Mẫu thông báo thay đổi ngành nghề kinh doanh 2021 thế nào?

Nền kinh tế ngày càng phát triển, quá trình hội nhập cũng không ngừng được mở rộng. Do đó, thị trường kinh doanh, nhu cầu của khách hàng, v.v … cũng sẽ có nhiều biến động và liên tục thay đổi.

Để đáp ứng được những nhu cầu trên của thị trường cũng như nhu cầu của khách hàng, v.v… thì một số công ty, doanh nghiệp đã làm thủ tục để thay đổi ngành nghề kinh doanh sang một lĩnh vực ngành nghề kinh doanh khác so với khi đăng ký kinh doanh.

Tuy nhiên, không phải công ty, doanh nghiệp nào cũng nắm rõ về hồ sơ, thủ tục, các bước để hoàn thành việc thay đổi ngành nghề kinh doanh một cách nhanh chóng, chính xác.

Chính vì thể, trong phạm vi bài viết ngày hôm nay của Luật Dân Việt sẽ cung cấp một số thông tin liên quan, quy định của pháp luật doanh nghiệp hiện hành về những giấy tờ cần chuẩn bị để hoàn tất hồ sơ thay đổi ngành nghề kinh doanh, các bước thực hiện việc thay đổi ngành nghề kinh doanh.

Đi kèm với đó là Mẫu thông báo thay đổi ngành nghề kinh doanh để bạn tham khảo và hướng dẫn bạn soạn một bản thông báo thay đổi ngành nghề kinh doanh cụ thể.

Hồ sơ thay đổi ngành nghề kinh doanh gồm những gì ?

– Khi nào cần lập hồ sơ thay đổi ngành nghề kinh doanh ?

Khi doanh nghiệp, công ty hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh có nhu cầu thay đổi ngành nghề kinh doanh, khác so với ngành nghề ghi trong Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

Thì doanh nghiệp, công ty đó phải có trách nhiệm thông báo về việc thay đổi ngành nghề kinh doanh này cho cơ quan có thẩm quyền trong việc hoàn tất thủ tục về đăng ký kinh doanh.

Điều này đã được quy định tại điểm a, khoản 1 điều 32 của Luật doanh nghiệp 2014

– Cũng theo quy định của pháp luật hiện hành về vấn đề này, thì hồ sơ để thay đổi ngành, nghề kinh doanh sẽ cần chuẩn bị các loại giấy tờ sau đây:

+ Đầu tiên là bạn cần có văn bản thông báo về việc thay đổi ngành nghề kinh doanh của công ty, doanh nghiệp của bạn

+ Tiếp đó, bạn cũng cần cung cấp quyết định với nội dung thay đổi ngành nghề kinh doanh của công ty, doanh nghiệp bạn muốn chuyển đổi.

+ Bên cạnh đó, bạn cũng cần chuẩn bị biên bản họp của công ty, doanh nghiệp của bạn trong phiên họp bàn bạc về nội dung thay đổi ngành nghề kinh doanh.

+ Trong hồ sơ để thay đổi từ ngành nghề kinh doanh hiện tại sang một ngành nghề kinh doanh khác thì bạn cũng cần bổ sung thêm bản gốc của Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của công ty, doanh nghiệp bạn có nhu cầu chuyển đổi.

+ Ngoài ra, bạn cũng cần cung cấp thêm những gấy tờ có liên quan khác (nếu ngành nghề kinh doanh mà bạn chọn để chuyển đổi sang thuộc trường hợp ngành nghề kinh doanh có điều kiện theo quy định của pháp luật doanh nghiệp hiện hành).

Mẫu thông báo thay đổi ngành nghề kinh doanh mới nhất

Bạn có thể tham khảo Mẫu thông báo thay đổi ngành nghề kinh doanh mới nhất sau đây: (Mẫu phụ lục II-1 Thông tư 02/2019/TT-BKHĐT)

TÊN DOANH NGHIỆP
——–
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
Số: ………….. … …, ngày… … tháng… … năm … …

THÔNG BÁO

Thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp

Kính gửi: Phòng Đăng ký kinh doanh tỉnh, thành phố ………

Tên doanh nghiệp (ghi bằng chữ in hoa): ………………………………..

Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế: …………………………………………….

Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (chỉ kê khai nếu không có mã số doanh nghiệp/mã số thuế): ………………………………………………………………..

Ngày cấp: ……/ …… / …….. Nơi cấp: ………………………………………

Doanh nghiệp đăng ký thay đổi trên cơ sở (chỉ kê khai trong trường hợp doanh nghiệp đăng ký thay đổi trên cơ sở tách doanh nghiệp hoặc sáp nhập doanh nghiệp, đánh dấu X vào ô thích hợp): 

– Đăng ký thay đổi trên cơ sở tách doanh nghiệp             □

– Đăng ký thay đổi trên cơ sở sáp nhập doanh nghiệp     □

Thông tin về doanh nghiệp bị sáp nhập (chỉ kê khai trong trường hợp doanh nghiệp đăng ký thay đổi trên cơ sở sáp nhập doanh nghiệp):

  1. a) Tên doanh nghiệp (ghi bằng chữ in hoa):…………………………….

Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế: …………………………………………….

Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (chỉ kê khai nếu không có mã số doanh nghiệp/mã số thuế):………………….

Ngày cấp: …../…../…….. Nơi cấp: ……………………………………………

  1. b) Tên doanh nghiệp(ghi bằng chữ in hoa):…………………………….

Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế: …………………………………………….

Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (chỉ kê khai nếu không có mã số doanh nghiệp/mã số thuế):

Ngày cấp: …../…../…….. Nơi cấp: ……………………………………………

Đề nghị Phòng Đăng ký kinh doanh thực hiện chấm dứt tồn tại đối với doanh nghiệp bị sáp nhập và các chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp bị sáp nhập.

Doanh nghiệp đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp/thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp như sau:

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NGÀNH, NGHỀ KINH DOANH

  1. Bổ sung ngành, nghề kinh doanh sau (kê khai trong trường hợp doanh nghiệp thông báo bổ sung ngành, nghề kinh doanh vào danh sách ngành, nghề kinh doanh đã đăng ký với cơ quan đăng ký kinh doanh):
STT Tên ngành, nghề kinh doanh được bổ sung Mã ngành Ghi chú
  1. Bỏ ngành, nghề kinh doanh sau(kê khai trong trường hợp doanh nghiệp thông báo bỏ ngành, nghề kinh doanh khỏi danh sách ngành, nghề kinh doanh đã đăng ký với cơ quan đăng ký kinh doanh):
STT Tên ngành, nghề kinh doanh được bỏ khỏi danh sách đã đăng ký Mã ngành Ghi chú
  1. Sửa đổi chi tiết ngành, nghề kinh doanh sau (kê khai trong trường hợp doanh nghiệp thông báo thay đổi nội dung chi tiết của ngành, nghề kinh doanh đã đăng ký với cơ quan đăng ký kinh doanh):
STT Tên ngành, nghề kinh doanh được sửa đổi chi tiết Mã ngành Ghi chú

□ Đề nghị Phòng Đăng ký kinh doanh cấp Giấy xác nhận thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp đối với các thông tin thay đổi nêu trên. (Đánh dấu X vào ô vuông nếu doanh nghiệp có nhu cầu được cấp Giấy xác nhận thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp).

Trường hợp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp hợp lệ, đề nghị Quý Phòng đăng công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

Doanh nghiệp cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác và trung thực của nội dung Thông báo này.

  NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
CỦA DOANH NGHIỆP
(Ký, ghi họ tên)

Hướng dẫn soạn thông báo thay đổi ngành nghề kinh doanh

Bạn có thể tải về Mẫu thông báo thay đổi ngành nghề kinh doanh mà chúng tôi cung cấp và điền đầy đủ thông tin theo như những mục đã gợi ý.

Download

Các bước thay đổi ngành nghề kinh doanh

– Cũng theo quy định của pháp luật hiện hành về đối tượng doanh nghiệp thì để thay đổi ngành nghề kinh doanh các công ty, doanh nghiệp cần phải tiến hành theo các bước cụ thể như sau:

+ Bước 1, đó là: Doanh nghiệp, công ty của bạn cần phải chuẩn bị các giấy tờ như đã nêu tại phần Hồ sơ thay đổi ngành nghề kinh doanh để hoàn tất hồ sơ cho đúng và đầy đủ theo pháp luật quy định.

+ Bước 2: Sau khi đã chuẩn bị đầy đủ các loại giấy tờ và hoàn tất được hồ sơ theo đúng quy định của pháp luật thì doanh nghiệp, công ty của bạn sẽ tiến hành việc nộp trực tiếp hồ sơ trên đến Phòng đăng ký kinh doanh (địa điểm trước đó công ty, doanh nghiệp của bạn đã làm thủ tục đăng ký kinh doanh)

Hoặc là doanh nghiệp. công ty có nhu cần thay đổi ngành nghề kinh doanh có thể thực hiện đăng ký trực tuyến với nội dung thay đổi ngành nghề kinh doanh trên hệ thống dữ liệu mạng điện tử tại Cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia.

+ Bước 3: Sau khi nhận được hồ sơ thay đổi ngành nghề kinh doanh của doanh nghiệp, công ty có nhu cầu đã nộp theo 2 hình thức trên thì Phòng đăng ký kinh doanh có trách nhiệm thẩm định về tính hợp lệ về mặt pháp lý của hồ sơ cũng như đưa ra hướng giải quyết đối với hồ sơ của doanh nghiệp, công ty mà bạn đã nộp.

+ Bước 4, bước cuối cùng cần thực hiện để thay đổi ngành nghề kinh doanh đó là

Doanh nghiệp, công ty thực hiện việc thay đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh sẽ đến trực tiếp Phòng đăng ký kinh doanh – nơi bạn tiến hành việc chuyển đổi để nhận lại kết quả giải quyết hồ sơ (cả hai hình thức nộp hồ sơ trực tiếp tại Phòng đăng ký kinh doanh và nộp online thông qua hệ thống Cổng thông tin điện tử đăng ký doanh nghiệp quốc gia)

– Thời gian để doanh nghiệp, công ty có nhu cầu tiến hành thay đổi ngành nghề kinh doanh làm thủ tục thông báo về việc bổ sung, chuyển đổi ngành nghề kinh doanh của mình là trong vòng 10 ngày làm việc tính từ thời điểm ngày có sự kiện thay đổi.

– Theo quy định của pháp luật doanh nghiệp hiện hành, trường hợp nếu doanh nghiệp, công ty có thay đổi ngành nghề kinh doanh so với ngành nghề đã đăng ký kinh doanh trước đó mà không thực hiện việc thông báo kịp thời thì sẽ bị xử phạt hành chính do đã vi phạm quy định của pháp luật về lĩnh vực kế hoạch và đầu tư.

Share:

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on pinterest
Pinterest
Share on linkedin
LinkedIn
Luật Dân Việt

Luật Dân Việt

Luôn đồng hành và hỗ trợ tư vấn pháp lý tới mọi người !

Tin mới

Bài viết liên quan