Những cơ sở kinh doanh mua bán gas bắt buộc phải đáp ứng đủ các điều kiện về phòng cháy chữa cháy. Bởi gas là một loại khí khi cháy nổ sẽ gây ra thiệt hại vô cùng lớn chính vì vậy pháp luật đã quy định chặt chẽ vấn đề này với chủ thể có kinh doanh mua bán gas.

Gas là là một loại mặt hàng thiết yếu của đời sống xã hội. Các công ty kinh doanh mua bán gas cũng theo nhu cầu của đời sống xã hội  mà phát triển mạnh mẽ. Nhưng  mặt hàng này  mang tính chất đặc biệt và có mức độ nguy hiểm nhất định chính vì vậy pháp luật quy định chặt chẽ về kinh doanh mua bán gas.

Khí gas theo quy định của pháp luật

Khí được quy  định là khí dầu mỏ hoá lòng, khí thiên nhiên hoá lỏng và khí thiên nhiên nén.

– Khí dầu mỏ hóa lỏng là sản phẩm hydrocacbon có nguồn gốc dầu mỏ với thành phần chính là propan (công thức hóa học C3H8) hoặc butan (công thức hóa học C4H10) hoặc hỗn hợp của cả hai loại này, tên tiếng Anh: Liquefied Petroleum Gas (viết tắt là LPG); tại nhiệt độ, áp suất bình thường LPG ở thể khí và khí được nén đến một áp suất hoặc làm lạnh đến nhiệt độ nhất định LPG chuyển sang thể lỏng.

– Khí thiên nhiên hóa lỏng là sản phẩm hydrocacbon ở thể lỏng, có nguồn gốc từ khí tự nhiên với thành phần chủ yếu là Metan (công thức hóa học: CH4 tên tiếng Anh: Liquefied Natural Gas (viết tắt là LNG); tại nhiệt độ, áp suất bình thường LNG ở thể khí và khi được làm lạnh đến nhiệt độ nhất định LNG chuyển sang thể lỏng.

– Khí thiên nhiên nén là sản phẩm hydrocabon ở thể khí được nén ở áp suất cao (200 đến 250 bar), có nguồn gốc từ khí tự nhiên với thành phần chủ yếu là Metan (công thức hóa học: CH4 tên tiếng Anh: Compressed Natural Gas (viết tắt là CNG).

Điều kiện kinh doanh mua bán gas

Mua bán gas là một ngành nghề kinh doanh có điều kiện, khi đó thương nhân phải đáp ứng đủ các điều kiện kinh doanh gas như sau:

Thứ nhất: Là thương nhân được thành lập theo quy định của pháp luật

Thương nhân được thành lập theo các loại hình khác nhau, mỗi một loại hình theo những quy định khác nhau của pháp luật. Đã được thành lập ở đây thương nhân chứng minh quá giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh …

Thứ hai: Có bồn chứa khí hoặc hợp đồng thuê bồn chứa khí hoặc có chai LPG  hoặc hợp đồng thuê chai LPG.

Đây là điều kiện bắt buộc đối với thương nhân kinh doanh mua bán gas. Điều này thể hiện được thương nhân phải đó đủ năng lực về điều kiện vật chất để có thể thực hiện các hoạt động vật lý khi kinh doanh mua bán gas.

Thứ ba: Đáp ứng các điều kiện về phòng cháy chữa cháy theo quy định của pháp luật.

Những cơ sở kinh doanh mua bán gas bắt buộc phải đáp ứng đủ các điều kiện về phòng cháy chữa cháy. Bởi gas là một loại khí khi cháy nổ sẽ gây ra thiệt hại vô cùng lớn chính vì vậy pháp luật đã quy định chặt chẽ vấn đề này với chủ thể có kinh doanh mua bán gas.

Ngoài những điều kiện nói trên, trong một số trường hợp thương nhân phải đáp ứng thêm những điều kiện sau khi tham gia kinh doanh mua bán gas:

Thứ nhất: Có trạm cấp khí đáp ứng đủ các điều kiện về an toàn theo quy định của pháp luật đối với thương nhân kinh doanh mua bán khí qua đường ống ngoài

 Thứ hai: Có trạm cấp LNG hoặc nạp LNG vào phương tiện vận tải đáp ứng đủ các điều kiện về an toàn phòng cháy, chữa cháy theo quy định của pháp luật đối với những thương nhân kinh doanh mua bán LNG ngoài điều kiện.

Thứ ba: Phải có xe bồn CNG, trạm cấp CNG hoặc trạm nạp CNG vào phương tiện vận tải đáp ứng đủ các điều kiện về phòng cháy chữa cháy theo quy định của pháp luật đối với những thương nhân kinh doanh mua bán CNG khi đã là thương nhân theo quy định của pháp luật và điều kiện về phòng cháy chữa cháy.

Phần tiếp theo của bài viết Thành lập công ty mua bán gas  Công ty Luật Dân Việt sẽ cung cấp những thông tin về hồ sơ thành lập công ty mua bán gas.

Hồ sơ thành lập công ty mua bán gas

Hồ sơ thành lập công ty mua bán gas bao gồm:

– Giấy đề nghị cấp giấy chứng nhận đủ điều kiên thương nhân kinh doanh mua bán LPG/LNG/CNG theo mẫu của quy định pháp luật.

Như đã nói ở trên kinh doanh mua bán gas làm một ngành nghề kinh doanh có điều kiện, chủ thể phải làm các thủ tục pháp lý để được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh mặt hàng này. Sau khi được cấp giấy chứng nhận này thì chủ thể có yêu cầu mới được tham gia vào hoạt động mua bán nói trên.

– Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/hợp tác xã/hộ kinh doanh.

Đây là một trong những giấy tờ chứng minh chủ thể có yêu cầu đã được  thành lập hợp pháp theo quy định của pháp luật. Một trong những điều kiện của chủ thể tham gia vào hoạt động mua bán gas.

– Bản sao giấy chứng nhận kết quả kiểm định kỹ thật an toàn lao động bồn chứa.

Giấy tờ này chứng minh về điều kiện vật chất, năng lực thực tế của chủ thể có yêu cầu để thực hiện hoạt động kinh doanh mua bán gas.

– Tài liệu chứng minh đáp ứng các điều kiện về phòng cháy và chữa cháy.

Gas là  một mặt hàng đặc biệt có độ nguy hiểm cao trong cháy nổ, để được kinh doanh mua bán mặt hàng này chủ thể pháp đáp ứng được các điều kiện về phòng chống cháy nổ, chữa cháy và chứng minh được với cơ quan nhà nước khi đã đáp ứng đủ điều kiện. Điều kiện về phòng cháy và chữa cháy được pháp luật quy định chặt chẽ.

Trên đây là những giấy tờ tối thiểu nhất để thương nhân nộp hồ sơ được thành lập và kinh doanh mua bán gas. Nhưng tuỳ thuộc vào từng trường hợp khác nhau mà thương nhân phải đáp ứng những giấy tờ khác.

Xem thêm:

Thành lập công ty mua bán gas

Điều kiện kinh doanh gas mới nhất

Thủ tục thành lập công ty mua bán gas

Bước 1: Thành lập công ty

Công ty phải được thành lập theo quy định của pháp luật và tương ứng với mỗi loại hình thì hồ sơ thành lập công ty là khác nhau. Sau khi chuẩn bị hồ sơ hợp lý và đầy đủ theo quy định của pháp luật chủ thể có yêu cầu nộp đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Chủ thể có yêu cầu có hai phương pháp để thực hiện nộp hồ sơ thành lập công ty là nộp trực tiếp tại Phòng đăng ký kinh doanh thuộc Sở kế hoạch và đầu tư hoặc đăng ký online theo hướng dẫn của có quan có thẩm quyền.

Bước 2:  Xin giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh mua bán gas

Ở bước này chủ thể trải qua những giai đoạn sau:

– Chuẩn bị hồ sơ: Chủ thể có yêu cầu sẽ chuẩn bị hồ sơ theo đúng quy đinh và đã được phân tích ở phần trên

– Nộp hồ sơ: Sau  khi chuẩn bị hồ sơ đầy đủ, chủ thể có yêu cầu nộp hồ sơ tại cơ quan nhà nước có  thẩm quyền  hoặc qua mạng điện tử. Tại đây nếu hồ sơ của công ty chưa đầu đủ hoặc chưa hợp lệ cơ quan nhà nước  có văn bản yêu cầu công ty bồ sung.

Share:

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on pinterest
Pinterest
Share on linkedin
LinkedIn
Luật Dân Việt

Luật Dân Việt

Luôn đồng hành và hỗ trợ tư vấn pháp lý tới mọi người !

Tin mới

Bài viết liên quan