Đất thuê của Nhà nước có được cho thuê lại không?

Có không ít trường hợp tổ chức kinh tế thuê đất của Nhà nước trả tiền một lần do thay đổi nhu cầu, mục đích sử dụng mà muốn cho thuê lại quyền sử dụng đất. Vậy, đất thuê của Nhà nước có được cho thuê lại không?

Câu hỏi: Công ty tôi được Nhà nước cho thuê 1.500 m2 đất để sử dụng cho dự án, trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê. Hiện tại công ty tôi muốn cho công ty khác thuê , vậy xin hỏi công ty tôi có được cho thuê lại quyền sử dụng đất không? Tôi cảm ơn.

Đất thuê của Nhà nước có được cho thuê lại không?

Nhà nước cho thuê đất là việc Nhà nước quyết định trao quyền sử dụng đất cho đối tượng có nhu cầu sử dụng đất thông qua hợp đồng cho thuê quyền sử dụng đất. Trường hợp cho thuê đất có thu tiền sử dụng đất thì thực hiện thu tiền thuê đất hàng năm hoặc thu tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê.

Khoản 2 Điều 174 Luật Đất đai 2013 quy định về quyền và nghĩa vụ của tổ chức được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất thu tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê như sau:

 

2. Tổ chức kinh tế được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất thu tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê ngoài quyền và nghĩa vụ quy định tại khoản 1 điều này còn có các quyền sau đây:

 

a) Chuyển nhượng quyền sử dụng đất, tài sản thuộc sở hữu của mình gắn liền với đất;

 

b) Cho thuê quyền sử dụng đất, tài sản thuộc sở hữu của mình gắn liền với đất đối với trường hợp được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất; cho thuê lại quyền sử dụng đất, tài sản thuộc sở hữu của mình gắn liền với đất đối với trường hợp được Nhà nước cho thuê đất thu tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê;

 

c) Tặng cho quyền sử dụng đất cho Nhà nước; tặng cho quyền sử dụng đất cho cộng đồng dân cư để xây dựng các công trình phục vụ lợi ích chung của cộng đồng; tặng cho nhà tình nghĩa gắn liền với đất theo quy định của pháp luật;

 

d) Thế chấp bằng quyền sử dụng đất, tài sản thuộc sở hữu của mình gắn liền với đất tại các tổ chức tín dụng được phép hoạt động tại Việt Nam;

 

đ) Góp vốn bằng quyền sử dụng đất, tài sản thuộc sở hữu của mình gắn liền với đất để hợp tác sản xuất, kinh doanh với tổ chức, cá nhân, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài theo quy định của pháp luật.

 

Như vậy, căn cứ theo điểm b khoản 2 Điều 174 Luật Đất đai 2013 nêu trên thì trường hợp của bạn được Nhà nước cho thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê nên được phép cho thuê lại quyền sử dụng đất, tài sản thuộc sở hữu của mình gắn liền với đất.

Đất thuê của Nhà nước có được cho thuê lại không? (Ảnh minh hoạ)

Thủ tục cho thuê lại quyền sử dụng đất của Nhà nước thế nào?

Căn cứ theo Điều 79 Nghị định 43/2014/NĐ-CP, hồ sơ và thủ tục cho thuê lại quyền sử dụng đất như sau:

– Hồ sơ cần chuẩn bị:

+ Giấy tờ về quyền sử dụng đất;

+ Hợp đồng cho thuê lại quyền sử dụng đất.

– Trình tự, thủ tục thực hiện:

Nộp hồ sơ

Nộp hồ sơ tại Văn phòng đăng ký đất đai thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường.

Giải quyết hồ sơ

Văn phòng đăng ký đất đai  có trách nhiệm kiểm tra hồ sơ và thực hiện các công việc sau đây:

+ Gửi thông tin đến cơ quan thuế để xác định và thông báo thu nghĩa vụ tài chính;

+ Xác nhận nội dung biến động vào Giấy chứng nhận.

+ Chỉnh lý, cập nhật biến động vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai;

Trên đây là giải đáp về Có được cho thuê lại quyền sử dụng đất của Nhà nước không? Nếu còn băn khoăn, bạn vui lòng gửi câu hỏi cho chúng tôi để được hỗ trợ.

Share:

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on pinterest
Pinterest
Share on linkedin
LinkedIn
Luật Dân Việt

Luật Dân Việt

Luôn đồng hành và hỗ trợ tư vấn pháp lý tới mọi người !

Tin mới

Bài viết liên quan