Thành lập địa điểm kinh doanh khác tỉnh năm 2021 như thế nào?

Theo Nghị định 108/2018/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp thì địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp có thể ở ngoài địa chỉ đăng ký trụ sở chính.

Việc đặt địa điểm kinh doanh tại các tỉnh khác với nơi đặt trụ sở chính của doanh nghiệp giúp doanh nghiệp mở rộng được quy mô, thu hút được khách hàng.

Nhiều doanh nghiệp, công ty hiện nay để tăng cường khả năng cạnh tranh thì ngoài trụ sở chính thường lựa chọn đặt địa điểm kinh doanh tại các tỉnh thành khác nhau. Vậy thành lập địa điểm kinh doanh khác tỉnh như thế nào?

Địa điểm kinh doanh là gì?

Theo quy định tại Điều 45 Luật Doanh nghiệp thì địa điểm kinh doanh là nơi doanh nghiệp tiến hành một số hoạt động kinh doanh cụ thể.

Việc thành lập địa điểm kinh doanh phải được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật, có địa chỉ rõ ràng, cụ thể.

Khi đặt tên địa điểm kinh doanh cần lưu ý một số vấn đề như sau:

– Tên địa điểm kinh doanh viết bằng các chữ cái trong bảng chữ cái tiếng Việt, ngoài ra có thể sử dụng thêm các chữ như F, J, Z, W; có thể sử dụng thêm các chữ số và ký hiệu;

– Tên của địa điểm kinh doanh phải được viết hoặc gắn tại trụ sở nơi đặt địa điểm kinh doanh.

– Ngoài ra tên sử dụng để đặt cho địa điểm kinh doanh phải không được trùng hoặc gây nhầm lẫn đối với các tên của công ty, doanh nghiệp đã đặt trước đó.

Như vậy ngoài trụ sở chính thì công ty, doanh nghiệp có thể mở thêm địa điểm kinh doanh tại các tỉnh khác.

Quy định thành lập địa điểm kinh doanh khác tỉnh như thế nào?

Trước đây theo quy định tại Nghị Định Số: 01/2021/NĐ-CP Đăng Ký Doanh Nghiệp thì doanh nghiệp chỉ được thành lập địa điểm kinh doanh tại tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi mà doanh nghiệp đặt trụ sở chính hoặc nơi doanh nghiệp đặt chi nhánh.

Quy định này đã tạo ra nhiều rào cản cho doanh nghiệp khi muốn thành lập địa điểm  kinh doanh theo nhu cầu của doanh nghiệp.

Do đó Nghị định 108/2018/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp đã sửa đổi bổ sung như sau: địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp có thể ở ngoài địa chỉ đăng ký trụ sở chính. Theo đó thì doanh nghiệp có thể thành lập địa điểm kinh doanh trong cùng tỉnh hoặc khác tỉnh tùy theo nhu cầu của doanh nghiệp.

Quy định này đã giúp các doanh nghiệp có thể thành lập địa điểm kinh doanh khác tỉnh, tạo điều kiện thuận lợi cho việc mở rộng quy mô của doanh nghiệp.

Khác với việc thành lập chi nhánh, việc thành lập địa điểm kinh doanh có thủ tục khá gọn nhẹ, chỉ thực hiện các hoạt động do doanh nghiệp chỉ đạo, không có chức năng đại diện theo ủy quyền. Chính vì vậy việc thành lập địa điểm kinh doanh được nhiều doanh nghiệp ưu tiên lựa chọn khi muốn mở rộng quy mô doanh nghiệp.

Hồ sơ thành lập địa điểm kinh doanh khác tỉnh

Trước khi thành lập địa điểm kinh doanh trong thời hạn 10 ngày làm việc từ khi có quyết định lập địa điểm kinh doanh, thì doanh nghiệp phải gửi thông báo thành lập địa điểm kinh doanh đến Phòng đăng ký kinh doanh. Nội dung của thông báo gồm:

– Mã số doanh nghiệp;

– Thông tin về tên, địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp. Tên, địa chỉ của chi nhánh nếu địa điểm kinh doanh đặt tại tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi chi nhánh đặt trụ sở;

– Thông tin về tên và địa chỉ của địa điểm kinh doanh;

– Các thông tin về lĩnh vực hoạt động của địa điểm kinh doanh;

– Thông tin của người đứng đầu địa điểm kinh doanh như họ tên, nơi cư trú, số chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp theo quy định;

– Thông tin của người đại diện theo pháp luật như họ tên, chữ ký trường hợp địa điểm kinh doanh trực thuộc doanh nghiệp. Họ và tên, chữ ký của người đứng đầu chi nhánh trong trường hợp địa điểm kinh doanh trực thuộc chi nhánh.

Như vậy khi thành lập địa điểm kinh doanh khác tỉnh thì doanh nghiệp cần phải thực hiện thông báo cho phòng đăng ký kinh doanh theo quy định và thời hạn như trên.

Sau khi nhận được hồ sơ của doanh nghiệp thì Phòng đăng ký kinh doanh sẽ nhập thông tin vào trong hệ thống cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp để yêu cầu mã số địa điểm kinh doanh.

Trong thời gian là 03 ngày làm việc từ khi nhận được hồ sơ hợp lệ Phòng đăng ký kinh doanh cập nhật thông tin về địa điểm kinh doanh trong cơ sở dữ liệu quốc gia. Nếu doanh nghiệp có nhu cầu thì sẽ cấp giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh.

Xem thêm: Dịch Vụ Thành Lập Công Ty

Thủ tục thành lập địa điểm kinh doanh khác tỉnh

Có thể hiểu địa điểm kinh doanh là một địa điểm cố định được doanh nghiệp đăng ký với cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Tuy nhiên địa điểm kinh doanh lại không có quyền hạn tách bạch với trụ sở chính mà chỉ thực hiện các hoạt động mà doanh nghiệp giao cho.

Thủ tục thành lập địa điểm kinh doanh khác tỉnh được thực hiện như sau:

Bước 1: Doanh nghiệp chuẩn bị hồ sơ thành lập địa điểm kinh doanh

Trước khi thành lập địa điểm kinh doanh thì doanh nghiệp cần chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định như trên. Ngoài ra cần lưu ý về tên của địa điểm kinh doanh để đáp ứng theo đúng quy định của Luật Doanh nghiệp.

Bước 2: Gửi thông báo đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền

Trong thời gian là 10 ngày kể từ ngày quyết định thành lập địa điểm kinh doanh thì doanh nghiệp phải gửi thông báo đến Phòng đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đặt địa điểm kinh doanh.

Bước 3: Nhận kết quả

Sau khi nhận được thông báo về việc thành lập địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp thì cơ quan có thẩm quyền sẽ xem xét và giải quyết.

Trường hợp hồ sơ đáp ứng các điều kiện theo quy định thì Phòng đăng ký kinh doanh sẽ nhập thông tin vào cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp và cấp giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh nếu doanh nghiệp yêu cầu.

Trong trường hợp hồ sơ không hợp lệ thì cơ quan có thẩm quyền thông báo bằng văn bản yêu cầu sửa đổi, bổ sung.

Bài viết trên đã cung cấp các thông tin theo quy định của pháp luật về hồ sơ, thủ tục thành lập địa điểm kinh doanh khác tỉnh. Khi có thắc mắc cần hỗ trợ hãy liên hệ cho Luật Dân Việt theo số điện thoại  để được tư vấn nhanh chóng nhất.

 

Share:

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on pinterest
Pinterest
Share on linkedin
LinkedIn
Luật Dân Việt

Luật Dân Việt

Luôn đồng hành và hỗ trợ tư vấn pháp lý tới mọi người !

Tin mới

Bài viết liên quan