Hồ sơ thay đổi ngành nghề kinh doanh gồm những gì?

Theo quy định của Luật Doanh nghiệp 2014, các doanh nghiệp có quyền tự do kinh doanh những ngành nghề mà pháp luật không cấm và có quyền tự do bổ sung, thay đổi thêm hoặc bớt ngành nghề kinh doanh.

Hiện nay, nền kinh tế ngày càng phát triển, quá trình hội nhập được mở rộng. Để đáp ứng nhu cầu của khách hàng, đa dạng hóa ngành nghề kinh doanh thì một số doanh nghiệp đã làm thủ tục thay đổi ngành nghề kinh doanh sang một lĩnh vực khác.

Để nắm rõ hồ sơ thay đổi ngành nghề kinh doanh , thủ tục, các bước thay đổi nhanh chóng và chính xác nhất, Quý vị có thể tham khảo nội dung bài viết sau:

Thay đổi ngành nghề kinh doanh là gì?

Thay đổi ngành nghề kinh doanh là thủ tục hành chính mà doanh nghiệp tiến hành tại Sở kế hoạch đầu tư nhằm mục đích thêm hoặc bớt ngành nghề kinh doanh để phù hợp với nhu cầu phát triển.

Hồ sơ thay đổi ngành nghề kinh doanh gồm những gì?

Theo quy định của Luật Doanh nghiệp 2014, các doanh nghiệp có quyền tự do kinh doanh những ngành nghề mà pháp luật không cấm và có quyền tự do bổ sung, thay đổi thêm hoặc bớt ngành nghề kinh doanh

Để có bộ hồ sơ hoàn chỉnh nhất Luật Dân Việt xin phân tích rõ hơn về hồ sơ thay đổi ngành nghề kinh doanh  đối với từng loại hình công ty:

Đối với công ty TNHH 2 thành viên trở lên

– 1 thông báo thay đổi đăng ký kinh doanh

– 1 quyết định và bản sao biên bản họp hội đồng thành viên nêu rõ nội dung được thay đổi phải ghi rõ trong điều lệ công ty

– 1 bản sao của các tài liệu sau: giấy chứng nhận đăng ký thuế, giấy chứng nhận đầu tư, giấy cập nhật bổ sung thông tin đăng ký doanh nghiệp ( nếu được cấp giấy tờ nêu trên hoặc các giấy tờ khác có giá trị tương đương )

– 1 giấy ủy quyền (trong trường hợp ủy quyền cho cá nhân hoặc tổ chức khác thực hiện thủ tục thay đổi ngành nghề kinh doanh).

Đối với công ty cổ phần

– 1 thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh

– 1 quyết định và bản sao biên bản họp đại hội đồng cổ đông nêu rõ nội dung được thay đổi phải ghi rõ trong điều lệ công ty

– 1 bản sao của các tài liệu sau: giấy chứng nhận đăng ký thuế, giấy chứng nhận đầu tư, giấy cập nhật bổ sung thông tin đăng ký doanh ( nếu được cấp giấy tờ nêu trên hoặc các giấy tờ khác có giá trị tương đương)

– 1 giấy ủy quyền (trong trường hợp ủy quyền cho cá nhân hoặc tổ chức khác thực hiện thủ tục thay đổi ngành nghề kinh doanh).

Đối với công ty hợp danh

– 1 thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh.

– 1 quyết định và bản sao biên bản họp các thành viên hợp danh nêu rõ nội dung được thay đổi phải ghi rõ trong điều lệ công ty

– 1 bản sao của các tài liệu sau: giấy chứng nhận đăng ký thuế,  giấy chứng nhận đầu tư, giấy cập nhật bổ sung thông tin đăng ký doanh nghiệp ( nếu được cấp giấy tờ nêu trên hoặc các giấy tờ khác có giá trị tương đương )

– 1 giấy ủy quyền (trong trường hợp ủy quyền cho cá nhân hoặc tổ chức khác thực hiện thủ tục thay đổi ngành nghề kinh doanh).

Đối với công ty TNHH 1 thành viên

– 1 thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh.

– 1 quyết định của chủ sở hữu nêu rõ nội dung được thay đổi phải ghi rõ trong điều lệ công ty

– 1 bản sao của các tài liệu sau: giấy chứng nhận đăng ký thuế, giấy chứng nhận đầu tư, giấy cập nhật bổ sung thông tin đăng ký doanh nghiệp( nếu được cấp giấy tờ nêu trên hoặc các giấy tờ khác có giá trị tương đương )

– 1 giấy ủy quyền (trong trường hợp ủy quyền cho cá nhân hoặc tổ chức khác thực hiện thủ tục thay đổi ngành nghề kinh doanh)

Một số lưu ý trong hồ sơ thay đổi ngành nghề kinh doanh để đảm bảo thông tin trong thông báo phù hợp và đúng với quy định pháp luật:

+ Tên doanh nghiệp phải được viết in hoa

+ Nội dung trong thông báo thay đổi ngành nghề cụ thể bao gồm: có mã số thuế/mã số doanh nghiệp hoặc số của giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, ngành nghề đăng ký thay đổi hoặc bổ sung, có đầy đủ họ tên và  chữ ký của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.

Tham khảo: Thủ tục Thay đổi giấy phép kinh doanh

Nộp hồ sơ thay đổi ngành nghề kinh doanh ở đâu?

Hồ sơ sau khi soạn thảo xong hồ sơ gửi về cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia ( https://dangkykinhdoanh.gov.vn­ )

Trên Công thông tin đăng ký doanh nghiệp thông báo hồ sơ hợp lệ, doanh nghiệp dùng hồ sơ giấy (bản cứng) nộp tại phòng đăng ký kinh doanh của Sở kế hoạch  đầu tư nơi công ty đăng ký thành lập.

Trong trường hợp, vì lý do khoảng cách địa lý quá xa doanh nghiệp có thể gửi bản cứng qua đường bưu điện.

Danh mục mẫu hồ sơ thay đổi ngành nghề kinh doanh

– Thông báo thay đổi  nội dung đăng ký doanh nghiệp (Thông tư Số: 01/2021/TT-BKHĐT);

– Thông báo về việc bổ sung, cập nhật thông tin đăng ký doanh nghiệp theo mẫu Thông tư Số: 01/2021/TT-BKHĐT

– Giấy đề nghị bổ sung, cập nhật thông tin đăng ký doanh nghiệp quy định tại Phụ lục Thông tư Số: 01/2021/TT-BKHĐT

– Một số biểu mẫu khác với trường hợp cụ thể, Quý vị có thể liên hệ tới Luật Dân Việt để trao đổi thêm.

 

Share:

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on pinterest
Pinterest
Share on linkedin
LinkedIn
Luật Dân Việt

Luật Dân Việt

Luôn đồng hành và hỗ trợ tư vấn pháp lý tới mọi người !

Tin mới

Bài viết liên quan