của pháp luật có nhiều các quy định khác nhau về kinh doanh hoá chất.

Hoá chất là một mặt hàng đặc biệt có tính chất độc hại cho sức khoẻ của con người và khả năng gây ra cháy nổ cao. Chính vì vậy pháp luật quy định chặt chẽ về điều kiện kinh doanh hoá chất.

Qua bài viết Điều kiện kinh doanh hóa chất Công ty Luật Dân Việt sẽ cung cấp những thông tin hữu ích về vấn đề nói trên tới Quí vị.

Điều kiện đảm bảo an toàn trong kinh doanh hoá chất   

Các nhà kinh doanh hoá chất phải đảm bảo an toàn trong kinh doanh hoá chất, theo quy định của pháp luật có nhiều các quy định khác nhau về kinh doanh hoá chất. Do giới hạn bài viết Công ty Luật Dân Việt sẽ phân tích yêu cầu đối với nhà xưởng, kho chứa và yêu cầu về vận chuyển để phân tích.

– Yêu cầu đối với nhà xưởng và kho chứa phải đáp ứng những yêu cầu sau:

+ Nhà xưởng của cơ sở kinh doanh phải đạt yêu cầu theo tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, phù hợp với tính chất, quy mô và công nghệ sản xuất,lưu trữ  hoa chất.

+ Nhà xưởng, kho chứa của cơ sở kinh doanh phải có lối, cửa thoát hiểm. Các lối và cửa thoát hiểm này phải có bảng chỉ dẫn, đèn bảo được thiết kế để đảm bảo cho việc thoát hiểm và cứu hộ khi tai nạn xảy ra.

+ Nhà xưởng và kho chứa phải đáp ứng các điều kiện kỹ thuật về hệ thống thông gió theo quy định tiêu chuẩn của hệ thống thông gió.

+ Quy định về sàn nhà xưởng, kho chứa hoá chất: Sàn của những cơ sở này phải chịu được hoá cất và tải trọng, không gây trơn và có rãnh nhằm thực hiện hoạt động thu gom và thoát nước tốt.

+ Nhà xưởng và kho chứa hoá chất phải có bảng nội quy về an toàn hoá chất, có biển báo nguy hiểm phù hợp với mức độ nguy hiểm của hoá chất, treo ở nơi dễ thấy.

Cơ sở phải lắp đặt những biển báo nói trên ở những nơi dễ thấy cùng  với những thông  tin  như nhận dạng hoá chất. hình đồ  cảnh báo, từ cảnh báo… Nếu hoá chất có nhiều đặc tính nguy hiểm khác như thì hình đồ cảnh báo phải thể hiện đầy đủ tất cả các đặc tính nguy hiểm mà hoá chất có.

+ Nhà xưởng, kho chứa phải có hệ thống thu lôi chống sét hoặc nằm trong khu vực  được chống sét an toàn và phải định kỳ kiểm tra theo quy định của pháp luật.

Hoá chất sẽ đi đôi với  đặc điểm dễ cháy nổ, đặc biệt với những hoá chất có đặc tính cháy nổ mạnh như Mg,Na…Chính vì vậy nếu cơ sở không đáp ứng được các điều kiện về sét, khi gặp sự cố về sét thì đi kèm đó là hậu quả lớn về cháy nổ.

+ Bồn chứa ngoài trời phải xây đê bao hoặc các biện pháp kỹ thuật khác để đảm bảo hoá chất không thoát ra môi trường khi xảy ra sự cố hoá chất và có biện pháp phòng chống nổ, chống sét.

+ Nhà xưởng và kho chứa phải đáp ứng đủ các điều kiện về phòng chống cháy nổ, bảo vệ môi trường và an toàn lao động theo quy định của pháp luật hiện hành.

– Yêu cầu đối với bảo quản, vận chuyển hoá chất

+ Các hoá chất nguy hiểm phải được phân khu và sắp xếp theo tính chất của từng loại hoá chất.

+Hoá chất trong kho phải được bảo quản theo tiêu chuẩn về kỹ thuật quốc gia hiện hành, đảm bảo an toàn, thuận lợi cho công tác ứng phó sự cố hoá chất.

+ Quá trình vận chuyển hoá chất phải thực hiện theo quy định về vận chuyển hang nguy hiểm.

Điều kiện cấp giấy chứng nhận kinh doanh hoá chất trong lĩnh vực công nghiệp

Đối với cơ sở kinh doanh hoá chất trong lĩnh vực công nghiệp phải đáp ứng những điều kiện sau:

Thứ nhất: Là chủ thể đã được thành lập theo quy định của pháp luật và có nghành nghề kinh doanh hoá chất;

Những chủ thể nói trên là doanh nghiệp, hợp tác xã hoặc hộ kinh doanh đã được thành lập hợp pháp theo pháp luật Doanh nghiệp và  ngành nghề đăng ký kinh doanh có đăng ký kinh doanh hoá chất.

Thứ hai:Cơ sở vật chất – kỹ thuật phải đáp ứng yêu cầu trong kinh doanh

Cơ sở vật chật kỹ thuật phải đáp ứng các điều kiện kinh doanh hoá chất được pháp luật quy định rõ ràng. Phần trên của bài viết này đã phân tích và đưa ra hai yêu cầu về cơ sở vật chất để tìm hiểu thêm về yêu cầu cơ sở vật chất quý vị tham khảo tại nghị định 113/2017/NĐ-CP.

Thứ ba: Có cửa hàng hoặc địa điểm kinh doanh, nơi bày bán đảm bảo các yêu cầu về an toàn hoá chất, an toàn phòng chống chảy nổ theo quy định.

Thứ tư: Có kho chứa hoặc có hợp đồng thuê kho chứa hoá chất hoặc sử ụng kho cả tổ chức, cá nhân mua hoặc bán hoá chất đáp ứng được các điều kiện về bảo quản an toàn hoá chất phòng chống cháy nổ.

Thứ năm: Người phụ trách về an toàn hoá chất của cơ sở kinh doanh phải có trình độ trung cấp trở lên về chuyên ngành hoá chất.

Đât là một điều kiện tiên quyết để người phụ trách có đủ năng lực nhận biết đặc tính của hoá chất.

Phần tiếp theo của bài viết Điều kiện kinh doanh hóa chất sẽ hướng dẫn Quý vị về Hồ sơ cấp giấy chứng nhận kinh doanh hoá chất trong lĩnh vực công nghiệp.

Xem thêm:

Thủ tục giải thể doanh nghiệp

Mẫu giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mới nhất

Hồ sơ Cấp giấy chứng nhận kinh doanh hoá chất trong lĩnh vực công nghiệp

Hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh bao gồm:

– Văn bản đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoá chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực công nghiệp theo quy định của pháp luật hiện hành;

– Bản sao Giấy chứng nhận dăng ký doanh nghiệp  đối với các chủ thể khác thì yêu cầu giấy tờ tương đương;

– Bản kê khai về  từng địa điểm kinh doanh;

– Bản sao Quyết định phê duyệt hoặc văn bản xác nhận các tài liệu liên quan đến bảo vệ môi trường theo quy đinh của pháp luật;

– Bản sao Giấy chứng nhận thẩm quyền duyệt thiết kế và văn bản nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy;

– Bản vẽ tổng thể hệ thống mặt bằng của từng địa điểm kinh doanh.

–  Bản kê khai thiết bị kỹ thuật, trang bị phòng hộ lao động và an toàn của từng địa điểm kinh doanh hóa chất;

–  Bản sao bằng trung cấp trở lên về chuyên ngành hóa chất của người phụ trách về an toàn hóa chất;

–  Bản sao hồ sơ huấn luyện an toàn hóa chất theo quy định của pháp luật hiện hành.

– Phiếu an toàn hóa chất của các hóa chất nguy hiểm trong cơ sở kinh doanh theo quy định.

Share:

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on pinterest
Pinterest
Share on linkedin
LinkedIn
Luật Dân Việt

Luật Dân Việt

Luôn đồng hành và hỗ trợ tư vấn pháp lý tới mọi người !

Tin mới

Bài viết liên quan