Quyết định thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh

Thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh là trình tự, thủ tục mà chủ sở hữu, người đại diện ủy quyền của doanh nghiệp phải thực hiện tại cơ quan đăng ký doanh nơi mà doanh nghiệp đó có trụ sở chính trong trường hợp có sự thay đổi một số nội dung trong quá trình hoạt động kinh doanh.

Sau một khoảng thời gian thành lập và đi vào hoạt động, một doanh nghiệp ít nhiều cũng sẽ có một số thay đổi với mục đích đáp ứng nhu cầu kinh doanh của doanh nghiệp.

Vậy khi thực hiện quyết định thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh thì doanh nghiệp cần phải làm gì? Nội dung bài viết sau đây của Luật Dân Việt sẽ giúp quý vị hiểu rõ được vấn đề này.

Thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh là gì?

Thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh là trình tự, thủ tục mà chủ sở hữu, người đại diện ủy quyền của doanh nghiệp phải thực hiện tại cơ quan đăng ký doanh nơi mà doanh nghiệp đó có trụ sở chính trong trường hợp có sự thay đổi một số nội dung trong quá trình hoạt động kinh doanh.

Theo quy định tại Điều 29 của Luật Doanh nghiệp, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thể hiện 04 nội dung:

– Tên doanh nghiệp và mã số doanh nghiệp;

– Địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp;

– Thông tin người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp;

– Vốn điều lệ.

Tuy nhiên, việc đăng ký thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh tại cơ quan đăng ký kinh doanh không chỉ nằm trong 04 nội dung trên mà doanh nghiệp vẫn phải có trách nhiệm thông báo đối với các nội như sau:

– Thay đổi ngành nghề kinh doanh;

– Thay đổi vốn đầu tư của chủ doanh nghiệp tư nhân;

– Thay đổi người đại diện theo ủy quyền trong trường hợp chủ sở hữu Công ty TNHH một thành viên là tổ chức;

– Thay đổi người đại diện ủy quyền trong trường hợp cổ đông công ty cổ phần là tổ chức nước ngoài;

– Thay đổi thông tin người quản lý doanh nghiệp;

– Thay đổi thông tin người đăng ký thuế;

– Thay đổi cổ đông sáng lập công ty cổ phần và cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài, ngoại trừ thông tin này đã được công ty niêm yết.

Hồ sơ thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh

Như đã nêu ở trên, trong quá trình hoạt động doanh nghiệp có thể phát sinh nhiều nội dung thay đổi, sau đây Luật Dân Việt xin giới thiệu một số hồ sơ thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh phổ biến nhất hiện nay. Cụ thể như sau:

1/ Hồ sơ thay đổi tên doanh nghiệp:

– Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp (Phụ lục II-1, Thông tư Số: 01/2021/TT-BKHĐT);

– Quyết định về việc thay đổi tên doanh nghiệp của Hội đồng thành viên nếu là công ty TNHH hai thành viên trở lên; của chủ sở hữu nếu là công ty TNHH một thành viên; của thành viên hợp danh nếu là Công ty hợp danh; của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần;

– Bản sao hợp lệ biên bản hợp về việc thay đổi tên doanh nghiệp của Hội đồng thành viên hoặc các thành viên hợp danh hoặc đại hội đồng cổ đông;

– Trong trường hợp thực hiện thông qua tổ chức cung cấp dịch vụ pháp lý đăng ký thay đổi tên doanh nghiệp thì phải chuẩn bị văn bản ủy quyền hợp lệ.

2/ Hồ sơ thay đổi ngành, nghề kinh doanh

– Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp (Phụ lục II-1, Thông tư Số: 01/2021/TT-BKHĐT);

– Quyết định về việc thay đổi ngành, nghề kinh doanh của Hội đồng thành viên nếu là công ty TNHH hai thành viên trở lên; của chủ sở hữu nếu là công ty TNHH một thành viên; của thành viên hợp danh nếu là Công ty hợp danh; của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần;

– Bản sao hợp lệ biên bản hợp về việc thay đổi ngành, nghề kinh doanh của Hội đồng thành viên hoặc các thành viên hợp danh hoặc đại hội đồng cổ đông;

– Trong trường hợp thực hiện thông qua tổ chức cung cấp dịch vụ pháp lý đăng ký thay đổi tên doanh nghiệp thì phải chuẩn bị văn bản ủy quyền hợp lệ.

3/ Hồ sơ thay đổi con dấu của doanh nghiệp

– Thông báo về việc thay đổi mẫu con dấu/số lượng con dấu của doanh nghiệp (Phụ lục II-9, Thông tư Số: 01/2021/TT-BKHĐT);

Trường hợp doanh nghiệp được cấp giấy phép đầu tư, giấy chứng nhận đầu tư thì phải nộp kèm theo:

– Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đầu tư;

– Bản sao hợp lệ giấy chứng nhận đăng ký thuế;

Giấy đề nghị bổ sung, cập nhật thông tin đăng ký doanh nghiệp (Phụ lục II-18 Thông tư Số: 01/2021/TT-BKHĐT).

– Trong trường hợp thực hiện thông qua tổ chức cung cấp dịch vụ pháp lý đăng ký thay đổi tên công ty thì phải chuẩn bị văn bản ủy quyền hợp lệ.

Mẫu quyết định thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh

Luật Dân Việt xin cung cấp Mẫu Quyết định thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh để quý khách tham khảo và áp dụng trong thực tế trong quá trình hoạt động của mình.

Đặc biệt, trong mẫu quyết định này quý khách hàng cần lưu ý các nội dung như Nội dung thay đổi là gì? Thời gian bắt đầu thực hiện sự thay đổi này? Khi nào quyết định này có hiệu lực và những ai có trách nhiệm thực hiện?

Trong quá trình soạn thảo, nếu có bất kỳ vướng mắc nào hãy liên hệ với Luật Dân Việt để được hỗ trợ và giải đáp.

Share:

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on pinterest
Pinterest
Share on linkedin
LinkedIn
Luật Dân Việt

Luật Dân Việt

Luôn đồng hành và hỗ trợ tư vấn pháp lý tới mọi người !

Tin mới

Bài viết liên quan