Thủ tục tăng vốn điều lệ công ty cổ phần năm 2021

Ở nước ta hiện nay đang tồn tại rất nhiều loại hình doanh nghiệp khác nhau như: doanh nghiệp tư nhân, công ty hợp danh, công ty TNHH một thành viên, công ty cổ phần,… và mỗi loại hình doanh nghiệp sẽ mang những đặc điểm khác nhau.

Trong phạm vi bài viết này, chúng tôi sẽ cung cấp các thông tin liên quan hữu ích đến loại hình doanh nghiệp là công ty cổ phần về phần vốn điều lệ công ty và hướng dẫn thủ tục khi có sự thay đổi vốn điều lệ công ty.

Vốn điều lệ công ty cổ phần là gì?

Theo quy định tại Khoản 1, Điều 111 Luật doanh nghiệp 2014 có nêu: Vốn điều lệ công ty cổ phần được hiểu là tổng giá trị các mệnh giá cổ phần đã bán các loại. Vốn điều lệ của công ty cổ phần tại thời điểm mà doanh nghiệp đăng ký thành lập là tổng giá trị mệnh giá cổ phần các loại đã được đăng ký mua và được ghi nhận trong điều lệ công ty.

Như vậy, vốn điều lệ của công ty cổ phần tại thời điểm đăng ký sẽ là vốn điều lệ của công ty khi mà các cổ đông trong công ty góp đủ vốn theo thời hạn góp vốn đã được quy định.

Trong quá trình hoạt động kinh doanh của công ty, vốn điều lệ của công ty cổ phần có thể được thay đổi. Nghĩa là công ty có thể tăng hoặc giảm vốn điều lệ tùy thuộc vào sự phát triển của công ty. Trường hợp nếu có sự thay đổi vốn điều lệ, công ty cần thực hiện thủ tục thay đổi vốn điều lệ và thông báo lên cơ quan nhà nước là Sở kế hoạch và đầu tư.

Hình thức tăng vốn điều lệ công ty cổ phần như thế nào?

Hiện nay, hình thức tăng vốn điều lệ công ty cổ phần có thể được thực hiện bằng hình thức sau đây: quy định tại điều 122 Luật doanh nghiệp hiện hành 2014, công ty cổ phần có thể tăng vốn điều lệ bằng cách chào bán cổ phẩn. Chào bán cổ phần là việc công ty tăng thêm số lượng cổ phần được quyền chào bán và bán các cổ phần đó trong quá trình hoạt động của doanh nghiệp để tăng vốn điều lệ công ty.

Các hình thức chào bán cổ phần bao gồm:

+ Chào bán cho các cổ đông hiện hữu là trường hợp doanh nghiệp tăng thêm số lượng cổ phần mà được quyền chào bán và thực hiện bán toàn bộ số cổ phần đó cho tất cả cổ đông theo tỷ lệ cổ phần đang hiện có tại doanh nghiệp.

+ Chào bán cổ phần ra công chúng: Khi thực hiện hình thức chào bán cổ phần ra công chúng, chào bán cổ phần của công ty cổ phần niêm yết và đại chúng sẽ thực hiện theo các quy định của pháp luật về chứng khoán hiện hành.

+ Chào bán cổ phần riêng lẻ. Việc chào bán cổ phần riêng lẻ mà không phải là công ty cổ phần đại chúng được quy định như sau: trong thời gian 05 ngày làm việc kể từ ngày ra quyết định chào bán, doanh nghiệp phải tiến hành thông báo với cơ quan đăng ký kinh doanh, kèm theo các tài liệu: Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, phương án chào bán cổ phẩn (Quý độc giả có thể xem thêm cụ thể chi tiết quy định về hình thức này tại Điều 123 Luật doanh nghiệp 2014).

Doanh nghiệp thực hiện thay đổi vốn điều lệ với cơ quan nhà nước trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày hoàn thành đợt bán cổ phần.

Hồ sơ tăng vốn điều lệ công ty cổ phần

Theo quy định tại điều 44, nghị định 78/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật doanh nghiệp 2014, khi doanh nghiệp muốn tăng vốn điều lệ công ty cổ phẩn cần thực hiện thủ tục thay đổi vốn điều lệ doanh nghiệp.

Thành phần hồ sơ tăng vốn điều lệ công ty cổ phần bao gồm những giấy tờ sau:

+ 01 bản thông báo thay đổi đăng ký kinh doanh (mẫu thông báo quy định tại Phụ lục II-1, Thông tư 02/2019/TT-BKHDT);

+ Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp của Đại hội đồng cổ đông;

+ Văn bản của Sở kế hoạch và Đầu tư về việc chấp thuận, góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài nếu thuộc trường hợp quy định tại Khoản 1, điều 26 Luật Đầu tư;

+ Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp của HĐQT doanh nghiệp về việc tăng vốn điều lệ công ty sau khi kết thúc mỗi đợt thực hiện chào bán cổ phần;

+ Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp của Đại hội đồng cổ đông ghi nhận việc phát hành cổ phần chào bán để tăng vốn điều lệ công ty (trong đó nêu rõ số lượng cổ phần đã được chào bán và giao lại cho HĐQT thực hiện thủ tục đăng ký vốn điều lệ sau khi kết thúc mỗi đợt chào bán cổ phần).

Như vậy, khi có sự thay đổi về tăng vốn điều lệ công ty cổ phần, doanh nghiệp cần chuẩn bị 01 bộ hồ sơ nêu trên để thực hiện thủ tục thông báo thay đổi tại cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền.

Xem thêm:

Thủ tục giải thể doanh nghiệp

Thủ tục sử dụng hóa đơn điện tử công ty hợp danh

Các bước tăng vốn điều lệ công ty cổ phần

Doanh nghiệp khi có nhu cầu thay đổi tăng vốn điều lệ công ty cổ phần, cần thực hiện theo các bước thủ tục sau:

Bước 01. Thực hiện đăng ký thay đổi vốn điều lệ công ty cổ phần

+ Doanh nghiệp cần chuẩn bị đầy đủ thành phần hồ sơ tăng vốn điều lệ công ty cổ phần như đã nêu ở phần trên nộp tại Phòng đăng ký kinh doanh của Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính.

+ Trong vòng thời gian từ 03 đến 05 ngày làm việc, cơ quan tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm xem xét tính chất pháp lý của hồ sơ, nếu xét thấy hồ sơ đầy đủ hợp lệ theo quy định sẽ trao Giấy biên nhận cho doanh nghiệp. Trường hợp từ chối thay đổi phải trả lời bằng văn bản cho doanh nghiệp.

+ Khi hoàn tất thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh, kể từ ngày 01/07/2015 doanh nghiệp sẽ được nhận 02 loại giấy tờ sau: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và Giấy xác nhận về việc thay đổi thông tin đăng ký doanh nghiệp .

Bước 02. Tiến hành Công bố thông tin thay đổi tăng vốn điều lệ công ty lên Cổng thông tin doanh nghiệp quốc gia

Trong vòng thời gian 30 ngày kể từ ngày thực hiện việc thay đổi tăng vốn điều lệ, doanh nghiệp phải tiến hành công bố thông tin thay đổi trên Cổng thông tin doanh nghiệp quốc gia.

Sau khi doanh nghiệp thực hiện thành công thủ tục này, Phòng đăng ký kinh doanh của Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh sẽ cấp cho doanh nghiệp giấy biên nhận công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp.

Bước 03. Thực hiện kê khai mẫu số 08, Tờ khai thuế môn bài và nộp bổ sung thuế môn bài khi tăng vốn điều lệ

Trường hợp việc thay đổi điều chỉnh tăng vốn điều lệ của doanh nghiệp làm tăng mức thuế môn bài doanh nghiệp phải nộp thì doanh nghiệp cần thực hiện thủ tục sau đây:

+ Thực hiện kê khai và nộp mẫu số 08;

+ Nộp tờ khai thuế môn bài bổ sung;

+ Theo quy định pháp luật trường hợp người nộp thuế khi có sự thay đổi các yếu tố liên quan đến căn cứ tính thuế làm thay đổi số thuế môn bài phải nộp của năm tiếp theo thì phải tiến hành nộp hồ sơ khai thuế môn bài cho năm tiếp theo, thời hạn khai thuế chậm nhất là vào ngày 31/12 của năm có sự thay đổi đó.

Lưu ý:

Theo quy định pháp luật hiện hành về doanh nghiệp, kể từ ngày 01/07/2015, khi doanh nghiệp thực hiện thay đổi bất cứ nội dung nào trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thì trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp sẽ chỉ được ghi nhận 04 nội dung như sau: Tên công ty, địa chỉ trụ sở, Vốn điều lệ, người đại diện theo pháp luật.

Các nội dung khác còn lại như: ngành nghề kinh doanh, người đại diện theo ủy quyền, cổ đông sáng lập, cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài, thông tin đăng ký thuế, thông tin về người quản lý doanh nghiệp sẽ được ghi nhận trên Giấy xác nhận về việc thay đổi thông tin đăng ký doanh nghiệp.

Share:

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on pinterest
Pinterest
Share on linkedin
LinkedIn
Luật Dân Việt

Luật Dân Việt

Luôn đồng hành và hỗ trợ tư vấn pháp lý tới mọi người !

Tin mới

Bài viết liên quan