Thủ Tục Thay Đổi Ngành Nghề Kinh Doanh Như Thế Nào?

Theo quá trình phát triển của công ty hoặc là công ty phải thay đổi bổ sung cá ngành nghề mới theo nhu cầu thị trường và định hướng công ty hoặc là pháp luật thay đổi, đòi hỏi doanh nghiệp phải cập nhật lại ngành nghề kinh doanh cho đúng với quy định hiện hành.

Bước sang nền kinh tế thị trường, pháp luật về doanh nghiệp cũng có những thay đổi đắng kể để các doanh nghiệp có thể dễ dàng đăng ký và hoạt động hơn. Thay vì các quy định chỉ được phép kinh doanh các ngành nghề nhất định thì pháp luật đã quy định doanh nghiệp có thể đăng ký kinh doanh các ngành nghề mà pháp luật không cấm.

Theo quá trình phát triển của công ty, hoặc là công ty phải thay đổi bổ sung ngành nghề kinh doanh mới theo nhu cầu thị trường và định hướng công ty; hoặc là pháp luật thay đổi, đòi hỏi doanh nghiệp phải cập nhật lại ngành nghề kinh doanh cho đúng với quy định hiện hành… mà việc thay đổi ngành nghề kinh doanh là việc được nhiều cdoanh nghiệp quan tâm và thực hiện. Vậy quy trình, thủ tục thay đổi ngành nghề kinh doanh ra sao ?

Ngành nghề kinh doanh cần bổ sung, thay đổi theo nhu cầu của công ty

Bước đầu tiên khi muốn thay đổi ngành nghề kinh doanh của công ty, trước hết là việc công ty phải hoạch định, đề xuất xem hiện tại ngành nghề nào mà công ty cảm thấy không phù hợp với doanh nghiệp, ngành nghề nào nên bỏ, ngành nghề nào là cần thiết bổ sung để công ty tiến hành làm thủ tục thay đổi nhanh nhất.

Quyết định 27/2018 quy định về bảng mã ngành nghề kinh doanh là cơ sở quan trọng cho việc doanh nghiệp lựa chọn các ngành nghề mà công ty thấy có nhu cầu bổ sung cho quá trình hoạt động. Đồng thời Theo phụ lục 4 Luật số 03/2016/QH14 sửa đổi, bổ sung Điều 6 và Phụ lục 4 về Danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện của Luật đầu tư, nếu doanh nghiệp muốn đăng ký kinh doanh một trong các ngành nghề kinh doanh có điều kiện, bắt buộc phải đáp ứng đầy đủ các quy định điều kiện để có thể đăng ký ngành nghề kinh doanh đó.

Nếu khách hàng vẫn chưa xác định rõ các ngành nghề kinh doanh cần thêm hay sửa đổi để đăng ký do rào cản pháp lý, vui lòng liên hệ trực tiếp tới Luật Dân Việt để chúng tôi tư vấn và đưa ra cho quý khách những ngành nghề kinh doanh phù hợp nhất với kế hoạch hoạt động.

Soạn hồ sơ thay đổi ngành nghề kinh doanh công ty

Khi đã lựa chọn được các ngành nghề kinh doanh sẽ thay đổi, bổ sung, doanh nghiệp sẽ soạn thảo hồ sơ thay đổi, đây là cơ sở quan trọng để thực hiện việc thay đổi ngành nghề kinh doanh do Cơ quan nhà nước sẽ căn cứ chủ yếu vào hồ sơ thay đổi này để thực hiện việc thay đổi ngành nghề cho khách hàng.

Tùy vào từng loại hình công ty mà bộ hồ sơ thay đổi ngành nghề kinh doanh cũng khác nhau, cụ thể:

– Hồ sơ Thay đổi ngành nghề kinh doanh Công ty TNHH 1 thành viên

+ Thông báo thay đổi đăng ký kinh doanh

+ Quyết định của chủ sở hữu công ty

+ Văn bản ủy quyền và Chứng minh nhân dân của người được ủy quyền làm thủ tục thay đổi ( Nếu có)

– Hồ sơ thay đổi ngành nghề kinh doanh Công ty TNHH 2 thành viên trở lên

+ Thông báo thay đổi ngành nghề kinh doanh

+ Quyết định của Hội đồng thành viên;

+ Biên bản họp của Hội đồng thành viên

+ Văn bản ủy quyền và Chứng minh nhân dân của người được ủy quyền làm thủ tục thay đổi ( Nếu có)

– Hồ sơ thay đổi ngành nghề kinh doanh Công ty Cổ phần

+ Thông báo thay đổi ngành nghề kinh doanh

+ Quyết định của Đại Hội đồng cổ đông công ty;

+ Biên bản họp của Đại Hội đồng cổ đông công ty;

+ Văn bản ủy quyền và Chứng minh nhân dân của người được ủy quyền làm thủ tục thay đổi ( Nếu có)

Nộp hồ sơ, nhận kết quả về việc thay đổi ngành nghề kinh doanh

Theo quy định của pháp luật hiện hành, để tiế kiệm thời gian, chi phí cho khách hàng, khi thực hiện thủ tục thay đổi ngành nghề đăng ký kinh doanh, khách hàng sẽ nộp bộ hồ sơ thay đổi đăng ký kinh doanh qua mạng Internet trước khi nộp hồ sơ bản giấy. Nếu hồ sơ sai sót , cần sửa đổi, chuyên viên sẽ thông báo ngay tới doanh nghiệp để sửa và nộp lại qua mạng. Chỉ khi hồ sơ hoàn chỉnh và không còn sai sót, doanh nghiệp mới cầm bản giấy tới nộp trực tiếp.

– Nộp hồ sơ qua mạng: Doanh nghiệp vào địa chỉ website Https:// dangkyquamang.dkkd.gov.vn, lập một tài khoản đăng ký kinh doanh, scan hồ sơ giấy, nhập thông tin và gắn hồ sơ đã scan và tiến hành nộp hồ sơ.

– Nộp hồ sơ trực tiếp tới Phòng đăng ký kinh doanh Thuộc Sở kế Hoạc đầu tư nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính:

Doanh nghiệp mang trực tiếp hồ sơ bản giấy, kèm giấy biên nhận và Thông báo hồ sơ hợp lệ từ email và tài khoản đăng ký kinh doanh đến nộp trực tiếp tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ.

Đồng thời, doanh nghiệp cũng phải nộp lệ phí công bố thông tin là 300.000 đồng. Theo thời gian hẹn trong Giấy biên nhận, doanh nghiệp căn thời gian để tới bộ phận trả kết quả, đưa giấy biên nhận và lấy kết quả đăng ký kinh doanh đẵ thay đổi ngành nghề kinh doanh

Xem thêm:

Thủ Tục Thay Đổi Cổ Đông Công Ty Cổ Phần Và Các Thông Tin Cần Biết

Đăng Ký Mã Code Hàng Hóa Cần Chuẩn Bị Hồ Sơ Như Thế Nào?

Quy trình thay đổi ngành nghề kinh doanh

– Trường hợp thay đổi ngành, nghề kinh doanh, doanh nghiệp gửi Thông báo đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đã đăng ký. Nội dung Thông báo bao gồm:

  1. a) Tên, mã số doanh nghiệp, mã số thuế hoặc số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (trường hợp doanh nghiệp chưa có mã số doanh nghiệp, mã số thuế);
  2. b) Ngành, nghề đăng ký thay đổi;
  3. c) Họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp,

Kèm theo Thông báo phải có Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần và của các thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh; quyết định của chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên về việc bổ sung, thay đổi ngành, nghề kinh doanh. Quyết định, biên bản họp phải ghi rõ những nội dung được thay đổi trong Điều lệ công ty.

– Khi nhận Thông báo, Phòng Đăng ký kinh doanh trao Giấy biên nhận, kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ, bổ sung, thay đổi thông tin về ngành, nghề kinh doanh của doanh nghiệp trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp. Trường hợp doanh nghiệp có nhu cầu, Phòng Đăng ký kinh doanh cấp Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp.

– Trường hợp hồ sơ thông báo thay đổi ngành, nghề kinh doanh không hợp lệ, Phòng Đăng ký kinh doanh thông báo doanh nghiệp sửa đổi, bổ sung hồ sơ trong thời hạn 03 ngày làm việc.

– Doanh nghiệp có trách nhiệm thông báo thay đổi ngành, nghề kinh doanh với Phòng Đăng ký kinh doanh trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày có thay đổi. Trường hợp có thay đổi mà doanh nghiệp không thông báo thì sẽ bị xử phạt theo quy định của pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư.

Luật Dân Việt – Cung cấp dịch vụ thay đổi ngành nghề kinh doanh trọn gói, nhanh nhất, uy tín nhất

Trải qua nhiều năm phát triển và gây dựng vị trí, Luật Dân Việt đã, đang, và tiếp tục là một trong những công ty hàng đầu Việt Nam trong lĩnh vực cung cấp các dịch vụ pháp lý cho doanh nghiệp, từ đăng ký thành lập công ty tới việc thay đổi đăng ký kinh doanh. Khách hàng tới yêu cầu tư vấn hay sử dụng dịch vụ, cũng luôn được tiếp đón và phục vụ tận tình và chu đáo nhất. Khi sử dụng dịch vụ thay đổi ngành nghề đăng ký kinh doanh , quý khách sẽ :

Luôn là đơn vị tiên phong trong việc thay đổi đăng ký kinh doanh, Luật Dân Việt tự hào được đông đảo khách hàng trong và ngoài nước tin tưởng sử dụng dịch vụ trong suốt thời gian vừa qua. Với tinh thần làm việc “luôn đặt lợi ích và giá trị khách hàng lên hàng đầu” tất cả các dịch vụ của chung tôi mang lại, không chỉ hợp lý về chi phí mà còn hợp lý cả cách thức giải quyết, thời gian làm việc và hợp lý cả các dịch vụ hậu mãi đi kèm.

Khi cần dịch vụ thay đổi ngành nghề kinh doanh khách hàng hãy liên hệ với chúng tôi – Công ty Dân Việt để được tư vấn các vấn đề liên quan như:

– Tư vấn các vấn đề pháp lý về ngành nghề kinh doanh, ngành nghề kinh doanh thông thường, ngành nghề kinh doanh bị cấm, ngành nghề kinh doanh có điều kiện, ngành nghề kinh doanh không có điều kiện

– Tư vấn lựa chọn mã ngành nghề tên ngành nghề theo hệ thống ngành nghề kinh tế Việt Nam khi bổ sung ngành nghề hoặc khi thành lập doanh nghiệp mới;

– Hướng dẫn hoặc hỗ trợ doanh nghiệp chuẩn bị hồ sơ theo mẫu quy chế đúng quy định;

– Nhận ủy quyền và thay khách hàng làm thay đổi ngành nghề kinh doanh với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền

– Nhận kết quả thay đổi ngành nghề kinh doanh cho khách hàng

– Chúng tôi rất mong nhận được sự tin tưởng và sự hợp tác từ khách hàng.

– Thời gian thay đổi ngành nghề kinh doanh nhanh chóng và hiệu quả;

– Chi phí thay đổi ngành nghề kinh doanh hợp lý, nói không với dịch vụ thay đổi đăng ký kinh doanh giá rẻ

Share:

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on pinterest
Pinterest
Share on linkedin
LinkedIn
Luật Dân Việt

Luật Dân Việt

Luôn đồng hành và hỗ trợ tư vấn pháp lý tới mọi người !

Tin mới

Bài viết liên quan