Ghi trình độ học vấn trên Tờ khai Căn cước như thế nào?

Trình độ học vấn là một trong những nội dung cần kê khai khi làm Căn cước công dân (CCCD) gắn chip. Theo đó, phải ghi trình độ học vấn trong Tờ khai CCCD gắn chip như thế nào?

Câu hỏi: Cho em hỏi mục trình độ học vấn trong Tờ khai CCCD phải khai như nào mới đúng ạ, em xin cảm ơn – Nguyễn Văn Mạnh (Hà Giang)

Trả lời:

Trình độ học vấn và trình độ văn hóa có khác nhau?

Hiện nay, trình độ học vấn và trình độ văn hóa đang được sử dụng như nhau. Theo đó, trình độ học vấn và trình độ văn hóa đều được dùng để chỉ cấp độ học tập theo các bậc học phổ thông.

Tuy nhiên, việc hiểu trình độ văn hóa như trên là chưa đúng, bởi theo nghĩa rộng, trình độ văn hóa còn bao gồm cả trình độ phát triển vật chất và tinh thần của một cá nhân, một nhóm người, một xã hội, trong đó chứa đựng cả cách sống, lối sống.

Còn trình độ học vấn để chỉ mức độ tiếp thu kiến thức trong quá trình học tập ở các bậc học phổ thông (tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông).

Người có trình độ học vấn cao chưa hẳn đã có trình độ văn hóa cao, và ngược lại.

Như vậy, có thể thấy trình độ học vấn và trình độ văn hóa không hoàn toàn đồng nhất mà trình độ văn hóa mang ý nghĩa bao quát, rộng lớn hơn.

trình độ học vấn trên Tờ khai căn cước

Ghi trình độ học vấn trên Tờ khai Căn cước công dân gắn chip như thế nào?

Ghi trình độ học vấn trên Tờ khai Căn cước như thế nào?

Căn cứ Thông tư 66/2015/TT-BCA, Thông tư 41/2019/TT-BCA , Tờ khai Căn cước công dân (mẫu CC01) được dùng để công dân kê khai thông tin về nhân thân của mình khi có yêu cầu cấp, đổi, cấp lại thẻ Căn cước công dân (CCCD).

Trong đó, mục 16 – Trình độ học vấn được hướng dẫn khai như sau:

 

Trình độ học vấn: Ghi trình độ học vấn cao nhất (tiến sĩ, thạc sĩ, đại học, cao đẳng, trung cấp, tốt nghiệp trung học phổ thông, tốt nghiệp trung học cơ sở…).

 

Theo đó, người dân chỉ cần ghi trình độ học vấn cao nhất của mình tại thời điểm làm Tờ khai CCCD gắn chip.

 

Share:

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on pinterest
Pinterest
Share on linkedin
LinkedIn
Luật Dân Việt

Luật Dân Việt

Luôn đồng hành và hỗ trợ tư vấn pháp lý tới mọi người !

Tin mới

Bài viết liên quan