Mẫu Hợp Đồng Chuyển Nhượng Cổ Phần Mới Nhất

Mẫu Hợp Đồng Chuyển Nhượng Cổ Phần là tài liệu được nhiều khách hàng tìm kiếm khi công ty có sự thay đổi cổ đông công ty, cùng tham khảo bài viết sau đây của chúng tôi, khi có nhu cần cần mẫu hợp đồng chuyển nhượng cổ phần vui lòng liên hệ với chúng tôi,

Chuyển nhượng cổ phần là gì?

Chuyển nhượng cổ phần là việc cổ động hiện tại trong công ty muốn chuyển nhượng cổ phần của mình cho cổ đông khác có thể là cổ đông hiện hữu hoặc cổ đông bên ngoài để trở thành cổ đông mới của công ty, việc chuyển nhượng cổ phần phải tuân thủ theo quy định của Luật Doanh nghiệp và các văn bản liên quan.

Hồ sơ chuyển nhượng cổ phần gồm những gì?

Khi tiến hành thủ tục chuyển nhượng cổ phần giữa cổ đông cũ sang cổ đông mới, các bên cần tiến hành soạn thảo và ký kết hồ sơ chuyển nhượng cổ phần, để khách hàng tham khảo, chúng tôi sẽ hướng dẫn chi tiết hồ sơ bao gồm các tài liệu như sau:

– Biên bản họp của hội đồng cổ đông công ty liên quan đến chuyển nhượng cổ phần;

– Quyết định của chủ tịch hội đồng về việc chuyển nhượng cổ phần;

– Hợp đồng chuyển nhượng cổ phần giữa các cổ đông có nhu cầu chuyển nhượng;

– Biên bản hoàn tất chuyển nhượng cổ phần giữa các cổ động với mục đích chứng minh hai bên đã hoàn thành quyền và nghĩa vụ trong hợp đồng chuyển nhượng cổ phần;

– Danh sách cổ đông công ty mới sau khi chuyển nhượng;

– Thông báo lập sổ cổ đông mới sau khi hoàn tất việc chuyển nhượng;

– Giấy chứng nhận cổ phần cấp cho cổ đông mới sau khi nhận chuyển nhượng;

Có phải nộp hồ sơ chuyển nhượng cổ phần tới Sở kế hoạch đầu tư không?

Theo quy định tại nghị định 108/2018/NĐ-CP thì “Việc thông báo thay đổi thông tin của cổ đông sáng lập với Phòng Đăng ký kinh doanh chỉ thực hiện trong trường hợp cổ đông sáng lập chưa thanh toán hoặc chỉ thanh toán một phần số cổ phần đã đăng ký mua” do đó không cần đăng ký thay đổi thông tin cổ đông sáng lập trong trường hợp chuyển nhượng cổ phần.

Như vậy, theo quy định tại Nghị định 108/2018/NĐ-CP, các cổ đông chỉ cần thực hiện các thủ tục chuyển nhượng nội bộ công ty, không cần thực hiện thủ tục thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp tại Phòng đăng ký kinh doanh– Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Xem thêm:Mẫu giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mới nhất

Mẫu hợp đồng chuyển nhượng cổ phần mới nhất

Để có căn cứ xác định việc chuyển nhượng cổ phần giữa các bên là bên chuyển nhượng và bên nhận chuyển nhượng, hai bên cần ký hợp đồng chuyển nhượng cổ phần.

Để khách hàng tham khảo, chúng tôi sẽ cung cấp mẫu hợp đồng chuyển nhượng cổ phần mới nhất như sau:

 

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN MẶT TRỜI VIỆT

……………..

 Số:          /2020/HĐCN-CT

     

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

   Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

————o0o————-

 

 

HỢP ĐỒNG CHUYỂN NHƯỢNG CỔ PHẦN CỦA

CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN MẶT TRỜI VIỆT

– Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014

– Căn cứ Điều lệ Công ty;

– Căn cứ vào nhu cầu và khả năng thực tế của hai bên.

Hôm nay, ngày     tháng       năm 2020, tại trụ sở Công ty Cổ phần ở địa chỉ: Số 19 ngõ 71/11A phố Nguyễn Quý Đức, Phường Thanh Xuân Bắc, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Chúng tôi gồm:

BÊN CHUYỂN NHƯỢNG CỔ PHẦN (BÊN A)

Ông       :  NGUYỄN TRỌNG NINH

Sinh ngày: 21/06/1979         Dân tộc: Kinh      Quốc tịch: Việt Nam

Chứng minh nhân dân số: 012023246 do Công an thành phố Hà Nội cấp ngày 14/04/2012

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Tập thể Công ty Bắc Hà, Xã Vân Nội , Huyện Đông Anh Thành phố Hà Nội

Chỗ ở hiện tại: Số 70 Trần Quang Diệu, Phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội

BÊN NHẬN CHUYỂN NHƯỢNG CỔ PHẦN (BÊN B):

       :  NGÔ THỊ TUYẾT

Sinh ngày: 23/12/1986            Dân tộc: Kinh            Quốc tịch: Việt Nam

Căn cước công dân số: 027186000619 do Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư cấp ngày 03/11/2017

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Số 7 Ngách 158/111 Ngọc Hà, Phường Ngọc Hà, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội

Chỗ ở hiện tại: Số 7 Ngách 158/111 Ngọc Hà, Phường Ngọc Hà, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội

Sau khi bàn bạc, thỏa thuận hai bên cùng đi đến thống nhất ký kết Hợp đồng chuyển nhượng cổ phần tại Công ty với các điều khoản sau đây:

Điều 1: Nội dung hợp đồng:

Bên chuyển nhượng đồng ý chuyển nhượng một phần cổ phần tại công ty cho Bên nhận chuyển nhượng là: 40.000 cổ phần phổ thông, trị giá  400.000.000,VNĐ (Bốn trăm triệu đồng)

Điều 2: Giá cả và phương thức thanh toán:

Chuyển nhượng một lần ngay khi ký kết Hợp đồng này, Bên nhận chuyển nhượng thanh toán cho Bên chuyển nhượng theo đúng giá trị cổ phần đã nêu tại Điều 1 của Hợp đồng. Bên nhận chuyển nhượng chuyển khoản tiền và Bên chuyển nhượng trả lại Cổ phiếu của mình cho Công ty.

Ngay khi Hợp đồng chuyển nhượng này được ký kết Bên nhận chuyển nhượng phải tiến hành thủ tục theo quy định của pháp luật. Cổ phiếu của các cổ đông Công ty được cấp trước đây sẽ hết hiệu lực kể từ ngày Công ty được cấp Giấy chứng nhận đăng ký thay đổi mới. Cổ phiếu của các cổ đông mới sẽ được Công ty cấp mới theo quy định của Luật Doanh nghiệp .

Hình thức thanh toán: bằng chuyển khoản

Thời hạn thanh toán: thanh toán 1 lần ngay khi ký Hợp đồng này.

Điều 3: Điều khoản chung

Bên chuyển nhượng sẽ chấm dứt quyền và nghĩa vụ của mình theo phần vốn chuyển nhượng trong Công ty kể từ ngày ký Hợp đồng và thanh lý Hợp đồng này đồng thời không có thắc mắc gì về việc chuyển nhượng trong Công ty.

Bên nhận chuyển nhượng sẽ kế thừa quyền và nghĩa vụ của Bên chuyển nhượng trong Công ty kể ngày ký Hợp đồng Hợp đồng và thanh lý Hợp đồng này đồng thời không có thắc mắc gì về việc chuyển nhượng trong Công ty.

Điều 4: Luật áp dụng và giải quyết tranh chấp

4.1. Việc xây dựng, giải thích, hiệu lực và thực hiện Hợp đồng này được điều chỉnh bởi pháp luật Việt Nam.

4.2.  Mọi tranh chấp liên quan đến hay phát sinh từ Hợp đồng này sẽ được các bên giải quyết một cách thiện chí. Nếu các bên không thể giải quyết được thông qua hòa giải thiện chí, bất kì bên nào cũng có thể đưa tranh chấp ra giải quyết tại Tòa án có thẩm quyền của Việt Nam.

Những điều khoản phát sinh không được quy định tại hợp đồng này sẽ được giải quyết theo sự quy định của pháp luật hiện hành

Điều 5: Hiệu lực của hợp đồng

Hợp đồng có hiệu lực kể từ ngày ký.

Hợp đồng được lập thành 03 bản, có giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ một bản, một bản lưu tại Công ty.

BÊN CHUYỂN NHƯỢNG (BÊN A) BÊN NHẬN CHUYỂN NHƯỢNG (BÊN B)
 

 

NGUYỄN TRỌNG NINH

 

 

NGÔ THỊ TUYẾT

XÁC NHẬN CỦA NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN MẶT TRỜI VIỆT

Đã hoàn tất thủ tục chuyển nhượng

NGÔ THỊ HỒNG HẠNH

Mẫu biên bản thành lý hợp đồng chuyển nhượng cổ phần

Download (DOC, 50KB)

 

Share:

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on pinterest
Pinterest
Share on linkedin
LinkedIn
Luật Dân Việt

Luật Dân Việt

Luôn đồng hành và hỗ trợ tư vấn pháp lý tới mọi người !

Tin mới

Bài viết liên quan