Hồ sơ tăng vốn điều lệ công ty cổ phần theo quy định mới nhất

Thay đổi vốn điều lệ, cụ thể là tăng vốn điều lệ công ty cổ phần là một quyết định rất quan trọng và đặc biệt, ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động của doanh nghiệp cũng như công tác quản lý bởi số lượng cổ đông lớn.

Tăng hay giảm vốn điều lệ là một thủ tục thường gặp của các doanh nghiệp trong quá trình hoạt động và phát triển.

Thay đổi vốn điều lệ, cụ thể là tăng vốn điều lệ công ty cổ phần là một quyết định rất quan trọng và đặc biệt, ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động của doanh nghiệp cũng như công tác quản lý bởi số lượng cổ đông lớn.

Vậy vốn điều lệ công ty cổ phần là gì? Thủ tục thông báo tăng vốn điều lệ được thực hiện như thế nào sẽ được Luật Dân Việt giải đáp trong bài viết này.

Vốn điều lệ công ty cổ phần là gì?

Loại hình công ty cổ phần là loại doanh nghiệp mà vốn điều lệ công ty được chia thành các phần bằng nhau được gọi là cổ phần.

Vốn điều lệ công ty cổ phần là tổng giá trị mệnh giá cổ phần đã được đăng ký mua hoặc đã bán khi thành lập công ty cổ phần và được ghi nhận trong điều lệ của công ty.

Tại thời điểm đăng ký vốn của công ty, vốn điều lệ của công ty cổ phần sẽ là số vốn mà các cổ đông góp đủ trong thời hạn quy định.

Cổ đông sẽ phải chịu trách nhiệm hữu hạn trong phạm vi vốn góp, tức là cổ đông chịu trách nhiệm về các nghĩa vụ, các khoản nợ của công ty trong phạm vi vốn của mình.

Về hình thức góp vốn, cổ đông công ty cổ phần có thể góp vốn bằng tiền mặt hoặc góp bằng tài sản.

– Với hình thức góp vốn bằng tiền mặt: cổ đông có thể chuyển khoản vào tài khoản đã đăng ký với cơ quan nhà nước của công ty hoặc góp trực tiếp bằng tiền mặt.

– Đối với hình thức góp vốn bằng tài sản, cổ đông thực hiện thủ tục góp vốn theo quy định của pháp luật.

Các tài sản góp vốn có thể là: tiền mặt, vàng, quyền sử dụng đất, quyền sở hữu trí tuệ, công nghệ hoặc bí quyết kỹ thuật…

Theo quy định về pháp luật hiện hành về doanh nghiệp thì vốn điều lệ sẽ do cá nhân, tổ chức quyết định khi thành lập công ty. Và để xác định mức vốn điều lệ của công ty có thể dựa theo các căn cứ sau:

– Khả năng tài chính của các cổ đông;

– Quy mô hoạt động của công ty;

– Mức độ kinh phí thực tế khi công ty đi vào hoạt động;

– Các dự án ký kết…

Vốn điều lệ của công ty cổ phần không bị áp đặt hay cố định là bao nhiêu. Trong thời gian hoạt động của công ty, cá nhân, tổ chức có thể thay đổi vốn điều lệ theo thủ tục được pháp luật quy định.

Khi nào cần tăng vốn điều lệ công ty cổ phần?

Vốn điều lệ công ty cổ phần là tổng tài sản mà các thành viên đóng góp. Vốn điều lệ là cơ sở để phân chia lợi tức cũng như rủi ro trong hoạt động của công ty, là vốn đầu tư cho hoạt động doanh nghiệp và cũng là cam kết trách nhiệm của các thành viên với công ty, với khách hàng.

Tăng vốn điều lệ công ty với nhiều mục đích khác nhau. Ví dụ như:

– Tăng vốn điều lệ để mở rộng phạm vi, quy mô của công ty;

– Làm tăng mức độ tin tưởng của các doanh nghiệp đối tác;

– Tăng vốn điều lệ sẽ làm tăng hạn mức vay ngân hàng;

– Vốn điều lệ tăng khiến ổn định và phát triển doanh nghiệp, mở rộng vốn đầu tư và hiệu quả công việc;

– Giảm thiểu sự thâu tóm của các cổ đông trong công ty.

Theo Điều 68 Luật Doanh nghiệp năm 2014, có 2 trường hợp làm tăng vốn điều lệ của công ty đó là khi vốn góp của các thành viên tăng lên và tiếp nhận thành viên mới với vốn góp mới.

Ngoài ra, công ty cổ phần thuộc một trong các trường hợp sau sẽ được đăng ký tăng vốn điều lệ:

– Công ty cổ phần phát hành cổ phiếu mới để huy động thêm vốn góp, chuyển đổi nợ thành cổ phần theo thỏa thuận của công ty với chủ nợ.

– Chuyển đổi trái phiếu thành cổ phần theo quy định của pháp luật.

– Công ty cổ phần thực hiện chi trả cổ tức bằng cổ phần.

– Sáp nhập một phần hoặc toàn bộ doanh nghiệp khác vào công ty và phát hành cổ phiếu mới.

Xem thêm:

Thủ tục Thay đổi giấy phép kinh doanh

Hồ Sơ Thay Đổi Người Đại Diện Theo Pháp Luật

Hồ sơ tăng vốn điều lệ công ty cổ phần gồm những gì?

Khi vốn điều lệ của doanh nghiệp có sự thay đổi thì doanh nghiệp phải đăng ký với cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Đối với việc tăng vốn điều lệ, doanh nghiệp cần phải chuẩn bị hồ sơ tăng vốn điều lệ công ty cổ phần sẽ gồm các tài liệu sau đây:

– Thông báo tăng vốn điều lệ công ty theo mẫu có chữ ký của người đại diện theo pháp luật

– Quyết định của Đại hội đồng cổ đông về việc tăng vốn điều lệ và phải có chữ ký của Chủ tịch hội đồng quản trị

– Biên bản họp của Đại hội đồng cổ đông về tăng vốn điều lệ có ký xác nhận của chủ tọa và thư ký, chữ ký của các cổ đông và đóng dấu của công ty

– Bản sao giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Ngoài những tài liệu chính nêu trên, công ty cổ phần đăng ký tăng vốn điều lệ tùy từng trường hợp sẽ phải bổ sung thêm các tài liệu khác theo quy định.

Các bước tăng vốn điều lệ công ty cổ phần

Để tiến hành đăng ký thay đổi vốn điều lệ của công ty cổ phần, doanh nghiệp cần phải thực hiện theo các bước như sau:

Bước 1: Doanh nghiệp chuẩn bị hồ sơ theo quy định đã nêu phía trên và nộp hồ sơ tăng vốn điều lệ tại Sở Kế hoạch và Đầu tư đã cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho công ty cổ phần.

Bước 2: Bộ phận phụ trách của Sở Kế hoạch và Đầu tư nhận hồ sơ, kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ.

Nếu hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ cơ quan nhà nước sẽ cấp giấy biên nhận hồ sơ cho chủ thể đăng ký. Còn nếu trong trường hợp hồ sơ thiếu, sai sót thì sẽ hướng dẫn doanh nghiệp bổ sung hồ sơ.

Bước 3: Sau khoảng 05 ngày làm việc kể từ ngày nộp đủ hồ sơ, cơ quan nhà nước sẽ giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp có nội dung tăng vốn điều lệ.

Share:

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on pinterest
Pinterest
Share on linkedin
LinkedIn
Luật Dân Việt

Luật Dân Việt

Luôn đồng hành và hỗ trợ tư vấn pháp lý tới mọi người !

Tin mới

Bài viết liên quan