Thời gian thành lập doanh nghiệp

Trường hợp xét thấy hồ sơ chưa hợp lệ hoặc tên doanh nghiệp được yêu cầu đăng ký không đúng theo quy định pháp luật về doanh nghiệp, Phòng đăng ký kinh doanh cần phải thông báo cho doanh nghiệp ghi rõ nội dung cần sửa đổi, bổ sung bằng văn bản kèm theo.

Thời gian thành lập doanh nghiệp được hiểu là khoảng thời gian tính từ khi doanh nghiệp nộp đầy đủ hồ sơ cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho đến khi được nhận Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Thời gian này sẽ phụ thuộc vào sự chuẩn bị các giấy tờ hoặc yêu cầu của khách hàng.

Trong phạm vi bài viết này, Luật Dân Việt sẽ tư vấn về quy trình hỗ trợ doanh nghiệp khi thành lập doanh nghiệp qua bài viết về thời gian thành lập doanh nghiệp để nắm rõ hơn.

Thời gian chuẩn bị thông tin, tài liệu cho thành lập doanh nghiệp

Giai đoạn chuẩn bị các thông tin và tài liệu giấy tờ cho thành lập doanh nghiệp được xem là bước đầu tiên cho quá trình chuẩn bị thành lập doanh nghiệp, thời gian sẽ được giao động trong khoảng từ 01 đến 02 ngày tùy thuộc vào vấn đề cung cấp thông tin của khách hàng là nhanh hay chậm.

Khi thành lập doanh nghiệp, khách hàng cần chuẩn bị các thông tin, tài liệu bao gồm:

+ Chuẩn bị các giấy tờ cá nhân của các thành viên, các cổ đông và người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp, gồm có: Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân hoặc Hộ chiếu còn giá trị sử dụng (Bản sao có công chứng hoặc chứng thực);

+ Chuẩn bị địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp để đăng ký hoạt động;

+ Chuẩn bị về vốn điều lệ theo quy định để thành lập doanh nghiệp. Do đó, các thành viên/cổ đông công ty trước khi quyết định cần sự tính toán và bàn bạc kĩ lưỡng về số vốn chi phí cần đầu tư cho công ty;

+ Doanh nghiệp cần có sự tham khảo thêm về ngành nghề kinh doanh để qua đó đánh giá, xem xét doanh nghiệp có thể hoạt động được hay không;

+ Doanh nghiệp tìm hiểu các quy định về thuế, trách nhiệm của các thành viên khi thành lập doanh nghiệp.

Như vậy, khi thành lập doanh nghiệp sự chuẩn bị về các thông tin, tìm hiểu các quy định pháp luật, nắm rõ các tài liệu giấy tờ được xem là sự thành công đầu tiên mà các doanh nghiệp cần lưu ý.

Thời gian soạn hồ sơ thành lập doanh nghiệp

Sau khi đã nắm được các thông tin, tài liệu cơ bản như trên thì giai đoạn chuẩn bị hồ sơ cũng là bước rất quan trọng. Thời gian soạn thảo hồ sơ được tính kể từ khi nhận được đầy đủ thông tin mà khách hàng đã cung cấp cho Luật Dân Việt cho đến khi hoàn thành hồ sơ trong khoảng thời gian 01 ngày.

Tuy nhiên, thời gian này có thể bị kéo dài lâu hơn đối với trường hợp đó là những hồ sơ có tính chất phức tạp, có nhiều thành viên/cổ đông công ty,…

Thời gian nộp hồ sơ và thẩm định hồ sơ tại cơ quan đăng ký

Thời gian nộp hồ sơ đăng ký thành lập theo quy định cụ thể tại Điều 27 Luật doanh nghiệp năm 2014: Cơ quan đăng ký kinh doanh có trách nhiệm kiểm tra, xem xét tính hợp lệ của hồ sơ đăng ký doanh nghiệp trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày cơ quan nhận được đầy đủ hồ sơ theo quy định.

Trường hợp xét thấy hồ sơ chưa hợp lệ hoặc tên doanh nghiệp được yêu cầu đăng ký không đúng theo quy định pháp luật về doanh nghiệp, Phòng đăng ký kinh doanh cần phải thông báo cho doanh nghiệp ghi rõ nội dung cần sửa đổi, bổ sung bằng văn bản kèm theo.

Trên thực tế hiện nay, thời gian thành lập doanh nghiệp cụ thể về thời gian nộp hồ sơ và thẩm định hồ sơ tại cơ quan đăng ký có thể bị kéo dài hơn thời gian 03 ngày, dao động trong khoảng thời gian từ 3-5 ngày làm việc.

Thời gian nhận giấy đăng ký kinh doanh

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh được cấp khi có đáp ứng đầy đủ các điều kiện theo quy định tại Điều 28 Luật doanh nghiệp năm 2014, cụ thể:

+ Có ngành, nghề đăng ký kinh doanh không bị cấm đầu tư kinh doanh theo quy định;

+ Tên của doanh nghiệp được đặt theo đúng quy định;

+ Có hồ sơ đăng ký doanh nghiệp đầy đủ, hợp lệ;

+ Doanh nghiệp đã thực hiện nộp đủ lệ phí đăng ký doanh nghiệp theo quy định pháp luật về phí và lệ phí (theo hướng dẫn Điều 32 Nghị Định Số: 01/2021/NĐ-CP Đăng Ký Doanh Nghiệp);

Thời gian nhận Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp được cấp sau khi đã trải qua giai đoạn xem xét, thẩm định hồ sơ và được quy định cấp trong thời gian 03 ngày làm việc tính từ ngày cơ quan nhà nước nhận hồ sơ hợp lệ.

Thời gian khắc dấu, công bố mẫu dấu

Sau khi doanh nghiệp nhận được Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, cần thực hiện thủ tục Công bố thông tin trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp theo các trình tự, thủ tục quy định và phải đóng phí. Nội dung công bố Quý khách hàng có thể tham khảo tại Điều 33 Luật doanh nghiệp năm 2014.

Thời hạn công báo công khai các thông tin về doanh nghiệp theo quy định là trong vòng 30 ngày kể từ ngày được công khai. Đồng thời, doanh nghiệp sẽ thực hiện công việc khắc dấu và công bố mẫu dấu trên cổng thông tin.

Thời gian để thực hiện các công việc này dao động từ 1-3 ngày làm việc.

Như vậy, tổng thời gian thành lập doanh nghiệp theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp được tính trong khoảng từ 5-7 ngày làm việc tính kể từ ngày doanh nghiệp nộp hồ sơ đầy đủ cho cơ quan đăng ký kinh doanh. Trường hợp khách hàng muốn được hỗ trợ để rút ngắn lại khoảng thời gian này, chúng tôi có thể hỗ trợ thực hiện nhưng doanh nghiệp sẽ mất thêm một khoản chi phí cho việc làm nhanh thủ tục này.

Share:

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on pinterest
Pinterest
Share on linkedin
LinkedIn
Luật Dân Việt

Luật Dân Việt

Luôn đồng hành và hỗ trợ tư vấn pháp lý tới mọi người !

Tin mới

Bài viết liên quan