Thủ tục Đăng ký giảm trừ gia cảnh 2021?

Muốn được giảm trừ gia cảnh cho bản thân khi nộp thuế thu nhập cá nhân thì cá nhân đó phải chuẩn bị hồ sơ đăng ký giảm trừ và thực hiện theo đúng thủ tục pháp luật quy định.

Hầu hết các cá nhân khi thực hiện nghĩa vụ nộp thuế đều muốn được giảm mức thuế phải nộp xuống tối đa, trong đó đăng ký người phụ thuộc để được giảm trừ gia cảnh.

Luật Dân Việt sẽ hướng dẫn về thủ tục đăng ký giảm trừ gia cảnh trong bài viết dưới đây để các chủ thể nắm được khi thực hiện.

Hồ sơ đăng ký giảm trừ gia cảnh gồm những gi?

Theo quy định của Luật thuế thu nhập cá nhân thì sau khi đăng ký giảm trừ gia cảnh thì các cá nhân phải nộp hồ sơ chứng minh bao gồm bản sao giấy tờ nhân thân (Giấy khai sinh, Chứng minh nhân dân, Căn cước công dân) và các giấy tờ theo từng đối tượng như sau:

– Đối với người phụ thuộc là con:

+ Bản sao Giấy xác nhận khuyết tật đối với trường hợp con từ đủ 18 tuổi trở lên bị khuyết tật hoặc không có khả năng lao động;

+ Bản sao Thẻ sinh viên hoặc bản khai có xác nhận của trường hoặc các giấy tờ khác chứng minh đang theo học tại các trường đại học, cao đẳng, trung cấp, trung học phổ thông hoặc học nghề khi con đang theo học tại bậc học đó;

+ Bản sao Quyết định công nhận việc nuôi con nuôi, Quyết định công nhận việc nhận, cha, mẹ, con trong trường hợp con là con nuôi, con ngoài giá thú hoặc con riêng.

– Đối với người phụ thuộc là vợ hoặc chồng:

+ Bản sao sổ hộ khẩu hoặc bản chụp giấy chứng nhận kết hôn để chứng minh quan hệ hôn nhân;

+ Bản sao Giấy chứng nhận khuyết tật trong trường hợp vợ hoặc chồng là người khuyết tật hoặc không có khả năng lao động; bản sao hồ sơ bệnh án trong trường hợp vợ hoặc chồng không có khả năng lao động như bệnh AIDS, ung thư,…

– Đối với người phụ thuộc là cha mẹ đẻ, cha mẹ chồng, cha mẹ vợ, cha mẹ nuôi, mẹ kế, cha dượng:

+ Bản sao Sổ hộ khẩu, Giấy khai sinh, Quyết định công nhận việc nhận cha, mẹ, con để chứng minh quan hệ cha, mẹ, con.

+ Bản sao Giấy chứng nhận khuyết tật trong trường hợp cha me bị khuyết tật hoặc không có khả năng lao động, hồ sơ bệnh án trong trường hợp mắc bệnh dẫn đến không có khả năng lao động.

– Các đối tượng phục thuộc khác phải có giấy tờ xác nhận trách nhiệm nuôi dưỡng theo quy định.

Thời hạn đăng ký giảm trừ gia cảnh

Việc nộp hồ sơ đăng ký giảm trừ gia cảnh sẽ được thực hiện sau khi cá nhân đã có đăng ký người phụ thuộc với cơ quan quản lý thuế trong thời hạn 03 tháng kể từ ngày nộp tờ khai đăng ký người phụ thuộc.

Trong trường hợp người nộp thuế tự thực hiện đăng ký giảm trừ gia cảnh thì sẽ không giới hạn thời hạn nộp hồ sơ đăng ký giảm trừ gia cảnh nhưng phải đảm bảo nộp hồ sơ trong thời hạn quyết toán thuế để được giảm trừ cho năm tính thuế đó.

Hiện nay, thời hạn cuối cùng để cá nhân thực hiện quyết toán thuế là ngày 31/3 của nằm liền kề năm tài chính đó.

Trường hợp người nộp thuế ủy quyền quyết toán thuế thu nhập cá nhân cho cơ quan, đơn vị chi trả thu nhập thì cơ quan, đơn vị đó phải đăng ký thuế cho người phụ thuộc, nộp hồ sơ đăng ký giảm trừ gia cảnh chậm nhất là trước thời điểm quyết toán thuế thu nhập cá nhân hằng năm 10 ngày làm việc.

Lưu ý, đối với trường hợp đăng ký giảm trừ gia cảnh đối với người phụ thuộc thuộc nhóm đối tượng khác (anh chị em ruột, ông bà, cô, dì,….) thì thời hạn đăng ký giảm trừ gia cảnh chậm nhất là ngày 31/12 của năm đó.

Nếu người nộp thuế đăng ký quá thời hạn nêu trên thì không được giảm trừ gia cảnh đối với người phụ thuộc đó cho năm tính thuế đó.

Đăng ký giảm trừ gia cảnh ở đâu?

Theo quy định tại Thông tư 111/2013/TT – BTC thì địa điểm nộp hồ sơ chứng minh người phụ thuộc là cơ quan thuế nơi người nộp thuế nộp bản đăng ký người phụ thuộc.

Cơ quan, tổ chức chi trả thu nhập từ tiền lương, tiền công có trách nhiệm lưu giữ hồ sơ chứng minh người phụ thuộc nêu trên và xuất trình khi cơ quan thuế, bộ phận thanh tra thực hiện thanh tra, kiểm tra thuế theo kế hoạch và đột suất.

Ngoài ra, người nộp thuế có thể thực hiện thủ tục đăng ký giảm trừ gia cảnh tại chính cơ quan, đơn vị đang thực hiện chi trả thu nhập để cơ quan đại diện nộp hồ sơ cho cơ quan thuế theo quy định.

Xem thêm:

Ai được giảm trừ gia cảnh? Mức giảm trừ gia cảnh 2021?

Đăng ký thành lập doanh nghiệp công ty TNHH 1 TV

Thủ tục đăng ký giảm trừ gia cảnh

Trường hợp 1: Người nộp thuế đăng ký giảm trừ gia cảnh với cơ quan thuế.

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ đăng ký:

– Tờ khai đăng ký người phụ thuộc theo mẫu 20 – ĐKT – TCT ban hành kèm theo Thông tư 95/2016/TT – BTC.

– Bản sao không cần công chứng, chứng thực một trong các giấy tờ nhân thân của người phụ thuộc như: Giấy khai sinh, Chứng minh nhân dân, Căn cước công dân.

Bước 2: Nộp hồ sơ đăng ký người phụ thuộc cho cơ quan thuế.

Bước 3: Nộp hồ sơ chứng minh người phụ thuộc.

Người nộp hồ sơ chứng minh người phụ thuộc bao gồm các giấy tờ ở phần trên trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày đăng ký người phụ thuộc với cơ quan thuế.

Trường hợp 2: Người nộp thuế đăng ký giảm trừ gia cảnh thông qua cơ quan, đơn vị chi trả thu nhập.

Bước 1: Người nộp thuế chuẩn bị hồ sơ đăng ký giảm người phụ thuộc gửi cho cơ quan, tổ chức bao gồm:

– Văn bản ủy quyền;

– Giấy tờ nhân thân của người phụ thuộc như Giấy khai sinh, Chứng minh nhân dân, Căn cước công dân (bản sao);

– Tờ khai đăng ký người phụ thuộc theo mẫu 20 – ĐKT – TH –TCT ban hành kèm theo Thông tư 95/2016/TT – BTC.

Và hồ sơ chứng minh người phụ thuộc bao gồm các giấy tờ nêu ở phần trên.

Bước 2: Doanh nghiệp nộp hồ sơ đăng ký giảm trừ gia cảnh cho cơ quan quản lý thuế theo quy định.

Share:

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on pinterest
Pinterest
Share on linkedin
LinkedIn
Luật Dân Việt

Luật Dân Việt

Luôn đồng hành và hỗ trợ tư vấn pháp lý tới mọi người !

Tin mới

Bài viết liên quan